enova365 w teorii i praktyce, Certyfikowany kurs obsługi programu

970

Dokument sprzedaży
Płatność w ratach
  • Start: 25.09.2024
  • Czas trwania: 5 tygodni
  • Wykładowcy: Judyta Mazur
Poziom wiedzy uzyskanej po Kursie
Asystent Specjalista Ekspert

Kupując Kurs otrzymujesz:

Dostęp do Platformy Szkoleniowej Eduwersum, w tym:

  • możliwość zadawania pytań do trenera,
  • zadanie dzienne wraz z rozwiązaniami,
  • nagrania wideo z wykładów na żywo.

5-tygodniowy program rozwoju zawodowego

35 godzin dydaktycznych

Certyfikat ukończenia kursu

Dlaczego warto?

Spotkania online na żywo

Dostęp do nagrań wideo 24h na dobę

Spotkania są nagrywane

Realny kontakt z prowadzącym wykłady i warsztaty

Rok dostępu

Materiały merytoryczne dostępne przez rok po zakończeniu Akademii

Klub Absolwenta Eduwersum

Dostęp do elitarnej grupy  i comiesięcznych spotkań na żywo

Zostań certyfikowanym specjalistą ds. kadr i wynagrodzeń!

Pobierz broszurę i dowiedz się więcej o Akademii Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego.

Zaświadczenie wystawione na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki oraz Certyfikat

Absolwenci kursów, szkoleń i programów rozwojowych Eduwersum otrzymują certyfikaty z kodem zawodu oraz zaświadczenie wystawione na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, wydane na podstawie § 23 ust. 3 i 4 (Dz. U. 2023, poz. 2175).

Zaświadczenia i certyfikaty podpisane są osobiście przez Monikę Smulewicz, Dyrektora Placówki Oświatowej.

Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2015

Eduwersum jest placówką oświatową wpisaną do rejestru RSPO 273974

Absolwenci kursów, szkoleń i programów rozwojowych Eduwersum otrzymują certyfikaty z kodem zawodu oraz zaświadczenie wystawione na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, wydane na podstawie § 23 ust. 3 i 4 (Dz. U. 2023, poz. 2175).

Kurs składa się z następujących modułów

Program enova365 – rozpoczęcie pracy z programem. Podstawy pracy w systemie
• Nawigacja w programie
• Sortowanie, filtrowanie
• Historia zapisów
Dane kadrowe
• Wprowadzanie danych kadrowych nowo zatrudnionej osoby
• Wyznaczanie limitów urlopowych
• Wprowadzanie nieobecności
• Wprowadzanie dodatków
• Zmiana warunków zatrudnienia
• Zwalnianie pracowników
• Generowanie dokumentów kadrowych
Umowy cywilno-prawne
• Wprowadzanie danych nowego zleceniobiorcy
• Umowy cywilno-prawne
• Rozliczanie umów cywilno-prawnych
• Wydruki
Listy płac
• Dodatki i potrącenia
• Naliczanie listy płac
• Weryfikacja naliczeń
• Generacja przelewów

 

Deklaracje do ZUS i US
• ZUS ZUA, ZZA, ZCNA, ZWUA
• ZUS DRA
• ZUS IWA
• PIT-4R
• PIT-8AR
• PIT-11
Wydruki i raportowanie.