Organem prowadzącym jest HR na Szpilkach

Najbardziej obszerne w wiedzę z naszych produktów online

Najedź kursorem, na któryś z naszych programów.

Start: 10 październik 2023

9–miesięczny program rozwoju zawodowego

Eduwersum Collegium Rozwoju HR dla biznesu

Według autorskiej strategii People Focused Process by

Monika Smulewicz

Optymalizacja procesów HRM

Wraz z zespołem doświadczonych menedżerów HRM projektujemy i realizujemy usługi optymalizacyjne, rozwojowe i mentoringowe w obszarze kadr, płac, czasu pracy i HRM. Prowadzone analizy i wdrożenia, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, dążą do zapewnienia bezpieczeństwa i optymalizacji procesów związanych z realizacją usług dla pracowników i pracodawców.

Zespół doświadczonych ekspertów

Zespoły projektowe HR na szpilkach, dedykowane do współpracy z biznesem, składają się z konsultantów posiadających doświadczenie, know-how i zasoby niezbędne do tego, by skutecznie podjąć się realizacji powierzonych zadań.

Fakty, liczby, modele
biznesowe. Tak HR
napędza biznes!

Opracowanie i wdrożenie modelu kompetencyjnego organizacji

Każda organizacja działa (świadomie bądź nie) w oparciu o jakiś model kompetencyjny. Składają się na niego: umiejętności, wiedza, zdolności oraz postawa pracownika. To razem buduje fundament niezbędny dla realizacji jej strategii biznesowej, celów i wartości.

Model kompetencyjny to zbiór zdefiniowanych i opisanych (za pomocą wskaźników behawioralnych) profili kompetencyjnych dla poszczególnych stanowisk lub grup stanowisk.

Preferujemy podejście wykorzystujące macierze kompetencji i skale ich natężeń. W naszej pracy korzystamy z modelu ekspercko–partycypacyjnego, tj. włączamy menedżerów do wspólnego działania. Taka orientacja pozwala uniknąć narzucania definicji i list kompetencji przez konsultantów na rzecz wypracowania wspólnych. Daje to rękojmię jednolitego rozumienia definicji kompetencji i jej przejawów w kontekście specyfiki całej organizacji i jej celów biznesowych.

Dowiedz się więcej

Rekrutacja i selekcja pracowników (specjaliści i menedżerowie) metodą direct search

W metodzie Direct Search inicjatywę przejmuje rekruter. Jego zadaniem jest identyfikacja właściwych kandydatów i przekonanie ich do zmiany zatrudnienia. Rekruter dociera do kandydatów pasywnych, którzy nie tylko odpowiadają na publikowane w sieci ogłoszenia rekrutacyjne, ale nawet ich nie śledzą. Rekruter, a właściwie headhunter, działa w imieniu klienta, poszukując właściwych osób, często bazując na swoich wcześniejszych relacjach i kontaktach. Metoda ta stosowana jest do poszukiwania kandydatów na stanowiska specjalistyczne (często o unikatowym doświadczeniu i kompetencjach) a także na stanowiska menedżerskie.

Dowiedz się więcej

Style Myślenia – FRIS®

Narzędzie rozwojowe, które pomaga zwiększyć efektywność działań w organizacji, zespole i życiu poprzez identyfikację stylu myślenia i działania. Daje to duże przełożenie na współpracę w grupie. Raport Indywidualny FRIS® i rozmowa feedback z Certyfikowanym Trenerem FRIS® to konkretna, metodyczna wiedza pozwalająca zrozumieć, jak bardzo naturalny styl myślenia wpływa na sposób zachowania, komunikowania się i podejmowania decyzji. Czy lepiej sprawdzimy się jako lider, ekspert czy menedżer?

Dowiedz się więcej

Opracowywanie programów motywacyjnych

 • Przegląd praktyk płacowych i obowiązującego pay–mixu (wynagrodzenia zasadniczei zmienne) pod kątem potrzeb biznesowych firmy.
 • Zaprojektowanie narzędzi płacowych (pay–mix, części zmienne) w oparciu o uzgodnione wskaźniki (KPI) zgodnie ze wskazaniami uzgodnionymi z zarządem organizacji.
 • Opracowanie i zaprojektowanie całego systemu wynagrodzeń zmiennych (premii) dla różnych grup pracowniczych.
Dowiedz się więcej

Badanie potencjału menedżerskiego z wykorzystaniem modelu kompetencji i metodologii Development Centre

Bazując na ustalonej z organizacją matrycy kompetencji opracowujemy centrum rozwoju kompetencji  (development centre). Składa się ono z zadań symulacyjnych (indywidualnych i grupowych) oraz palety wybranych kwestionariuszy psychometrycznych i menedżerskich.

Projekt w zależności od potrzeb prowadzony jest przez doświadczonych konsultantów – asesorów (działających w oparciu o metodologię ac/dc).

Po przeprowadzeniu badania i opracowaniu wyników przygotowywane są raporty, które oceniają w sposób obiektywny potencjał wybranej grupy menedżerów. Nieodłączną częścią projektu jest profesjonalna informacja zwrotna na temat dalszego rozwoju (obszary silne i te, które warto wzmocnić, wskazówki dotyczące rozwoju).

Dowiedz się więcej

Przegląd procesów kadrowo–płacowych

 • Identyfikacja procesów realizowanych w ramach obsługi kadrowo-płacowej.
 • Wizyty studyjne i rozmowy strukturyzowane.
 • Identyfikacja kluczowych procesów – warunkujących sukces oraz ryzyk.
 • Identyfikacja wąskich gardeł i pochłaniaczy czasu (dzięki wykorzystaniu narzędzia pomiarów czasu poszczególnych czynności).
 • Wypracowanie spójnego i ekonomicznie uzasadnionego modelu świadczenia usług kadrowo–płacowych.
 • Identyfikacja potrzeb szkoleniowych i opracowanie planów rozwoju.
Dowiedz się więcej

Mapowanie stanowisk, opracowywanie matrycy stanowisk, budowa taryfikatorów wynagrodzeń (z wykorzystaniem  danych rynkowych)

 • Przegląd praktyk płacowych pod kątem potrzeb biznesowych organizacji.
 • Zaprojektowanie nowych rozwiązań płacowych w oparciu o dane rynkowe i potrzeby poszczególnych pionów (grup pracowniczych) firmy.
 • Wsparcie wdrożeniowe. 
Dowiedz się więcej

Onboarding, ocena pracownicza, feedback – projektowanie, wdrożenia, consulting

Projektujemy i wdrażamy nowoczesne procesy HRM z wykorzystaniem technologii. Wsparcie poprzedzone jest zawsze dogłębnymi badaniem potrzeb biznesowych i uzgodnieniami w zakresie celów. Po zakończeniu wdrożenia nadzorujemy i w metodyczny sposób monitorujemy efekty prac, przekazujemy feedback korygujący, proponujemy usprawnienia.

 • Onboarding
 • Ocena pracownicza metodami 180/270/360 stopni
 • Feedback 360 stopni
 • Badania Pulse Check
 • System Zarządzania przez cele (MBO)

Partnerem technologicznym tego obszaru jest dolineo.com

Dowiedz się więcej

Partner technologiczny Eduwersum dla Biznesu

Nowoczesna aplikacja do planowania, ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy.

 • Grafik pracy online – planowanie i generowanie harmonogramów zgodnie z przepisami prawa pracy, w każdym systemie czasu pracy
 • Elektroniczna lista obecności
 • 24/7 dostęp dla pracowników
 • Elementy systemu kadrowego
 • Współpraca z systemami kadrowo–płacowymi

Kliknij w link aby przejść do strony

ePlanneR.pl

Przykładowe realizacje biznesowe

Webinarium dla pracowników w zakresie rozliczeń podatkowych za rok 2023

Wysoka wiedza ekspercka i doświadczenie trenera w prowadzeniu webinarów, zasługuje na szczególne uznanie, które podkreślali pracownicy. Otwartość i dopasowanie oferty pod potrzeby klienta jest dla nas szczególnie ważna, dlatego rekomendujemy firmę HR na szpilkach Sp. z o.o. w zakresie organizacji webinarów wewnętrznych dla pracowników w zakresie tematów kadrowo-płacowych.

Szkolenie z planowania i rozliczania czasu pracy dla działu HR

Profesjonalizm i wiedza merytoryczna Pani Moniki Smulewicz, połączona z praktycznym podejściem, pozwoliła na ugruntowanie wiedzy w naszym zespole kadrowo-płacowym i przełożenie jej na praktyczne zagadnienia.

W lutym 2024 r., pracownicy Budimex Kolejnictwo S.A. uczestniczyli w szkoleniu organizowanym przez firmę HR na Szpilkach sp. z o.o.

Szkolenie zostało przeprowadzone w profesjonalny sposób. Program i cele szkolenia zgodne z naszymi oczekiwaniami, które zostały dostosowane indywidualnie do naszych potrzeb szkoleniowych. Osoba prowadząca posiadała ogromną wiedzę, odpowiadając na każde nasze pytanie.

Szkolimy pełne działy w firmach

Informujemy, że firma HR na Szpilkach Sp. z o.o., przeprowadziła szkolenia z zakresu:
 • Czas pracy
 • Planowanie i rozliczanie czasu pracy
Potwierdzamy, prawidłowe wykonanie usługi oraz firmę HR na Szpilkach jako profesjonalnego partnera do realizacji projektów szkoleniowych. Sposób prowadzenia szkoleń, przekazywania wiedzy oraz kontakt z uczestnikami cechował pełen profesjonalizm i wysoki poziom merytoryczny. Wysoko oceniamy również organizację szkoleń oraz sposoby ich realizacji, zgodne z przesłaną wcześniej ofertą.

W lutym 2024 r., pracownicy Budimex Kolejnictwo S.A. uczestniczyli w szkoleniu organizowanym przez firmę HR na Szpilkach sp. z o.o.
Szkolenie zostało przeprowadzone w profesjonalny sposób. Program i cele szkolenia zgodne z naszymi oczekiwaniami, które zostały dostosowane indywidualnie do naszych potrzeb szkoleniowych. Osoba prowadząca posiadała ogromną wiedzę, odpowiadając na każde nasze pytanie.

Szkolenie było profesjonalnie przeprowadzone. Trener modyfikował plan spotkania zgodnie z zapotrzebowaniem grupy i zachęcał do wyrażania swoich opinii. Omawiane tematy i zagadnienia były dobrze wyjaśnione. Z przyjemnością możemy polecić firmę HR na szpilkach jako partnera kompetentnego w realizacji szkoleń.

Szkolenie zostało zorganizowane i przeprowadzone zgodnie z zawartą umową i harmonogramem. Zaangażowanie i profesjonalizm organizatorów oraz kwalifikacje trenera wpłynęły na pozytywne wyniki ankiet przeprowadzonych po szkoleniu. Polecamy HR na szpilkach jako kompetentnego i godnego zauważania realizatora wysokiej jakości usług szkoleniowych.

Szkolenie z planowania i rozliczania czasu pracy dla działu HR.
Profesjonalizm i wiedza merytoryczna Pani Moniki Smulewicz, połączona z praktycznym podejściem, pozwoliła na ugruntowanie wiedzy w naszym zespole kadrowo-płacowym i przełożenie jej na praktyczne zagadnienia.

Webinarium dla pracowników w zakresie rozliczeń podatkowych za rok 2023.
Wysoka wiedza ekspercka i doświadczenie trenera w prowadzeniu webinarów, zasługuje na szczególne uznanie, które podkreślali pracownicy. Otwartość i dopasowanie oferty pod potrzeby klienta jest dla nas szczególnie ważna, dlatego rekomendujemy firmę HR na szpilkach Sp. z o.o. w zakresie organizacji webinarów wewnętrznych dla pracowników w zakresie tematów kadrowo-płacowych.

Szkolimy pełne działy w firmach

Skontaktuj się z nami

Do Państwa dyspozycji pozostaje nasz Zespół doradców doświadczonych w doborze rozwiązań i uważnych na potrzeby biznesowe Klientów. Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z naszej wiedzy!

Projekty HRM, FRIS®, rekrutacje

20 000 Przeszkolonych pracowników
2 500 Zrealizowanych projektów
1 825 Dni szkoleniowych