fbpx
Organem prowadzącym jest HR na Szpilkach

Eduwersum. Poznaj moc doświadczenia!

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych Ministerstwa Edukacji i Nauk
Szkolenia organizowane przez Eduwersum prowadzone są przez najlepszych trenerów – uznanych ekspertów kadr, płac i HR oraz potwierdzone znakiem jakości ISO: 9001
Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.
Organem prowadzącym jest HR na Szpilkach

Uczenie się to doświadczenie. Wszystko inne to tylko informacja.

Absolwenci kursów, szkoleń i programów rozwojowych Eduwersum otrzymują certyfikaty z kodem zawodu oraz zaświadczenie wystawione na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, wydane na podstawie § 23 ust. 3 i 4 (Dz. U. 2023, poz. 2175).

Absolwenci Eduwersum otrzymują certyfikaty elektroniczne potwierdzające umiejętności w obrębie zawodów:

Ekspert ds. wynagrodzeń kod zawodu 242310
Kierownik działu kadr i płac kod zawodu 121201
Specjalista ds. zatrudniania cudzoziemców kod zawodu 242231
Inspektor Ochrony Danych kod zawodu 242212
Pracownik ds. osobowych kod zawodu 141501
Pracownik obsługi płacowej kod zawodu 431301
Specjalista ds. kadr kod zawodu 242307
Specialista ds. wynagrodzeń kod zawodu 242310

wystawiane po ukończeniu odpowiedniego kursu i zdaniu egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.

Monika Smulewicz

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Nazywam się Monika Smulewicz. Pomagam specjalistom w osiągnięciu mistrzostwa zawodowego, a pracodawcom i przedsiębiorcom zapewniam spokojny sen.

Od ponad 20 lat pasjonuje mnie prawo pracy. Edukuję pracowników i menedżerów w obszarze prawa pracy i kalkulacji wynagrodzeń oraz tego, jak efektywnie i zgodnie z prawem zarządzać kapitałem ludzkim w organizacjach.

HR na szpilkach, czyli jak wypracować wysoki poziom serwisu HR w organizacji, pogodzić interesy twardego i miękkiego HR-u i nie zapomnieć o sobie.

W każdym zawodzie można być partaczem, rzemieślnikiem lub mistrzem. Razem podążamy do mistrzostwa.

Poznaj partnerów merytorycznych Eduwersum

Monika Smulewicz

Uznany praktyk i ekspertka prawa pracy. Od ponad 20 lat edukuje pracowników i menedżerów w obszarze prawa pracy i kalkulacji wynagrodzeń oraz tego, jak efektywnie i zgodnie z prawem zarządzać kapitałem ludzkim w organizacjach. Na salach szkoleniowych od 2003 roku. Prekursorka kursów online z zakresu prawa pracy w Polsce. Założycielka i CEO Eduwersum Collegium Rozwoju HR.

r.pr. Joanna Cur

Radczyni Prawna, specjalistka prawa pracy, mentor, szkoleniowiec, wykładowca akademicki. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Społecznej Akademii Nauk oraz Podyplomowych Studiów Managerskich w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, zdała egzamin zawodowy i została wpisana na listę radców prawnych. Praktyk biznesu z 20-letnim doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach. Przez 8 lat zarządzała dużymi zespołami sprzedaży w T-Mobile Polska S.A. w kanale własnym oraz franczyzowym. Specjalizuje się w prawie pracy, zagadnieniach związanych z ochroną danych osobowych oraz przeciwdziałaniem mobbingowi w miejscu pracy. Na co dzień prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców, managerów, pracowników HR, pracowników kadr i płac oraz księgowych. Jest wykładowcą w Eduwersum Colegium Rozwoju HR. Została wyróżniona nagrodą dla najlepszego Wykładowcy 2023 r. Kliknij aby rozwinąć

Przemysław Jeżek

Wykładowca akademicki, jeden z najbardziej cenionych trenerów na rynku szkoleniowym w Polsce. Posiada wieloletnie, bogate doświadczenie zawodowe zdobyte w działach personalnych dużych, międzynarodowych firm.

Małgorzata Górska

Praktyk HR z wieloletnim stażem Dyrektora Personalnego w międzynarodowych korporacjach, gdzie odpowiadała m.in. za realizację strategii HR w krajach Europy Centralnej. Obecnie piastuje stanowisko People Culture & Communication Director.

Prof. UW dr hab. Krzysztof Walczak

Partner kancelarii C&C Chakowski & Ciszek. Doktor habilitowany nauk prawnych i wykładowca prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w tematyce fuzji, przejęć i restrukturyzacji zatrudnienia.

r.pr. Przemysław Ciszek

Partner Zarządzający kancelarii C&C Chakowski & Ciszek. Radca prawny, wykładowca prawa pracy na Wydziale Zarządzania UW, ALK w Warszawie i AGH w Krakowie. Specjalizuje się w tematyce indywidualnego prawa pracy, a w szczególności w problematyce czasu pracy.

dp Wojciech Garczyński

Doradca podatkowy w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek. Od ponad 12 lat wspiera przedsiębiorców przy rozliczeniach podatkowo-ubezpieczeniowych pracowników i kadry zarządzającej.

dr Izabela Florczak

Szefowa Działu Employment Immigration w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek. Doktor nauk prawnych, radczyni prawna i adiunkt w Katedrze Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Współpracowniczka Sekcji Badań nad Imigracją do Polski Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk. Współzałożycielka Polskiej Sieci Naukowej Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego COOPERANTE.

dr Marcin Wojewódka

Radca prawny, doktor nauk ekonomicznych, założyciel i wspólnik zarządzający Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy. W latach 2016-2017 Członek Zarządu ZUS. Wykładowca akademicki. Członek Stowarzyszenia Prawa Pracy i zespołu ds. prawa pracy Rady Dialogu Społecznego z ramienia Pracodawców RP.

mec. Piotr Sawicki

Adwokat, założyciel i partner zarządzający kancelarii adwokackiej Sawicki i Wspólnicy. Piotr jest ekspertem z ponad 15-letnim doświadczeniem w doradztwie migracyjnym, a także prawie pracy i HR. Jest również doświadczonym prawnikiem komercyjnym. Piotr jest częstym i cenionym prelegentem na konferencjach, seminariach, panelach doradczych i warsztatach. Współpracował m.in. z Naczelną Radą Adwokacką, Okręgową Radą Adwokacką w Warszawie, Uniwersytetem Warszawskim, Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców oraz licznymi fundacjami. Piotr jest autorem wielu publikacji i szkoleń z zakresu prawa imigracyjnego, w tym m. in. współautorem i współredaktorem komentarza do ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Prawa i Administracji) oraz w Centrum Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Fredrica G. Levina na Florydzie. Kliknij aby rozwinąć

mec. Piotr Raczak

Jest adwokatem w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek i członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w zakresie obsługi procesowej sporów cywilnych, pracowniczych i ubezpieczeniowych. Reprezentował z sukcesem klientów przed większością instytucji wymiaru sprawiedliwości nie wyłączając Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie. Doradza w języku polskim i angielskim.

Przemysław Zegarek

Prawniczego fachu uczył się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przełomowy był dla niego 2008 r., kiedy zdecydował, że jedynym obszarem jego specjalizacji będzie ochrona danych osobowych. Dzisiaj buduje i udoskonala procedury RODO w Lex Artist. Realizuje się również poza firmą współpracując z największymi organizacjami branży ochrony danych – jest jednym z założycieli Związku Firm Ochrony Danych Osobowych, gdzie pełnię funkcję prezesa. Doradza, pełni funkcję IOD, ale i edukuje. Jest współautorem bloga poświęconego tematyce ochrony danych oraz licznych publikacji prawniczych. W złapaniu dystansu do spraw zawodowych pomaga mu jego największa pasja – kitesurfing. Kitem interesuje się… podobnie jak ochroną danych osobowych od 2008 r. Kliknij aby rozwinąć

Marcin Szkutnik

Radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył także Podyplomowe Studia w zakresie Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ. Posiada doświadczenie zdobyte przy obsłudze prawnej spółek z branży internetowej i informatycznej, w tym w wiodącym portalu internetowym. Specjalizuje się w problematyce przetwarzania danych osobowych w działalności marketingowej oraz internetowej, a także prawie własności intelektualnej i prawie nowych technologii. Uczestniczył w kilkudziesięciu projektach audytorskich z zakresu ochrony danych osobowych, w tym m.in. dla podmiotów z sektora nowych technologii, branży energetycznej, produkcyjnej, a także w sądach powszechnych. Na co dzień wspiera przedsiębiorców w stosowaniu przepisów RODO. Kliknij aby rozwinąć

Monika Pawłowska

Psycholożka, Konsultantka, Coach ICC, Mentorka, Mediatorka, Trenerka Biznesu, Menedżerka. Posiada ponad 25 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Specjalizuję się w budowaniu i prowadzeniu programów i projektów rozwojowych, sztych na miarę warsztatów oraz projektów doradczych m.in. z zakresu budowania efektywności osobistej, umiejętności interpersonalnych, rozwiązywania trudnych sytuacji/kryzysowych, budowania i zarządzania zespołem, a także budowania angażującego środowiska pracy oraz procesów coachingowych i mentoringowych. Kliknij aby rozwinąć

dr Anna Kamińska-Pietnoczko

Szefowa Działu Prawa Pracy i RODO w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek specjalizującym się w zakresie problematyki ochrony danych osobowych i prawa pracy, w tym w szczególności kontroli i monitorowania pracowników, dyskryminacji i prawnych aspektów rekrutacji oraz uprawnień związanych z rodzicielstwem. Jest także wykładowcą prawa pracy i ochrony danych osobowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii im. Leona Koźmińskiego oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Ponadto jest redaktorem prowadzącym Monitor Prawa Pracy C.H. Beck oraz autorką licznych publikacji naukowych, w tym komentarzy do Kodeksu Pracy. Kliknij aby rozwinąć

Agnieszka Wachowicz

Doświadczony specjalista w sprawach kadrowo-płacowych z ponad 20-letnią praktyką. Swoje kompetencje zawodowe rozwijała zarówno w wewnętrznych działach kadrowo-płacowych, jak również w outsourcingu jako Menedżer kierując kilkuosobowym zespołem specjalistów, sprawując nadzór merytoryczny nad realizacją projektów outsourcingowych w zakresie płac i kadr. Doświadczony trener w zakresie kadr i płac, współpracuje na co dzień z Eduwersum i HR na Szpilkach. Systematycznie zaangażowana w realizację projektów szkoleniowych dedykowanych specjalistom ds. kadr i wynagrodzeń. Od kilku lat prowadzi również zajęcia z zakresu wynagrodzeń w ramach studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Kliknij aby rozwinąć

Donata Hermann

Ekspert ds. prawa pracy, a niegdyś kadrowa, starszy specjalista ds. kadr, specjalista ds. personalnych. W zawodzie pracuję od 15 lat, wciąż zdobywając bogate doświadczenie w dziedzinie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Doświadczenie zdobywała w różnych przedsiębiorstwach i organizacjach, zatrudniających od kilku do ponad tysiąca pracowników, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym, w kraju oraz za granicą. Współpracuje z różnymi grupami zawodowymi, które podlegają przepisom szczególnym, takim jak: Karta Nauczyciela, Ustawa o działalności leczniczej czy Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Absolwentka Studiów Podyplomowych Kadry i Płace na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Kliknij aby rozwinąć

Michał Kowalczyk

Pomaga ludziom odmieniać ich kariery, ucząc jak skutecznie korzystać z programu Excel i narzędzi, potrzebnych w pracy biurowej. Otrzymał od Microsoftu nagrodę oraz tytuł Microsoft Most Valuable Professional (MVP), przyznawaną wybranym ekspertom, którzy są najlepszymi i najzdolniejszymi specjalistami od technologii oraz przejawiają głębokie zaangażowanie w swoje społeczności.

mec. Katarzyna Łodygowska

Prawniczka, Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuję się w prawie pracy. Prowadzi doradztwo prawne dla kobiet w ciąży i matek powracających na rynek pracy po okresie urlopów związanych z macierzyństwem. Główne obszary specjalizacji: – prawo pracy, – prawa kobiet w ciąży, – opieka okołoporodowa, – zasiłki, – działalność gospodarcza.

Marzena Jasińska

Specjalista w obszarze kalkulacji wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy i rozliczeń publiczno-prawnych. Kwalifikacje zawodowe i praktykę zawodową zdobywała pracując na stanowiskach specjalistycznych, jak i kierowniczych w międzynarodowych firmach outsourcingowych, odpowiadając za całość procesów kadrowo-płacowych. Praca na rzecz różnorodnych podmiotów gospodarczych w różnych branżach i o zróżnicowanym profilu działalności, złożoność występujących tam procesów oraz nadzór merytoryczny nad zespołem specjalistów wykonującym usługi na rzecz klientów przyniosła bezcenne doświadczenie. Doświadczony trener z wieloletnią praktyką w prowadzeniu szkoleń specjalistycznych z zakresu kalkulacji wynagrodzeń. Od wielu lat współpracuje z firmami szkoleniowymi, na których z ogromną pasją i zaangażowaniem dzieli się ze słuchaczami wiedzą i doświadczeniem. Kliknij aby rozwinąć

Judyta Mazur

Dyrektorka HR, Senior Menadżerka, Doradczyni Zarządu, Audytorka, Prokurentka, Trenerka. W każdej z tych funkcji korzysta z ponad 20 letniego doświadczenia w zarządzaniu HR w outsourcingu oraz wewnętrznych działach HR. Specjalizuje się w optymalizacji procesów HR, fuzjach i przejęciach, wdrażaniu systemów i narzędzi IT, wspierających te procesy w organizacjach zatrudniających kilkanaście tysięcy pracowników.

Iwona Wołkiewicz

Ekspert prawa pracy, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w obszarze kadr, trener z niezwykłymi umiejętnościami przekazywania wiedzy. Absolwentka Studiów Podyplomowych z Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej. Doświadczenie zawodowe zdobyła w międzynarodowych korporacjach Coca – Cola HBC, PTK Centertel (Orange), GTS Poland (Grupa T- Mobile), MDDP Outsourcing Kadr i Płac. Prelegent na licznych konferencjach organizowanych pod patronatem Gazety Prawnej, wykładowca akademicki oraz trener na kursach i szkoleniach z zakresu prawa pracy. Kliknij aby rozwinąć

Wojciech Chromik

Doświadczony konsultant HR, menedżer, rekruter i talent hunter. Certyfikowany trener FRIS®

Michał Nocuń

Prawnik w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek z zakresu prawa pracy i problematyki zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Zajmuje się projektami doradczymi i szkoleniowymi związanymi z zatrudnieniem i świadczeniem usług w krajach niemieckojęzycznych, w związku z posiadaniem przeszkolenia z zakresu prawa niemieckiego oraz zaawansowaną znajomością języka niemieckiego. Specjalizuje się w kwestiach związanych z doradztwem w sprawach obejmujących indywidualne prawo pracy, delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług oraz zatrudnianiem cudzoziemców. Jest współautorem publikacji książkowej pt. „Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce”, a także „Komentarza do wybranych zmian w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych”. Kliknij aby rozwinąć

Krzysztof Tkaczuk

Prawnik imigracyjny w kancelarii adwokackiej Sawicki i Wspólnicy. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Krzysztof jest aplikantem adwokackim w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. Posiada trzyletnie doświadczenie w prawie imigracyjnym oraz prawie pracy/HR. Krzysztof jest autorem i współautorem publikacji i szkoleń z zakresu prawa imigracyjnego.

Liudmyla Bartkiv

Starszy doradca imigracyjny w kancelarii adwokackiej Sawicki i Wspólnicy. Ukończyła Zarządzanie w stosunkach międzynarodowych w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie oraz kończy studia na kierunku Prawo w biznesie na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Liudmyla posiada cenne 7-letnie doświadczenie w kwestiach związanych z prawem imigracyjnym i prawem pracy/HR w Polsce. Jest autorką i współautorką wielu publikacji i szkoleń z zakresu prawa imigracyjnego. Liudmyla jest współautorką komentarza do ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Występuje jako prelegentka na konferencjach, panelach doradczych i warsztatach. Kliknij aby rozwinąć

Danuta Piwowarczyk

Od ponad 25 lat związana z zawodem komornika sądowego, wykładowca akademicki w dziedzinie egzekucji w administracji, postępowania cywilnego. Pomaga na co dzień pracodawcom realizować ich obowiązki ustawowe w kontaktach z komornikiem, by te stały się proste i przyjemne.

Andrzej Cholewa

Inż. logistyk, studiował na Politechnice Opolskiej w latach 2010 – 2014 na kierunku logistyka. W latach 2014-2015 specjalista ds. rozliczeń kierowców w firmie transportowej od 2015 roku prowadzi działalność gospodarczą zajmującą się kompleksowym rozliczaniem czasu pracy kierowców, szkoleniowiec kierowców z zagadnień czasu pracy oraz administracji firm transportowych. Od 2019 zajmuje się również wdrożeniami z zagadnień czasu pracy kierowcy w firmach transportowych rozliczających samodzielnie czas pracy kierowcy. Kliknij aby rozwinąć

Krzysztof Witos

Ekonomista, logistyk. Doświadczenie w zakresie zarządzania w obszarze funkcjonowania przedsiębiorstw świadczących usługi transportowe, operatorów logistycznych i w modelowaniu łańcuchów dostawczych. W branży transportowej od 1989 r. Zainteresowany wykorzystaniem zasobów, tworzeniem warunków do występowania synergii, wpływających na efektywność działań. Wykorzystujący narzędzia informatyczne do zawężenia pola ryzyka popełnienia błędnych decyzji, w dynamicznie zmieniających się warunkach otoczenia rynkowego. Kieruje się hasłem Roberta S. Kaplana: “If you can measure it, you can manage it.” Kliknij aby rozwinąć

Patrycja Rejnowicz-Janowska

Adwokat w kancelarii Jabłoński Koźmiński, mediator, wykładowca akademicki w Uczelni Łazarskiego, stała gościni prawniczych podcastów radiowych, autorka licznych artykułów naukowych, specjalistka w zakresie ochrony dóbr osobistych, prawa prasowego, prawa budowlanego, prawa lotniczego, RODO, prawa pracy. Absolwentka Akademii Prawa Pracy dla Wymagających w Eduwersum.

r. pr. Kajetan Bartosiak

Radca prawny, partner zarządzający zespołem prawa pracy oraz biurem w Krakowie w Kancelarii Adwokackiej Sawicki i Wspólnicy. Jest cenionym ekspertem w obszarze prawa pracy – zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego, HR oraz ubezpieczeń społecznych, posiadającym bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Jest członkiem stowarzyszenia AIJA (International Association of Young Lawyers) od 2020 oraz członkiem komisji Prawa pracy. Ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe „Akademia Spółek – funkcjonowanie spółek handlowych w ujęciu prawno-ekonomicznym” w Szkole Głównej Handlowej. Kliknij aby rozwinąć

apl. radc. Paulina Sochań

Prawniczka w Kancelarii Adwokackiej Sawicki i Wspólnicy. Aplikantka trzeciego roku aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Paulina z wyróżnieniem ukończyła studia prawnicze na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jest również absolwentką studiów podyplomowych Business studies in English. Paulina jest laureatką “Złotego Laura ALK” za wybitne osiągnięcia – prawo 2020 oraz półfinalistką międzynarodowego konkursu Young European Lawyers Contest – Bruksela 2023 Kliknij aby rozwinąć

Mirosława Zugaj

Doradca podatkowy, prawnik, samodzielny księgowy. Mirka posiada blisko dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe. Pracowała w organach podatkowych oraz spółkach doradztwa podatkowego. Przez kilka lat wspierała firmę audytorską przy badaniu sprawozdań finansowych oraz była wewnętrznym doradcą w dużej grupie prowadzącej księgi rachunkowe. Uczestniczyła w wielu przeglądach podatkowych i projektach due diligence. Z powodzeniem wdrażała ulgi B+R oraz IP Box. Wielokrotnie, z sukcesami, reprezentowała podatników przed sądami administracyjnymi. Doświadczony szkoleniowiec, który trudne tematy podatkowe potrafi przekazać w prosty i ciekawy sposób. Kliknij aby rozwinąć

Poznaj nasz Zespół! Oto ludzie,
którzy tworzą Eduwersum

Złap i przeciągnij aby przewinąć
Michał Szweda_alt

Michał Szweda

Szef Działu Obsługi Kursanta. Człowiek do zadań specjalnych.

Od pasji do rozwoju w HR! Doradzam specjalistom kadr, płac i HR w projektowaniu ścieżki zawodowej, przy wykorzystaniu profesjonalnych narzędzi, najlepszych szkoleń i rynkowych praktyk. Jestem dumnym Ambasadorem Akademii Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego – najlepszego programu rozwojowego w obszarze prawa pracy na polskim rynku edukacyjnym.

Magdalena Filipek_alt

Magdalena Filipek

Finansowa Ninja

Moją supermocą jest nadzwyczajna zdolność do przetrwania trudności. Przeciwności losu? To pretekst do zintensyfikowanych działań! Jeśli kochasz to co robisz i robisz to pod opiekuńczym skrzydłem swojego mentora i motywatora nie ma dla Ciebie rzeczy niemożliwych!

Agnieszka Podwysocka_alt

Agnieszka Podwysocka

Samonapędzalna Opiekunka Kursanta

Mówią o mnie „Perpetuum mobile”, bo wbrew wszelkim zasadom jestem w ciągłym ruchu. Z dala od sztucznych rozmów, bliżej do ludzi! To sekret energii, która mnie uskrzydla! Idealnie dobrane szkolenie, awans i zawodowa satysfakcja moich Klientów to moja osobista ambicja.

Wojciech Chromik_alt

Wojciech Chromik

Menedżer HRM, rekruter, talent hunter. Certyfikowany trener FRIS®

W życiu zawodowym stawiam na rozwój. Śledzę trendy, obserwuję ludzi i realia biznesu. Dbam o stałe poszerzanie moich kompetencji HR i nie zawaham się ich użyć! 

Katarzyna Romanowska_alt

Katarzyna Romanowska

Dyrektor Dział Rozwoju Biznesu i Strategii Marki

Adrenalina to moje paliwo. HR to dynamit. Kocham ogień w kadrach i płacach, ale uwaga, bo lont mam krótki!

Ewelina Kujałowcz_alt

Ewelina Kujałowcz

Mistrzyni Obsługi Klienta

W życiu i w pracy dbam o empatyczne relacje. Słucham. Niosę pomoc. I jestem maksymalnie skuteczna.

Misja Eduwersum

Naszą misją jest szerzenie wiedzy, rozwój kompetencji oraz integracja i profesjonalizacja środowiska zawodowego pasjonatów kadr i płac.

Z entuzjazmem i zaangażowaniem dajemy wsparcie i narzędzia do rozwoju zawodowego oraz osobistego. Działamy w każdym zakątku kraju bez barier społecznych i terytorialnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, wspierając równe szanse w osiągnięciu mistrzostwa zawodowego i sukcesu osobistego.

Kodeks Honorowy

 • Każdy względem siebie: dbamy o swój rozwój fizyczny i psychiczny.
 • Przyjmujemy pozytywnie informacje zwrotne.
 • Zdobywamy nowe umiejętności.
 • Szukamy pozytywów i mówimy dobrze i z szacunkiem o innych ludziach.
 • Wspieramy ich rozwój.
 • Jesteśmy profesjonalni, uczciwi i lojalni.
 • Przestrzegamy prawa i prowadzimy uczciwą sprzedaż i płacimy podatki.
 • Nie przyjmujemy propozycji naruszających nasze wartości.
 • Wspieramy działalność charytatywną.
 • Nie wywyższamy się.
 • Pomagamy sobie i wspieramy się.
 • Przyznajemy się do błędów.
 • Odnosimy się do siebie z szacunkiem.
 • Przede wszystkim współpraca.

Wartości Eduwersum

 • Entuzjazm
 • Rozwój
 • Szacunek
 • Zaufanie
 • Profesjonalizm
 • Odpowiedzialność
 • Zaangażowanie

Czy wiesz, jak powstało Eduwersum?

Kiedy zaczynałam moją przygodę z kadrami i płacami, mieszkałam i pracowałam w małej miejscowości na Mazurach, a Internet nie był tak dostępny jak teraz.

Pokonywałam codzienne, zawodowe wyzwania bez dostępu do szkoleń i jakichkolwiek źródeł informacji. Pamiętam, jak było mi trudno… Pamiętam jak nie miałam kogo zapytać czy dobrze interpretuję przepisy lub czy poprawnie przygotowuję dokumenty. Mąż przywoził mi książki i czasopisma specjalistyczne z Warszawy, która w tamtym czasie wydawała się wielka i odległa.

To było ponad 20 lat temu. Dziś wiem, jak ważne jest wsparcie i doświadczenie ekspertów w drodze do mistrzostwa zawodowego.

Moim życzeniem jest, aby każda osoba w Polsce z najmniejszej miejscowości, z każdego zakątka kraju, miała możliwość skorzystania z wiedzy specjalistycznej i mojego doświadczenia.

Dlatego stworzyłam Społeczność HR na szpilkach.

Również z tego powodu powołałam do życia Eduwersum.

Z usług Eduwersum skorzystało
już ponad 7 000 studentów!

20 000 Uczestników kursów
55 000 Wydanych certyfikatów
10 000 Stron materiałów
1825 Dni szkoleniowe

Uczestnicy o akademiach Eduwersum

Całe szkolenie oceniam bardzo pozytywnie, czuję że zyskałam ogromną ilość praktycznej wiedzy. Jako najbardziej przydatne oceniam dużą ilość przykładów dotyczących wyliczeń – urlopów, wymiaru pracy, godzin nadliczbowych. Nie jestem najlepsza w kalkulacje, jednak tutaj wszystko było bardzo jasne, a większa ilość przykładów (w tym trudnych) dała mi poczucie, że rozumiem temat. Bardzo przydatne były też dla mnie informacje przekazywane na licznych przykładach. Dzięki temu mogłam zrozumieć, skojarzyć różne sytuacje. Zadania dzienne i zadania na platformie pozwalały systematycznie pogłębiać wiedzę. Akademia przygotowuje do samodzielnej pracy. Widać i czuć, że każdy element kursu jest starannie przemyślany.

Uczestniczka XXV edycji AMKP

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

Magda

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

Dopiero raczkuję w tematyce kadrowo-płacowej. 9-miesięczny program Akademii był dla mnie niesamowicie ciekawy, a zadania motywujące do działania!

Beata

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

Jestem bardzo zadowolona z udziału w pełnej Akademii Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego. Jako początkujący pracownik działu kadr widzę ogromny progres w przyswajanej wiedzy. Będę śmiało polecać innym.

Janka

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

Aleksandra

Akademia Master – Certyfikowany kurs kierowników działów kadr i płac

Uczestnictwo w Akademii Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego, to najlepsze, co mogłam zrobić, jeżeli chodzi o moją wiedzę w zakresie płac. Jestem niezwykle dumna z tego, że jestem Absolwentką Akademii Pani Moniki Smulewicz. Pozdrawiam i życzę dalszych sukcesów.

Anonimowa Absolwentka

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

Bardzo ciekawe sesje na żywo.

Natalia

Kasia

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

Kurs świetny. Rozjaśnił wiele wątpliwości, usystematyzował wiedzę już posiadaną. Sesje pytań i odpowiedzi oraz pytania do trenera to duża dawka praktycznych informacji. Dziękuję!

Grażyna

Jestem bardzo zadowolona z udziału w Akademii Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego. Materiały oraz sposób komunikacji na grupie na Facebooku były bardzo dobre. Polecę Akademię znajomym i na pewno zawitam na kolejnych kursach!

Małgorzata

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

Ewa

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

W Akademii Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego podoba mi się system nauki – wielokrotnie ćwiczone kwestie, które (poprzez codzienne zadania) w końcu się zapamiętuje. Zwracanie uwagi w zadaniach na szczegóły i wyjątki. Do tego wartościowe merytorycznie spotkania na żywo i opracowania lekcji w formacie mp3! To jest to!

Edyta

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

Bardzo się cieszę, że zdecydowałam się na ten kurs. Widzę ogromne postępy, co bardzo mi pomaga w mojej pracy i coraz bardziej ją lubię.

Monika

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

Iza

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

Jestem bardzo zadowolona z udziału w kursie. Dzięki metodyce nauczania, czyli ciągłemu powtarzaniu, pytaniom, sesjom na żywo, zapamiętałam bardzo dużo informacji. Praktycznie przyswoiłam cały materiał. I zdobyłam bardzo dużo cennych wskazówek jak sobie radzić w wielu sytuacjach. Uważam, że warto skorzystać z kursu. Polecam gorąco!

Barbara

Kurs oceniam jako bardzo wartościowy, konkretny i świetnie poprowadzony. Ilość materiałów, codzienne zadania, spotkania Q&A, pozwoliły mi zdobyć niezbędną wiedzę do rozpoczęcia przygody z twardym HR. Zauważyłam znaczącą różnicę w swojej wiedzy już po miesiącu! Czuję się pewniej w codziennych obowiązkach, a jeżeli czegoś nie jestem pewna, to wiem, że mogę wrócić do rzetelnego źródła, żeby sprawdzić zagadnienie. Zdecydowanie polecam kurs, a Pani Monice gratuluję zaangażowania i umiejętności efektywnego przekazywania wiedzy!

Nicole

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

Dariusz

Akademia Master – Certyfikowany kurs kierowników działów kadr i płac

Wszystko, czego oczekiwałam od szkoleń online z zakresu kadr i płac znalazłam u Pani Moniki Smulewicz. Zapisałam się do Akademii Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i okazała się ona dla mnie wybawieniem!

Anna

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

Dzięki Akademii Pani Moniki Smulewicz uzupełniłam braki w wiedzy i usprawniłam wiele procesów kadrowo-płacowych w mojej firmie. Zyskałam też większą pewność siebie i poczucie, że to co robię – robię zgodnie z przepisami prawa pracy!

Karolina

Absolwentka kursu Kadry i kursu Płace

Po zrealizowaniu 9-miesięcznej Akademii Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego mogę powiedzieć przede wszystkim jedno – na żadnym szkoleniu, w którym brałam udział, nie czułam się tak zaopiekowana. Ogromna wiedza merytoryczna zespołu, ale przede wszystkim wielkie wsparcie. Ekspresowe odpowiedzi na pytania, cierpliwość, teoria poparta przykładami. System online Akademii jest prosty w obsłudze, powiadomienia mailowe przypominały o ważnych terminach, a grupy wsparcia towarzyszące poszczególnym modułom to coś wspaniałego. Był to bardzo trudny czas (nie ma co ukrywać), w którym materiału do nauczenia było dużo, jednak opracowana metoda nauczania pozwalała na bieżące przyswajanie materiału.

Anonimowa Absolwentka

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

Magda

Akademia Master – Certyfikowany kurs kierowników działów kadr i płac

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego dała mi ogromną wiedzę, której do tej pory nie miałam (jestem magistrem logistyki i transportu międzynarodowego). W płacach znalazłam się przypadkiem. Dzięki kursom pod marką HR na Szpilkach pokochałam płace i czuję, że to moje miejsce! Staram się zgłębiać kolejne zagadnienia, ale też wracam do już odbytych szkoleń i utrwalam wiedzę, uczę się profesjonalizmu od wspaniałych i niezwykle mądrych prowadzących. Jestem bardzo wdzięczna za to, że po skończonym kursie, nadal mogę korzystać z materiałów i być obecna w dyskusjach na grupie na Facebooku, gdzie wciąż korzystam z rad bardziej doświadczonych płacowych. Wspaniała “robota”!

Anonimowa Absolwentka

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

Szkolimy pełne działy w firmach

Eduwersum jest częścią HR na szpilkach

Misją bloga HR na Szpilkach jest szerzenie wiedzy, rozwój kompetencji oraz integracja i profesjonalizacja środowiska zawodowego pasjonatów kadr i płac. W 2017 roku praktycy i pasjonaci HR z całej Polski wzięli udział w pierwszym na tak dużą skalę kursie online z dziedziny kadr i płac.

Kilkumiesięczne szkolenie online, bez barier społecznych i terytorialnych, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, wspierające równe szanse w osiągnięciu mistrzostwa zawodowego i sukcesu osobistego Uczestników zapoczątkowało spełnienie marzenia Moniki Smulewicz o kształceniu nowoczesnych HR-ów na szeroką skalę.

Z pasji Społeczności HR na szpilkach do kadr i płac oraz trenerskiego zamiłowania Moniki Smulewicz powstała Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi, czyli aktualne Eduwersum Collegium rozwoju HR – lider w obszarze nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR.