Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

Kompleksowy kurs specjalisty ds. kadr i wynagrodzeń

3997

Dokument sprzedaży
Płatność w ratach
Certyfikowany kurs obsługi programu Enova w teorii i praktyce AMKP XXVII
 • Start: 12.03.2024
 • Czas trwania: 9 miesięcy / pakiet kursów
 • Wykładowcy: Monika Smulewicz, Agnieszka Wachowicz, Joanna Cur, Marzena Jasińska, Katarzyna Łodygowska, Iwona Wołkiewicz
 • Masz pytania o Akademię? Zostaw kontakt: Wypełnij formularz
Poziom wiedzy uzyskanej po Akademii
Asystent Specjalista Ekspert

Kupując Akademię otrzymujesz:

7 kursów

 • Kadry
 • Płace
 • Czas Pracy
 • Zasiłki
 • Urlopy
 • RODO w kadrach i płacach
 • Excel w kadrach i płacach

9 miesięcy intensywnej nauki

300 godzin dydaktycznych

3 książki

 • "Wszystko co musisz wiedzieć o czasie pracy"
 • "Wszystko co musisz wiedzieć o urlopach i zwolnieniach od pracy"
 • "Wszystko co musisz wiedzieć o świadczeniach z tytułu choroby i macierzyństwa"

3 segregatory do przechowywania materiałów pdf

Zaświadczenie wystawione na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Certyfikat

Certyfikat potwierdzający umiejętności w obrębie zawodu:

Specjalista ds. kadr kod zawodu 242307
Specjalista ds. wynagrodzeń kod zawodu 242310

Bonus

Pakiet Pasjonata Niespodzianka

Wyróżnienie

Broszka dla najlepszych uczniów

Dlaczego warto?

Spotkania online na żywo

Realny kontakt z prowadzącym wykłady

Spotkania są nagrywane

Dostęp do nagrań wideo 24h na dobę.

Rok dostępu

Materiały merytoryczne dostępne przez rok po zakończeniu Akademii

Zamknięta grupa

Codzienna współpraca i pomoc na zamkniętej grupie Facebook’owej

Akademia składa się z następujących modułów

Celem szkolenia jest przygotowanie do pracy w działach kadrowo-płacowych poprzez zdobycie, usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z obszaru kadr.

Zdobyta wiedza pozwoli samodzielnie prowadzić sprawy pracowników i podejmować związane z kształtowaniem zatrudnienia decyzje, na stanowisku kierownika lub menedżera, jak i wykonywać zawód kadrowca będąc zatrudnionym w wewnętrznych działach kadrowych.

Szkolenie skierowane jest zarówno do osób stawiających pierwsze kroki zawodowe w obszarze kadr i płac, jak i praktyków/ specjalistów /menedżerów zamierzających podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Zdobędziesz wiedzę dot. nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, zmiany warunków zatrudnienia, udzielania zwolnień od pracy, planowania i rozliczania czasu pracy oraz wiele więcej.

Program kursu:

Moduł I

Źródła i zasady prawa pracy, czyli od czego zacząć i jakie akty prawne zgromadzić na biurku.

Moduł II

Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika, czyli na czym polega zasada ekwiwalentności świadczeń.

Moduł III

Kształtowanie treści stosunku pracy, czyli jak poprawnie zatrudnić pracownika.

Moduł IV

Zmiana treści stosunku pracy, czyli jak zmienić warunki zatrudnienia.

Moduł V

Urlopy wypoczynkowe – zasady udzielania urlopów wypoczynkowych i zwolnień od pracy.

Moduł VI

Czas pracy – zasady rozliczania czasu pracy w teorii i praktyce.

Moduł VII

Szczególne uprawnienia pracownicze.

Moduł VIII

Rozwiązywanie stosunku pracy, czyli kiedy czas się rozstać i jak to zrobić zgodnie z prawem i z klasą.

Celem kursu jest przygotowanie do pracy w dziale kadrowo-płacowym poprzez zdobycie, usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z obszaru kalkulacji wynagrodzeń.

Zdobyta wiedza pozwoli samodzielnie prowadzić sprawy związane z naliczaniem wynagrodzeń pracowników w firmie.

Szkolenie skierowane jest zarówno do osób stawiających pierwsze kroki zawodowe w obszarze kadr i płac, jak i praktyków/ specjalistów /menedżerów zamierzających podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Program kursu:

Moduł I

Ogólne zasady naliczania wynagrodzeń.

Moduł II

Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika, czyli od brutto do netto.

Moduł III

Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca.

Moduł IV

Świadczenia pieniężne z tytułu choroby i macierzyństwa cz. 1

Moduł V

Świadczenia pieniężne z tytułu choroby i macierzyństwa cz. 2

Moduł VI

Płatne i niepłatne absencje pracownicze.

Moduł VII

Obligatoryjne i fakultatywne składniki wynagrodzeń – zasady kalkulacji.

Moduł VIII

Wynagrodzenia za pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.

Spotkania na żywo z trenerem odbywają się w wyznaczone poniedziałki o godz. 19:00. 


Zasady udzielania i rozliczania urlopów i innych zwolnień od pracy, to fundamentalna wiedza, którą obligatoryjnie dysponować muszą pracownicy działów kadrowo-płacowych. Podczas kursu opanujesz wiedzę m.in. o urlopach wypoczynkowych i rodzicielskich.

W przystępny sposób nauczysz się ustalać uprawnienia do urlopów okolicznościowych, szkoleniowych i wychowawczych, do których uprawnieni są wszyscy pracownicy.

Dowiesz się również jak naliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i poznasz zasady wypłaty świadczenia urlopowego. Prawidłowość naliczeń związanych z urlopami obarczona jest ogromną odpowiedzialnością, stąd ważne jest, abyś posiadał rzetelną i kompleksową wiedzę.

Program kursu:

Moduł I

Plan urlopów – konieczność czy wygoda?

Moduł II

Wymiar urlopu wypoczynkowego.

Moduł III

Tajemnice urlopu należnego.

Moduł IV

Tajemnice pierwszego urlopu w życiu.

Moduł V

Wynagrodzenie za urlop.

Spotkania na żywo z trenerem odbywają się w wyznaczone poniedziałki o godz. 19:00. 

Najszybszy sposób, by opanować wiedzę o świadczeniach pieniężnych z tytułu choroby i macierzyństwa.

W przystępny sposób nauczysz się ustalać uprawnienia z tytułu choroby i macierzyństwa, obliczać okresy zasiłkowe, ustalać podstawę wymiaru, obliczać i wypłacać świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa.

Program kursu:

Moduł I

Rodzaje świadczeń i warunki ich wypłaty.

Moduł II

Zasady ustalania podstawy wynagrodzenia/zasiłku chorobowego.

Moduł III

Choroba na koszt pracodawcy – wynagrodzenie chorobowe.

Moduł IV

Świadczenia z tytułu choroby.

Moduł V

Świadczenia z tytułu macierzyństwa.

Moduł VI

Zasiłki opiekuńcze, wypadkowei świadczenia rehabilitacyjne.

Spotkania na żywo z trenerem odbywają się w wyznaczone poniedziałki o godz. 19:00. 


Nauczysz się poprawnie definiować czas pracy, przygotowywać optymalne grafiki oraz rozliczać czas pracy i klasyfikować godziny nadliczbowe.

Dzięki ciekawej formie i dużej ilości przykładów, czas pracy nie będzie miał przed Tobą tajemnic!

Program kursu:

Moduł I

Pojęcie czasu pracy.

Moduł II

Przestój w pracy i dyżur w pracy.

Moduł III

Normy czasu pracy.

Moduł IV

Wymiar czasu pracy.

Moduł V

Urlopy i zwolnienia od pracy.

Moduł VI

Systemy i rozkłady czasu pracy.

Moduł VII

Okresy odpoczynku.

Moduł VIII

Planowanie harmonogramów czasu pracy.

Moduł IX

Praca w niedzielę i święta.

Moduł X

Praca w porze nocnej i wynagrodzenie za pracę w porze nocnej.

Moduł XI

Praca w godzinach nadliczbowych

Moduł XII

Nadgodzina czy dopełnienie.

Moduł XIII

Wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach

Moduł XIV

Ewidencjonowanie czasu prac

Z kursu dowiesz się:

* jakie są obowiązki pracodawcy pełniącego funkcję Administratora danych,
* jakie prawa przysługują pracownikom, którzy powierzają pracodawcy swoje dane osobowe,
* jakie są zasady przetwarzania danych osobowych i obowiązki informacyjne w związku z przetwarzaniem danych osobowych,
* kto jest zobowiązany do rejestrowania czynności przetwarzania i tworzenia raportu z naruszeń,
* kiedy należy powołać inspektora ochrony danych, czym jest Polityka Bezpieczeństwa Informacji.

Program kursu:

Moduł I

Zasady ogólne/wprowadzenie

Moduł II

Przetwarzanie danych osobowych

Moduł III 

Zmiany w danych osobowych pracownika i kandydata do pracy od 4 maja 2019 r.

Moduł IV

Praca tymczasowa w świetle RODO

Moduł V

Wpływ RODO na obowiązki pracodawcy w zakresie dokumentacji powypadkowej i medycznej

Moduł VI

Monitoring, a ochrona danych osobowych

Moduł VII

Szkolenia BHP w świetle RODO

Moduł VIII

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i Kasy zapomogowo-pożyczkowe – zasady przetwarzania danych osobowych

Ten kurs to absolutny HIT – to połączenie wiedzy eksperckiej, doświadczenia i pasji z jaką chcemy dzielić się z Tobą naszą wiedzą.

Nauczysz się w jaki sposób wykorzystać w codziennej pracy możliwości MS Excel w organizacji i optymalizacji procesów kadrowo-płacowych.

Kurs do samodzielnej realizacji – teoria, przykłady, zadania do zrealizowania (pliki .xls) i proponowane rozwiązania to wszystko w formie lekcji wideo. Uczestnicy I edycji byli bardzo pozytywnie zaskoczeni.

Program kursu:

Moduł I

Wstęp do pracy z Excelem.

Moduł II

Wprowadzenie i formatowanie danych.

Moduł III

Podstawy pracy z danymi.

Moduł IV

Praca z dużą tabelą danych.

Moduł V

Wstęp do formuł.

Moduł VI

Funkcje pomocnicze.

Moduł VII

Formuły zaawansowanych kalkulacji.

Moduł VIII

Tabele przestawne i graficzna prezentacja danych.

Moduł IX

Bezpieczeństwo Excela.

Pobierz broszurę na temat Akademii

Pobierając broszurę na temat Akademii dowiesz się jak wygląda jej szczegółowy program oraz jakie zagadnienia są omawiane w poszczególnych kursach. Dodatkowo poznasz metodologię nauczania.

Zaświadczenie wystawione na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki oraz Certyfikat

Absolwenci kursów, szkoleń i programów rozwojowych Eduwersum otrzymują certyfikaty z kodem zawodu oraz zaświadczenie wystawione na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, wydane na podstawie § 23 ust. 3 i 4 (Dz. U. 2023, poz. 2175).

Zaświadczenia i certyfikaty podpisane są osobiście przez Monikę Smulewicz, Dyrektora Placówki Oświatowej.

Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2015

Eduwersum jest placówką oświatową wpisaną do rejestru RSPO 273974

Absolwenci kursów, szkoleń i programów rozwojowych Eduwersum otrzymują certyfikaty z kodem zawodu oraz zaświadczenie wystawione na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, wydane na podstawie § 23 ust. 3 i 4 (Dz. U. 2023, poz. 2175).