Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2024 r.

zasady przyznawania i rozliczania świadczeń i ich opodatkowanie

566,67  + 23% VAT(697  z VAT)

 • Start: 29.02.2024
 • Czas trwania: 5 godzin
 • Godzina:9.00 - 14.00
 • Wykładowcy: Przemysław Jeżek
 • Masz pytania o szkolenie? Zostaw kontakt: Wyślij
Poziom wiedzy uzyskanej po Szkoleniu
Asystent Specjalista Ekspert

Kupując Szkolenie otrzymujesz:

Indywidualny link do szkolenia dla 1 osoby

5 godzin intensywnego szkolenia

Sesja Q&A z Ekspertem

12 miesięczny dostęp do materiałów szkoleniowych oraz do nagrania wideo

Zaświadczenie ukończenia szkolenia

Materiały szkoleniowe - Video + PDF

Dlaczego warto?

Szkolenia online na żywo

Realny kontakt z prowadzącym wykłady

Szkolenia są nagrywane

Dostęp do nagrań wideo 24h na dobę

Rok dostępu

Materiały merytoryczne dostępne przez rok po zakończeniu szkolenia

Certyfikat

Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu

Agenda szkolenia

 

 • dowolne kształtowanie odpisów
 • dobrowolne odpisy
 • krąg osób uprawnionych – definicja członków rodzin
 • osoby na urlopach bezpłatnych wychowawczych macierzyńskich
 • objęcie opieką socjalną osób niebędących pracownikami danego zakładu
 • jak zdefiniować emeryta rencistę – byłego pracownika
 • uzależnienie pomocy od rodzaju umowy – stażu pracowniczego – wymiaru etatu
 • sposoby pozyskiwania i potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych
 • jakie dane można pozyskiwać w związku z ubieganie się o świadczenia z funduszu (ustalenie dochodu na członka rodziny, zapisy regulaminu)
 • dokumentowanie oświadczeń w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia (jakie dane mogą znajdować się w składanych dokumentach)
 • obowiązek upoważnień dla osób przetwarzających dane w związku z ZFŚS
 • okresy przez które można przetwarzać dokumenty i obowiązek ich usunięcia
 • obowiązek weryfikacji danych osobowych
 • przetwarzanie danych dot. zwolnień z podatku dochodowego
 • obowiązek informacyjny wynikający z przepisów RODO
 • zgoda członków rodziny na przetwarzanie danych w świetle nowych przepisów
 • zasady wypłaty świadczenia urlopowego
 • warunki odstąpienia od nietworzenia ZFŚŚ i wypłaty świadczenia urlopowego
 • na jaką formę działalności mogą być przeznaczane środki ZFŚS
 • imprezy masowe a badanie sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej
 • pożyczki na cele mieszkaniowe
 • paczki – bony towarowe – bilety i karnety – dofinansowanie do wypoczynku – wycieczki dla dzieci – kolonie
 • kwalifikacja zapomóg zwolnionych z opodatkowania
 • świadczenia dla emerytów i rencistów i nauczycieli pobierających świadczenia kompensacyjne.

 

Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2015

Eduwersum jest placówką oświatową wpisaną do rejestru RSPO 273974