fbpx
Organem prowadzącym jest HR na Szpilkach

Polityka Jakości

Polityka Jakości
Jako firma szkoleniowa wspieramy przedsiębiorstwa w osiąganiu efektów biznesowych poprzez oferowanie im kursów i szkoleń z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zasad zarządzania kapitałem ludzkim. Naszym atutem są:

– elastyczność,
– profesjonalizm,
– skuteczność.

Rozpoznając potrzeby rynku i Klientów oraz inwestując w wyposażenie szkoleniowo dydaktyczne jesteśmy w stanie zaoferować szkolenia i usługę po szkoleniową , które są niezbędne przy podnoszeniu kwalifikacji, aktualizacji wiedzy oraz awansach. W celu zapewnienia Naszym usługom najwyższą jakość ustanowiliśmy Politykę Jakości, której realizacji służy wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami Normy PN EN ISO 9001:2015. Utrzymanie wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością jest priorytetem Właściciela i pracowników firmy, którzy deklarują pełne zaangażowanie w realizowaniu wynikających z polityki jakości celów jakości:

– zaspokajanie potrzeb klienta poprzez oferowanie mu szkoleń zgodnych z potrzebami rynku,
– planowanie i modernizacja już istniejących szkoleń,
– przeprowadzenie corocznej oceny trenerów,
– wysoka jakość oferowanych szkoleń.

Właściciel firmy i pracownicy zobowiązują się do realizowania wynikających z wyznaczonych celów jakości oraz rozpowszechnionej wśród pracowników polityki jakości zobowiązań.

 Zatwierdził Zarząd 19.01.2023