Organem prowadzącym jest HR na Szpilkach

Najbardziej obszerne w wiedzę z naszych produktów online

Najedź kursorem, na któryś z naszych programów.

Start: 10 październik 2023

9–miesięczny program rozwoju zawodowego

Polityka Jakości

Polityka jakości
HR na Szpilkach Monika Smulewicz
HR na Szpilkach sp. z o.o.

Jako firma szkoleniowa wspieramy przedsiębiorstwa w osiąganiu efektów biznesowych poprzez oferowanie im kursów i szkoleń z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zasad zarządzania kapitałem ludzkim.

Naszym atutem jest:
– elastyczność,
– profesjonalizm,
– skuteczność.
Rozpoznając potrzeby rynku i Klientów oraz inwestując w wyposażenie szkoleniowo dydaktyczne jesteśmy w stanie zaoferować szkolenia i usługę poszkoleniową, które są niezbędne przy podnoszeniu kwalifikacji, aktualizacji wiedzy oraz awansach. W celu zapewnienia Naszym usługom najwyższej jakości ustanowiliśmy Politykę Jakości, której realizacji służy wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami Normy PN-EN ISO 9001:2015 -10. Utrzymanie wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością jest priorytetem Właściciela i pracowników firmy, którzy deklarują pełne zaangażowanie w realizowaniu wynikających z polityki jakości celów jakości:
– zaspokajanie potrzeb klienta poprzez oferowanie mu szkoleń zgodnych z potrzebami rynku,
– wprowadzenie nowych szkoleń dostosowanych do potrzeb klientów,
– współpraca z kompetentnymi trenerami,
– wysoka jakość oferowanych szkoleń,
– współpraca z kompetentnymi trenerami,
– rzetelna realizacja programów szkoleniowych,
– doskonalenie realizowanych szkoleń.
Właściciel firmy i pracownicy zobowiązują się do spełniania – mających zastosowanie – wymagań oraz do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością w tym realizowania wyznaczonych celów jakości oraz rozpowszechnionych wśród pracowników działań wynikających z polityki jakości.

Wydanie nr 3
Zatwierdził Zarząd 30.01.2024