Certyfikowany kurs specjalisty kadr i płac online od podstaw z elementami obsługi programu Płatnik i enova365

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

3997

Dokument sprzedaży
Płatność w ratach
 • Start: 20.08.2024
 • Czas trwania: 6 miesięcy
 • Wykładowcy: Monika Smulewicz, Agnieszka Wachowicz, Joanna Cur, Marzena Jasińska, Katarzyna Łodygowska, Iwona Wołkiewicz, Judyta Mazur, Izabela Florczak
 • Masz pytania o Akademię? Zostaw kontakt: Wypełnij formularz
Poziom wiedzy uzyskanej po Akademii
Asystent Specjalista Ekspert

Pobierz broszurę o certyfikowanym kursie online dla specjalisty kadr i płac oraz terminarz wykładów i warsztatów

Pobierając broszurę na temat Akademii dowiesz się, jak wygląda jej szczegółowy program oraz jakie zagadnienia merytoryczne są omawiane przez wykładowców na poszczególnych spotkaniach. Dodatkowo poznasz metodologię nauczania. Pobierz harmonogram wykładów i warsztatów, sprawdź czas trwania i zaplanuj naukę!

Kupując Akademię otrzymujesz:

Dostęp do Platformy Szkoleniowej Eduwersum, w tym:

 • ponad 800 stron materiałów szkoleniowych PDF,
 • bogata biblioteka wzorów dokumentów, które ułatwią i usprawnią Ci pracę,
 • zbiór aktów prawnych dedykowanych danej tematyce wykładowej,
 • zadanie dzienne wraz z rozwiązaniami,
 • możliwość zadawania pytań do trenera,
 • nagrania wideo z wykładów na żywo i warsztatów,
 • praktyczne zadania warsztatowe rozwiązywane na żywo z trenerem!

6 miesięcy intensywnej nauki

254 godziny dydaktyczne

3 książki

 • "Wszystko co musisz wiedzieć o czasie pracy"
 • "Wszystko co musisz wiedzieć o urlopach i zwolnieniach od pracy"
 • "Wszystko co musisz wiedzieć o świadczeniach z tytułu choroby i macierzyństwa"

3 segregatory do przechowywania materiałów pdf

Zaświadczenie wystawione na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Certyfikat

Certyfikat potwierdzający umiejętności w obrębie zawodu:

Specjalista ds. kadr kod zawodu 242307
Specjalista ds. wynagrodzeń kod zawodu 242310

Bonus

Pakiet Pasjonata Niespodzianka

Wyróżnienie

Broszka dla najlepszych uczniów

Dlaczego warto?

Spotkania online na żywo

Realny kontakt z prowadzącym wykłady i warsztaty

Spotkania są nagrywane

Dostęp do nagrań wideo 24h na dobę

Rok dostępu

Materiały merytoryczne dostępne przez rok po zakończeniu Akademii

Klub Absolwenta Eduwersum

Dostęp do elitarnej grupy  i comiesięcznych spotkań na żywo

Zaświadczenie wystawione na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki oraz Certyfikat

Absolwenci kursów, szkoleń i programów rozwojowych Eduwersum otrzymują certyfikaty z kodem zawodu oraz zaświadczenie wystawione na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, wydane na podstawie § 23 ust. 3 i 4 (Dz. U. 2023, poz. 2175).

Zaświadczenia i certyfikaty podpisane są osobiście przez Monikę Smulewicz, Dyrektora Placówki Oświatowej.

Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2015

Eduwersum jest placówką oświatową wpisaną do rejestru RSPO 273974

Absolwenci kursów, szkoleń i programów rozwojowych Eduwersum otrzymują certyfikaty z kodem zawodu oraz zaświadczenie wystawione na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, wydane na podstawie § 23 ust. 3 i 4 (Dz. U. 2023, poz. 2175).

Akademia składa się z następujących modułów

1. ŹRÓDŁA PRAWA PRACY

 • Źródła prawa pracy
 • Powszechne źródła prawa pracy
 • Specyficzne (autonomiczne) źródła prawa pracy
 • Pozostałe źródła

2. ZASADY PRAWA PRACY

 • Kodeksowe zasady prawa pracy

3. MOBBING I DYSKRYMINACJA

 • Dyskryminacja i równe traktowanie w zatrudnieniu–szczegółowe regulacje
 • Dyskryminacja bezpośrednia
 • Dyskryminacja pośrednia
 • Niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym
 • Katalog naruszeń zasady równego traktowania
 • Kiedy nie naruszamy zasady równego traktowania?
 • Uprawnienia dyskryminowanego pracownika

4. MOBBING

 • Co to jest mobbing?
 • Przeciwdziałanie mobbingowi
 • Stan prawny i uprawnienia pracownicze do 6 września 2019 r.
 • Stan prawny i uprawnienia pracownicze od 7 września 2019 r.

5. PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKA

 • Prawa pracownika
 • Obowiązki pracownika
 • Odpowiedzialność porządkowa pracownika
 • Warunki wymierzenia kary
 • Odpowiedzialność materialna pracownika

6. PRAWA I OBOWIĄZKI PRACODAWCY

 • Prawa pracodawcy
 • Obowiązki pracodawcy

1. CHWILĘ PRZED ZATRUDNIENIEM CZYLI KOMPLETOWANIE DANYCH I DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO NAWIĄZANIA STOSUNKU PRACY

 • Chwilę przed zatrudnieniem
 • Kompletowanie dokumentacji i danych osobowych niezbędnych do zawarcia stosunku pracy
 • Czy pracodawca może żądać od kandydata do pracy umieszczenia w CV zdjęcia?

2. PROFILAKTYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA NAD PRACOWNIKAMI

 • Jakie informacje należy umieścić w skierowaniu?
 • Koszt badań i czas wolny na badania
 • Gdzie należy wykonać badania?
 • Odmowa poddania się badaniom przydatne orzecznictwo
 • Badania profilaktyczne przydatne orzecznictwo

3. NAWIĄZANIE STOSUNKU PRACY, RODZAJE UMÓW O PRACĘ I ICH TREŚĆ

 • Nawiązanie stosunku pracy, rodzaje umów o pracę i ich treść
 • Rodzaje umów o pracę
 • Umowa o pracę na czas nieokreślony
 • Umowa o pracę na czas określony
 • Limity terminowe i ilościowe w przykładach
 • A kiedy limit nie obowiązuje?
 • Okres wypowiedzenia umowy na czas określony
 • Umowa o pracę na okres próbny
 • Okres wypowiedzenia umowy na okres próbny
 • Szczególna ochrona stosunku pracy kobiety ciężarnej w czasie trwania umów terminowych
 • Obligatoryjne i fakultatywne warunki umowy o pracę

4. OBOWIĄZKI PRACODAWCY ZWIĄZANE Z  PRZYJĘCIEM DO PRACY NOWEGO PRACOWNIKA

 • Podstawowe obowiązki pracodawcy związane z przyjęciem do pracy nowego pracownika
 • Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Obowiązek informacyjny wynikający z art. 29 § 3 Kodeksu pracy
 • Dodatkowe informacje dla pracowników wysyłanych do innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego
 • Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem pracownika z egzekucją wynagrodzenia za pracę

Rodzaje umów cywilnoprawnych, w tym umowa zlecenie, umowa o dzieło, B2B. Zasady zawierania, współpracy oraz zlecania usług. Różnice pomiędzy umową o pracę i umową cywilnoprawną przy uwzględnieniu orzecznictwa.  

1. POROZUMIENIE ZMIENIAJĄCE SPOSOBEM NA POLUBOWNĄ ZMIANĘ WARUNKÓW ZATRUDNIENIA

 • Porozumienie zmieniające sposobem na polubowną zmianę warunków zatrudnienia
 • Kiedy porozumienie?
 • Co możemy zmienić za pomocą porozumienia zmieniającego?
 • Przykłady

2. WYPOWIEDZENIE ZMIENIAJĄCE WARUNKI PRACY LUB/I PŁACY

 • Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy lub/i płacy
 • Okresy wypowiedzenia
 • Jak prawidłowo ustalić i liczyć okres wypowiedzenia?
 • Procedura wypowiedzenia zmieniającego
 • Ochrona przed wypowiedzeniem
 • Przyczyna wypowiedzenia
 • Konsultacja zamiaru wypowiedzenia z organizacją związkową
 • Przydatne orzecznictwo
 • Przykłady

3. CZASOWE POWIERZENIE INNEJ PRACY

 • Forma czasowego powierzenia innej pracy
 • Cztery warunki konieczne
 • Przydatne orzecznictwo
 • Przykłady

Warsztaty praktyczne z trenerem. Wypełnianie umów o pracę, analizowanie wypowiedzenia zmieniającego.

1. ZASADY UDZIELANIA URLOPÓW WYPOCZYNKOWYCH

 • Zasady udzielania urlopu
 • Urlop na żądanie
 • Czy pracodawca może odmówić pracownikowi prawa do urlopu na żądanie?
 • Przydatne orzecznictwo
 • Zaległy urlop wypoczynkowy należy wykorzystać do 30 września
 • Przydatne orzecznictwo
 • Niewykorzystany urlop wypoczynkowy a ustanie stosunku pracy
 • Przydatne orzecznictwo

2. WYMIAR URLOPU WYPOCZYNKOWEGO

 • Okresy zatrudnienia zaliczane do stażu pracy
 • Przykłady

3. URLOP NALEŻNY

 • Zasady proporcjonalności
 • Pierwsza zasada proporcjonalności
 • Druga zasada proporcjonalności
 • Trzecia zasada proporcjonalności
 • Czwarta zasada proporcjonalności
 • Pierwszy rok w pracy a prawo do urlopu

1. KIEDY MAMY DO CZYNIENIA Z CZASEM PRACY?

 • Definicja czasu pracy
 • Czym jest gotowość do wykonywania pracy?
 • Przerwy wliczane do czasu pracy
 • Przerwa w pracy niewliczana do czasu pracy
 • Szkolenia wliczane do czasu pracy
 • Co nie jest czasem pracy?
 • Podstawowe definicje
 • Pojęcie odpoczynku dobowego i tygodniowego
 • Dobowy odpoczynek
 • Tygodniowy odpoczynek
 • Dyżur i przestój w prawie pracy
 • Przestój
 • Dyżur
 • Systemy i rozkłady czasu pracy
 • System podstawowy
 • Równoważny system czasu pracy
 • Praca w ruchu ciągłym
 • Przerywany czas pracy
 • Zadaniowy czas pracy
 • System skróconego tygodnia pracy
 • System weekendowy
 • Zasady planowania harmonogramów pracy
 • Częstotliwość tworzenia harmonogramów pracy
 • Wskazówki dla wprowadzających system czasu pracy, który wymaga „grafikowania”
 • Gwarancja minimalnego wynagrodzenia
 • Zmiany w harmonogramie pracy
 • Nieobecności w pracy oraz zwolnienia od pracy
 • Usprawiedliwianie nieobecności w pracy
 • Zwolnienia od pracy
 • Kiedy pracodawca powinien zwolnić pracownika od pracy?
 • Zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia
 • Zwolnienia od pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia
 • Pracownik podnosi kwalifikacje zawodowe

INNE ZWOLNIENIA OD PRACY

2. NORMY CZASU PRACY A WYMIAR CZASU PRACY

 • Normy czasu pracy
 • Wymiar czasu pracy
 • Wymiar czasu pracy w 2024 r.
 • Czas pracy niepełnoetatowca

3. PRACA W NIEDZIELE I ŚWIĘTA, W PORZE NOCNEJ I GODZINACH NADLICZBOWYCH

 • Praca w niedziele i święta
 • Praca w porze nocnej
 • Praca w godzinach nadliczbowych
 • Zlecanie pracy w godzinach nadliczbowych, czyli jak zapanować nad nadgodzinami
  w firmie
 • Polecenie pracy w nadgodzinach
 • Praca w nadgodzinach ma też swoje limity
 • Rekompensowanie pracy w nadgodzinach czasem wolnym
 • Wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach
 • Przydatne orzecznictwo

1. NIEOBECNOŚCI W PRACY ORAZ ZWOLNIENIA OD PRACY

 • Zwolnienie z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14
 • Przerwa na karmienie piersią

2. UPRAWNIENIA PRACOWNICZE ZWIĄZANE Z CIĄŻĄ I PORODEM

 • Pracownice w okresie ciąży
 • Przydatne orzecznictwo
 • Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy kobiety ciężarnej
 • Przydatne orzecznictwo
 • Urlop macierzyński
 • Wymogi formalne
 • Urodzenie dziecka za granicą
 • Rezygnacja z części urlopu macierzyńskiego
 • Zgon pracownicy
 • Urodzenie martwego dziecka lub zgon w okresie pierwszych 8 tygodni
 • Zgon dziecka po upływie 8 tygodni życia
 • Urodzenie dziecka wymagającego opieki szpitalnej
 • Oddanie dziecka innej osobie w celu przysposobienia
 • Pracownica wymagająca opieki szpitalnej
 • Urlop rodzicielski
 • Warunki formalne

3. SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM

 • Urlop ojcowski
 • Warunki formalne
 • Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego
 • Urlop rodzicielski dla rodziców adopcyjnych
 • Ubezpieczenie osób przebywających na zasiłkach macierzyńskich
 • Urlop wychowawczy
 • Dodatkowy urlop wychowawczy
 • Charakter ochrony osób na urlopach wychowawczych
 • Działalność naukowo-zarobkowa w okresie urlopu wychowawczego
 • Prawa i obowiązki pracodawcy w związku z powrotem pracownika z urlopu wychowawczego
 • Przydatne orzecznictwo
 • Uprawnienia pracowników związane z wykonywaniem funkcji rodzicielskiej

1. ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZASADY I WARUNKI ROZWIĄZANIA STOSUNKU PRACY

 • Podstawa prawna
 • Porozumienie stron
 • Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem
 • Forma wypowiedzenia
 • Przydatne orzecznictwo
 • Przyczyna wypowiedzenia
 • Okresy wypowiedzenia
 • Jak prawidłowo ustalić i liczyć okres wypowiedzenia?
 • Dni wolne na poszukiwanie pracy
 • Ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę
 • Konsultacja zamiaru wypowiedzenia z organizacją związkową
 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracodawcę
 • Rozwiązanie umowy z przyczyn przez pracownika zawinionych
 • Kiedy i w jakim trybie może nastąpić rozwiązanie umowy?
 • Rozwiązanie umowy z przyczyn przez pracownika niezawinionych
 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika
 • Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika za uprzedzeniem
 • Pracownik został przywrócony do pracy u innego pracodawcy
 • Zakład pracy przeszedł na innego pracodawcę
 • Rozwiązanie umowy o pracę z upływem czasu, na który była zawarta
 • Dodatkowa ochrona przed zwolnieniem z pracy

2. ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ Z PRZYCZYN NIEDOTYCZĄCYCH PRACOWNIKA

 • Zwolnienia grupowe
 • Zwolnienia indywidualne
 • Odprawa pieniężna
 • Wygaśnięcie stosunku pracy
 • Wygaśnięcie umowy o pracę

3. ŚWIADECTWO PRACY, SZCZEGÓŁOWA TREŚĆ I ZASADY JEGO WYDAWANIA

 • Świadectwo pracy
 • A jeżeli pracodawca nie wydał świadectwa pracy?
 • Żądanie sprostowania świadectwa pracy
 • Kara grzywny za niewydanie świadectwa w terminie
 • Informacje zawarte w świadectwie pracy
 • Cechy świadectwa pracy
 • Zasady wydawania świadectw pracy
 • Szczegółowa treść świadectwa pracy
 • Uwagi/wyjaśnienia
 • Przydatne orzecznictwo

Przechowywanie i prowadzenie dokumentacji pracowniczej w praktyce, zgodnie z przepisami. Podział akt osobowych oraz dokumenty związane z ewidencjonowaniem czasu pracy oraz dokumentacja związana z zakończeniem stosunku pracy.

Omówienie świadectwa pracy.

Wykład 1

 1. Cudzoziemcy na polskim rynku pracy – skala, dane, fakty i mity
 2. Strategia migracyjna Polski czy raczej legislacyjny bałagan
 3. Cudzoziemiec – czyli kto?
 4. Od czego zacząć, gdy chce się zatrudnić cudzoziemca
 5. Czego możemy się nauczyć z tzw. afery wizowej
 6. Konsul, wojewoda czy starosta? Jaki organ jest właściwy przy zatrudnianiu cudzoziemców
 7. Dlaczego niezgodne z prawem zatrudnianie cudzoziemców jest niebezpieczne?
 8. Podstawy pobytu i podstawy pracy

Wykład 2

 1. Zasady korzystania z ruchu bezwizowego
 2. Procedura uzyskania wizy
 3. Rodzaje wiz uprawniających do pracy
 4. Procedura legalizacji pobytu po upływie ważności wizy
 5. Piramida zatrudniania cudzoziemców – powiadomienie
 6. Piramida zatrudniania cudzoziemców – oświadczenie
 7. Piramida zatrudniania cudzoziemców – zezwolenie na pracę
 8. O czym podmiot zatrudniający cudzoziemców pamiętać musi?

1. POJĘCIE WYNAGRODZENIA, KLASYFIKACJA WYNAGRODZEŃ

 • Pojęcie wynagrodzenia
 • Normy i zasady postępowania w zakresie ustalania i wypłaty wynagrodzeń
 • Cechy wynagrodzenia za pracę
 • Co na temat wynagrodzenia za pracę mówią przepisy kodeksu pracy?
 • Klasyfikacja wynagrodzeń
 • Wynagrodzenie osobowe
 • Wynagrodzenia bezosobowe
 • Honoraria
 • Wypłaty z tytułu udziału w zysku

2. SYSTEMY WYNAGRADZANIA

 • Czym jest system wynagrodzeń
 • Jakie systemy wynagrodzeń możemy spotkać w firmach?
 • System czasowy
 • Miesięczny ryczałt
 • Stawka godzinowa
 • Systemy wynikowe
 • System akordowy
 • System prowizyjny

3. SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA, WYNAGRODZENIE MINIMALNE

 • Obligatoryjne składniki wynagrodzenia
 • Fakultatywne składniki wynagrodzenia
 • Premia
 • Nagroda
 • Prowizja
 • Składniki regulowane przez branżowe lub zakładowe przepisy płacowe
 • Wynagrodzenie minimalne

1.SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE, FUNDUSZ PRACY, FUNDUSZ
GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH, KATALOG WYŁĄCZEŃ

 • System ubezpieczeń społecznych w Polsce
 • Ubezpieczenia emerytalno-rentowe
 • Ubezpieczenie chorobowe
 • Ubezpieczenie wypadkowe
 • Od czego nie zapłacimy składek zus?
 • Jak obliczamy składki?
 • System ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Jak ustalić podstawę i wyliczyć składkę zdrowotną?
 • Fundusz pracy i fundusz solidarnościowy
 • Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych
 • Fundusz emerytur pomostowych
 • Pracownicze plany kapitałowe
 • Jak działa ppk, kto to finansuje i ile to kosztuje?
 • Wpłata pracownika
 • Wpłata pracodawcy
 • Wpłata państwa

2. PODATEK DOCHODOWY: OPODATKOWANIE WYNAGRODZEŃ I KATALOG ZWOLNIEŃ
PODATKOWYCH

 • Od czego płacimy podatki?
 • Nieograniczony obowiązek podatkowy
 • Ograniczony obowiązek podatkowy
 • Kiedy mamy do czynienia z przychodem?
 • Przychody ze stosunku pracy
 • Przychody z innych źródeł niż stosunek pracy
 • Zwolnienia podatkowe
 • Ulga dla młodych
 • Nowe zwolnienia podatkowe w ramach polskiego ładu.
 • Ulga na powrót do kraju
 • Ulga dla rodziców „4+”
 • Ulga dla emerytów
 • Koszty uzyskania przychodu
 • Wątpliwości w zakresie zastosowania kup
 • Skala podatkowa – zaliczka na podatek
 • Skala podatkowa obowiązująca w 2024 r.
 • Kwota wolna zmniejszająca podatek w 2024 roku
 • Zmiany od 1 stycznia 2023

3. KALKULACJA WYNAGRODZENIA OD BRUTTO DO NETTO

 • Dokumentacja płacowa
 • Obliczanie wynagrodzenia netto pracownika
 • Koszt pracodawcy
 • Rozliczenie pakietu medycznego
 • Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki

1. WYNAGRODZENIE W PRZYPADKU INNEJ PRZYCZYNY NIEOBECNOŚCI

 • Jak obliczyć wynagrodzenie za czas przepracowany, gdy pracownik nie przepracował pełnego miesiąca, bo chorował?
 • Jak obliczyć wynagrodzenie za czas przepracowany, jeśli zwolnienie obejmuje tylko dni robocze?
 • Jak obliczyć wynagrodzenie za czas przepracowany, jeśli pracownik przedstawił zwolnienie lekarskie na dzień, w którym przepracował kilka godzin?

2. WYNAGRODZENIE W PRZYPADKU INNEJ PRZYCZYNY NIEOBECNOŚCI

 • Jak obliczyć wynagrodzenie za czas przepracowany, gdy pracownik nie przepracował pełnego miesiąca z powodu nieobecności innej niż choroba?

3. A CO JEŚLI OBIE NA RAZ? PRZYPADKI SZCZEGÓLNE

 •  A co jeśli obie na raz? Wynagrodzenie w przypadku kilku nieobecności spowodowanych różnymi przyczynami w tym samym miesiącu

1. PŁATNE I NIEPŁATNE ZWOLNIENIA OD PRACY

 • Zwolnienia płatne

2. JAK OBLICZYĆ WYNAGRODZENIE ZA CZAS URLOPU I ZWOLNIEŃ OKOLICZNOŚCIOWYCH

 • Urlop wypoczynkowy
 • Wynagrodzenie za czas zwolnień okolicznościowych

3. EKWIWALENT ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP

 • Wypłata ekwiwalentu

1. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY NADLICZBOWE I WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ W PORZE NOCNEJ

 • Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
 • Normalne wynagrodzenie
 • Dodatek za pracę nadliczbową
 • Wynagrodzenie za pracę w porze nocnej

2. ODSZKODOWANIA, ODPRAWY I REKOMPENSATY

 • NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE I WYPŁACANE PRACOWNIKOM ODSZKODOWANIA I ODPRAWY
 • Odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia
 • Odszkodowanie dla pracownika, który rozwiązał umowę bez wypowiedzenia
 • Odszkodowanie dla pracownika, którego umowa wygasła z powodu śmierci pracodawcy
 • Odszkodowanie z tytułu umowy o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia
 • Odprawa pieniężna dla pracownika zwolnionego na podstawie Ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
 • Odprawa pieniężna z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę
 • Odprawa pośmiertna dla rodziny zmarłego pracownika
 • Odszkodowanie za niewydanie w terminie lub wydanie niewłaściwego świadectwa pracy

3. POTRĄCENIA Z WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ I ZASIŁKÓW

 • Potrącenia z wynagrodzenia
 • Potrącenia z wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych (wierzytelności)
 • Potrącenia z zasiłków

1. UMOWA ZLECENIA

 • Wynagrodzenie zleceniobiorcy
 • Umowa zlecenie, obowiązek ubezpieczeniowy
 • Obliczenie wynagrodzenia z umowy zlecenia

2. UMOWA O DZIEŁO

 • Obowiązek informowania zus o zawartych umowach o dzieło
 • Obliczenie wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło

3. INNE FORMY ZATRUDNIENIA: KONTRAKT MENEDŻERSKI, HONORARIUM ZARZĄDU, RADA NADZORCZA

 • Kontrakt menedżerski
 • Udział w organach stanowiących – zarząd
 • Udział w organach stanowiących – rada nadzorcza

Świadczenia pieniężne z tytułu choroby i macierzyństwa cz. 1

1. RODZAJE ŚWIADCZEŃ I WARUNKI ICH WYPŁATY

 • Rodzaje świadczeń i warunki ich wypłaty
 • Rodzaje świadczeń zasiłkowych
 • Kiedy wypłacamy zasiłki
 • W jakich terminach wypłacamy zasiłki?
 • Wynagrodzenie płatnika za wypłatę zasiłków
 • Komu wypłacamy zasiłki?
 • Kontrola zwolnień lekarskich

2. WYNAGRODZENIE CHOROBOWE

 • Wynagrodzenie chorobowe
 • Komu przysługuje wynagrodzenie chorobowe?
 • Wymiar wynagrodzenia chorobowego
 • Wynagrodzenie chorobowe na przełomie roku
 • Zasady wypłaty wynagrodzenia chorobowego

3. ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU ZASIŁKU/WYNAGRODZENIA CHOROBOWEGO

 • Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku/wynagrodzenia chorobowego
 • Kiedy przeliczamy podstawę?
 • Kiedy nie przeliczamy podstawy?
 • Choroba w pierwszym miesiącu zatrudnienia
 • Miesiące, w których wystąpiła nieobecność usprawiedliwiona w podstawie zasiłku
 • Gdy pracownik przepracował co najmniej połowę należnego czasu
 • Gdy pracownik nie przepracował co najmniej połowy należnego czasu
 • Kiedy nie uzupełniamy podstawy zasiłku
 • Schemat ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego
 • Składniki uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku
 • Wpływ zapisów wewnątrzzakładowych przepisów prawa pracy na podstawę zasiłku chorobowego
 • Wynagrodzenie ustalone w stawce godzinowej
 • Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy dłuższe niż miesiąc wliczane do podstawy zasiłku
 • Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego
 • Pozostałe składniki wynagrodzenia w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego

1. ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU CHOROBY

 • Zasiłek chorobowy
 • Prawo do zasiłku po ustaniu ubezpieczenia
 • Okres zasiłkowy
 • Wysokość zasiłku chorobowego
 • Dokumentowanie prawa do zasiłku chorobowego
 • Przykłady orzecznictwa

2. ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU MACIERZYŃSTWA, ZASIŁEK MACIERZYŃSKI

 • Okres pobierania zasiłku macierzyńskiego
 • Stan prawny od 26 kwietnia 2023 r.
 • Szczególne przypadki
 • Wysokość zasiłku macierzyńskiego
 • Świadczenie rodzicielskie i podwyższenie zasiłku macierzyńskiego
 • Dokumenty niezbędne do wypłaty zasiłku

3. ZASIŁKI OPIEKUŃCZE, WYPADKOWE I ŚWIADCZENIA REHABILITACYJNE

 • Zasiłek wypadkowy
 • Wybrane orzecznictwo
 • Świadczenie rehabilitacyjne
 • Dokumenty niezbędne do uzyskania świadczenia rehabilitacyjnego
 • Zasiłek opiekuńczy
 • Okresy przysługiwania zasiłku opiekuńczego
 • Dokumenty niezbędne do wypłaty zasiłku opiekuńczego

Obowiązki publiczno-prawne pracodawcy względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, urzędów skarbowych oraz PPK i sprawozdawczość GUS. Kompleksowe omówienie deklaracji, rozliczeń oraz sprawozdawczości obligatoryjnej dla pracodawcy. 

Obowiązki pracodawcy zatrudniającego pracownika z niepełnosprawnością – warunki pracy, zgłoszenia do ZUS, raportowanie PFRON, szkolenia i przystosowanie stanowiska pracy, dodatkowe uprawnienia.

Program enova365 – rozpoczęcie pracy z programem. Podstawy pracy w systemie 

 • Nawigacja w programie
 • Sortowanie, filtrowanie
 • Historia zapisów

Dane kadrowe 

 • Wprowadzanie danych kadrowych nowo zatrudnionej osoby
 • Wyznaczanie limitów urlopowych
 • Wprowadzanie nieobecności
 • Wprowadzanie dodatków
 • Zmiana warunków zatrudnienia
 • Zwalnianie pracowników
 • Generowanie dokumentów kadrowych

 Umowy cywilno-prawne 

 • Wprowadzanie danych nowego zleceniobiorcy
 • Umowy cywilno-prawne
 • Rozliczanie umów cywilno-prawnych
 • Wydruki

Listy płac 

 • Dodatki i potrącenia
 • Naliczanie listy płac
 • Weryfikacja naliczeń
 • Generacja przelewów

Deklaracje do ZUS i US 

 • ZUS ZUA, ZZA, ZCNA, ZWUA
 • ZUS DRA
 • ZUS IWA
 • PIT-4R
 • PIT-8AR
 • PIT-11

Wydruki i raportowanie. 

Rozpoczęcie pracy z programem. Dokumenty zgłoszeniowe.

Dokumenty rozliczeniowe.

Generowanie dokumentów ZUS IWA, ZUS IMIR, ZUS ZWA. Weryfikacja i aktualizacja danych. Przekaz elektroniczny, wysyłka i potwierdzenie w ZUS. Zasilenie inicjalne.

Korekty dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych

Po zakończeniu wszystkich kursów odbędzie się egzamin końcowy, po którym uczestnicy otrzymają certyfikat elektroniczny oraz zaświadczenie wystawione na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych potwierdzający zdobyte umiejętności w obrębie zawodu:

 • specjalista ds. kadr
  (kod zawodu według GUS 242307),
 • specjalista ds. wynagrodzeń
  (kod zawodu według GUS 242310).