fbpx
Organem prowadzącym jest HR na Szpilkach

Klauzula informacyjna

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Niezależnymi administratorami Pani/Pana danych osobowych są: HR NA SZPILKACH MONIKA SMULEWICZ (dalej: HR NA SZPILKACH) z siedzibą w Warszawie (03-565), ul. Borzymowska 43/303F w przypadku złożenia zamówienia na produkty i usługi HR NA SZPILKACH, HR NA SZPILKACH Sp. z o.o. (dalej: SPÓŁKA) z siedzibą w Warszawie (00-043), ul. Czackiego 15/17 w przypadku złożenia zamówienia na produkty i usługi SPÓŁKI, zwane dalej łącznie Administratorami.
 2. W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się pod adresem email: [email protected].
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
  • realizacji i wykonania zamówienia z oferty Eduwersum – art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (realizacja umowy),
  • obsługi składanych reklamacji – 6 ust. 1 lit. b) (realizacja umowy), art. 6 ust. 1 lit. c) (obowiązek prawny) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
  • marketingu bezpośredniego produktów i usług – art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes-działania promocyjne),
  • obsługa zapytań np. z formularza kontaktowego – 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi),
  • dochodzenie roszczeń oraz podjęcie działań w związku z procesem windykacji należności- 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – działania związane z roszczeniami i windykacją).
 1. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane na podstawie zawartej z Administratorami umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności podmioty świadczące usługi email marketingu, serwisu IT, outsourcingu księgowości, obsługi klientów, dostawcy systemów informatycznych, oraz podmioty realizujące wysyłkę zamówionych produktów, a także upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
 2. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane żależnie od celu dla którego zostały zebrane: przez okres realizacji umowy, do momentu wniesienia sprzeciwu a po tym okresie przez czas, przez który przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 4. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w punkcie 3.