Certyfikowany kurs Inspektora Ochrony Danych

Akademia Inspektora Ochrony Danych

4305

Dokument sprzedaży
Płatność w ratach
 • Start: 26.09.2024
 • Czas trwania: 4 miesiące
 • Wykładowcy: Przemysław Zegarek, Marcin Szkutnik
 • Masz pytania o Akademię? Zostaw kontakt: Wypełnij formularz
Poziom wiedzy uzyskanej po Akademii
Asystent Specjalista Ekspert

Kupując Akademię otrzymujesz:

1 kurs

 • Akademia Inspektora Ochrony Danych

4-miesięczny program rozwoju zawodowego

132 godziny dydaktyczne

Zaświadczenie wystawione na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Certyfikat

Certyfikat potwierdzający umiejętności w obrębie zawodu:

Inspektor Ochrony Danych kod zawodu 242212

Dlaczego warto?

Spotkania online na żywo

Realny kontakt z prowadzącym wykłady

Spotkania są nagrywane

Dostęp do nagrań wideo 24h na dobę.

Rok dostępu

Materiały merytoryczne dostępne przez rok po zakończeniu Akademii

Klub Absolwenta Eduwersum

Zamknięta grupa Facebookowa i comiesięczne spotkania na żywo

Akademia składa się z następujących modułów

 • Przedstawienie celów i założeń kursu oraz metod naszej pracy. Przedstawienie zespołu ekspertów, którzy będą przedstawiać wybrane zagadnienia.
 • Koncepcja 5 filarów RODO, która pozwoli zobaczyć szeroką perspektywę i lepiej zrozumieć nowe wyzwania.
 • W jaki sposób szukać interpretacji RODO oraz jakie są plusy elastyczności Rozporządzenia. Skąd się biorą RODO absurdy i jak ich unikać.
 • Jakie inne akty prawne poza RODO będą potrzebne w pracy IOD.
 • Na czym polega praca i specyfika pracy IOD lub tzw. “osoby od RODO”.
 • Relacja między IOD, a administratorem danych osobowych.
 • Jak dużą część etatu IOD poświęci na ochronę danych osobowych?
 • Czy i w jaki sposób wynegocjujesz dodatkowe zasoby, aby dobrze pełnić nowe obowiązki? Jak zbudujesz swój autorytet w Zespole jako IOD
 • Jakie zadania stawia przed IOD RODO, a czego będzie oczekiwał pracodawca?
 • Jak radzić sobie z największymi wyzwaniami w pracy IOD, czyli:
  1) interdyscyplinarnością,
  2) konfliktami interesów,
  3) brakiem wsparcia,
  4) wieloznacznymi przepisami,
  5) pracą na ułamek etatu,
  6) niejasnym zakresem odpowiedzialności.
 • Podstawowe terminy z zakresu RODO: dane osobowe, przetwarzanie danych, powierzenie, państwo trzecie, dane wrażliwe.
 • W jaki sposób korzystać z przesłanek legalności. Kiedy korzystać ze zgody, umowy czy prawnie uzasadnionego interesu?
 • Która z przesłanek będzie najkorzystniejsza?
 • Powierzenie czy udostępnienie danych osobowych innemu podmiotowi?
 • Na czym polegają te dwie formy przekazywania danych i jak je od siebie rozróżnić.
 • Jakie obowiązki ma w tym zakresie administrator a jakie podmiot przetwarzający.
 • Praca na praktycznych przykładach.
 • Poszczególne etapy zawierania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Jakie elementy powinna zawierać taka umowa. Najbardziej problematyczne zapisy umowne.
 • Powierzając dane osobowe musimy mieć pewność, że podmiot, który będzie je przetwarzał zapewnia odpowiedni poziom ich ochrony.Kiedy i jak kontrolować podmioty przetwarzające.
 • Legalne przekazywanie danych osobowych poza Polskę. Pojęcia “państw trzecich”.
 • Omówienie przewidzianych w RODO mechanizmów transferu danych do państw trzecich.
 • Współadministrowanie danymi osobowymi.
 • W jaki sposób przejść pomyślnie kontrolę UODO.
 • Na co zwracają uwagę inspektorzy, a co nie jest dla nich tak istotne?
 • Szczegóły dotyczące odpowiedzialności za nieprzestrzeganie RODO.
 • Odpowiedzialność cywilna i karna.
 • Wdrożenie RODO – skuteczne zapoznanie Zespołu z nowymi procedurami. Jak szkolić, żeby zbudować odpowiedni poziom świadomości? Jak mierzyć poziom świadomości RODO procedur?
 • Konsekwencje niskiego poziomu świadomości
 • Audytowanie organizacji pod kątem zgodności z RODO – jedno z kluczowych zadań IOD.
 • Co to jest audyt RODO? Jak audytować skutecznie? W jaki sposób prezentować raport Zarządowi? Jak często prowadzić audyty cykliczne?
 • Prawa przysługujące osobom wobec podmiotu który przetwarza ich dane. Sposoby realizacji poszczególnych praw. Jak przygotować organizację do procesu obsługi żądań, jakie są terminy udzielania odpowiedzi, dobre praktyki i najczęstsze błędy.
 • Kiedy i w jaki sposób informować osoby o przetwarzaniu ich danych? Obowiązkowe elementy takiej informacji; obowiązek informacyjny pierwotny i wtórny; warstwowa (skrócona) klauzula obowiązku informacyjnego.
 • RODO nie mówi wprost o konkretnych zabezpieczeniach, które należy stosować. Jakie konkretnie zabezpieczenia rekomendujemy do wdrożenia? Zabezpieczenia z trzech perspektyw: zabezpieczeń fizycznych, informatycznych i organizacyjnych.
 • Polityka – jeden z pierwszych dokumentów, interesujących inspektorów UODO – zbiór kluczowych RODO procedur IOD. Jak zbudować proste i skutecznie działające w praktyce RODO procedury.
 • Dwa kluczowe rejestry w pracy każdej osoby zajmującej się RODO.
 • Jak je prowadzić? Jak często aktualizować? Jak sprawić, żeby RCP i RKCP były praktycznymi dokumentami, które pomogą w pracy IOD, zamiast ją komplikować?
 • Jak przeprowadzić ocenę ryzyka? Z jakich matryc korzystać? Jak zbudować matrycę oceny ryzyka samodzielnie? Ocena skutków dla ochrony danych osobowych. Kiedy musimy ją wykonać? Jak wykonujemy ocenę skutków?
 • Jak działa mechanizm uprzednich konsultacji z UODO?
 • Jak poradzić sobie z analizą ryzyka w swojej organizacji? Jak podejść do ryzyka zgodnie z RODO?
 • Zapobieganie naruszeniom RODO.
 • Jak zapobiegać naruszeniom? Co zrobić jeśli wydarzy się naruszenie? Jak ocenić ryzyko naruszenia?

Zaświadczenie wystawione na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki oraz Certyfikat

Absolwenci kursów, szkoleń i programów rozwojowych Eduwersum otrzymują certyfikaty z kodem zawodu oraz zaświadczenie wystawione na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, wydane na podstawie § 23 ust. 3 i 4 (Dz. U. 2023, poz. 2175).

Zaświadczenia i certyfikaty podpisane są osobiście przez Monikę Smulewicz, Dyrektora Placówki Oświatowej.

Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2015

Eduwersum jest placówką oświatową wpisaną do rejestru RSPO 273974

Absolwenci kursów, szkoleń i programów rozwojowych Eduwersum otrzymują certyfikaty z kodem zawodu oraz zaświadczenie wystawione na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, wydane na podstawie § 23 ust. 3 i 4 (Dz. U. 2023, poz. 2175).