Certyfikowany kurs Dokumentacja Pracownicza + Książka "Dokumentacja pracownicza i ewidencja czasu pracy"

Kompleksowy program rozwoju zawodowego

497

Dokument sprzedaży
Płatność w ratach
 • Start: 16.09.2024
 • Czas trwania: 31 dni
 • Wykładowcy: Monika Smulewicz, Donata Hermann
Poziom wiedzy uzyskanej po Kursie
Asystent Specjalista Ekspert

Kupując Kurs otrzymujesz:

1 kurs

 • Certyfikowany kurs Dokumentacja Pracownicza

31 dniowy program rozwoju

28 godzin dydaktycznych

Certyfikat ukończenia kursu

Dlaczego warto?

Spotkania online na żywo

Dostęp do nagrań wideo 24h na dobę.

Spotkania są nagrywane

Realny kontakt z prowadzącym wykłady

Rok dostępu

Materiały merytoryczne dostępne przez rok po zakończeniu Akademii

Zamknięta grupa

Codzienna współpraca i pomoc na zamkniętej grupie Facebook’owej

Kurs składa się z następujących modułów

Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej

 • podstawa prawna 
 • co wchodzi w skład dokumentacji pracowniczej
 • najważniejsze zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej
 • dwie postaci dokumentacji 
 • zmiana postaci prowadzonej dokumentacji
 • okres przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • wydawanie dokumentacji

Dane osobowe oraz podział akt osobowych

 • przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy
 • omówienie części A akt osobowych
 • przetwarzanie danych osobowych pracowników
 • omówienie części B akt osobowych
 • umowa o pracę oraz rodzaje umów 
 • daty w treści umowy o pracę
 • omówienie części D akt osobowych
 • omówienie części E akt osobowych
 • przechowywanie dokumentacji związanej z ewidencjonowaniem czasu pracy oraz wzory dokumentów związanych z czasem pracy
 • omówienie części C akt osobowych
 • dokumentacja związana z zakończeniem stosunku pracy
 • treść świadectwa pracy

Zaświadczenie wystawione na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki oraz Certyfikat

Absolwenci kursów, szkoleń i programów rozwojowych Eduwersum otrzymują certyfikaty z kodem zawodu oraz zaświadczenie wystawione na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, wydane na podstawie § 23 ust. 3 i 4 (Dz. U. 2023, poz. 2175).

Zaświadczenia i certyfikaty podpisane są osobiście przez Monikę Smulewicz, Dyrektora Placówki Oświatowej.

Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2015

Eduwersum jest placówką oświatową wpisaną do rejestru RSPO 273974

Absolwenci kursów, szkoleń i programów rozwojowych Eduwersum otrzymują certyfikaty z kodem zawodu oraz zaświadczenie wystawione na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, wydane na podstawie § 23 ust. 3 i 4 (Dz. U. 2023, poz. 2175).