Umowa o pracę, Informacja o warunkach zatrudnienia. Świadectwo pracy - omówienie krok po kroku problematycznych punktów w dokumentacji pracowniczej - zgodnie ze wskazówkami resortu pracy PIP

566,67  + 23% VAT(697  z VAT)

 • Start: 17.01.2024
 • Czas trwania: 5 godzin
 • Godzina:9.00 - 14.00
 • Wykładowcy: Iwona Wołkiewicz
 • Masz pytania o szkolenie? Zostaw kontakt: Wyślij
Poziom wiedzy uzyskanej po Szkoleniu
Asystent Specjalista Ekspert

Kupując Szkolenie otrzymujesz:

Indywidualny link do szkolenia dla 1 osoby

5 godzin intensywnego szkolenia

Sesja Q&A z Ekspertem

12 miesięczny dostęp do materiałów szkoleniowych oraz do nagrania wideo

Zaświadczenie ukończenia szkolenia

Materiały szkoleniowe - Video + PDF

Dlaczego warto?

Szkolenia online na żywo

Realny kontakt z prowadzącym wykłady

Szkolenia są nagrywane

Dostęp do nagrań wideo 24h na dobę

Rok dostępu

Materiały merytoryczne dostępne przez rok po zakończeniu szkolenia

Certyfikat

Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu

Agenda szkolenia

 • Rodzaje umów o pracę – czy wszystkie rodzaje wykorzystywane są w praktyce?
 • Okres próbny – czy mamy obowiązek po umowie o pracę na okres próbny zawarty na dłużej niż 2 miesiące zawrzeć kolejną umowę o pracę nie krótszą niż 12 miesięcy (stanowisko MRiPS)
 • Wniosek pracownika o podanie przyczyny rozwiązania lub nie nawiązania kolejnej umowy o pracę
 • Umowa o pracę na czas określony – obowiązek podania przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę
 • Wzór umowy o pracę – omówienie krok po kroku z szczególnym naciskiem na zmiany od 26.04.2023 r
 • Składowe informacji o warunkach zatrudnienia
 • Informacji o Warunkach zatrudnienia (stanowiska MRiPS) a kolejna umowa o pracę a przygotowanie
 • zasadach dotyczących pracy w godzinach nadliczbowych i rekompensaty za nią – jakie dane należy ująć w tym punkcie (stanowisko MRiPS)
 • Czy w przypadku pracownika mobilnego mam obowiązek podania sposób przemieszczania się między punktami obsługi
 • Których składników nie należy zamieszczać w informacji o składnikach wynagrodzenia należnych pracownikowi
 • Których zwolnień od pracy i urlopów nie należy ujmować w punkcie i Informacji o warunkach zatrudnienia (stanowisko MRiPS)
 • Czy informację o warunkach zatrudnienia mamy obowiązek przygotować dla każdej umowy o pracy
 • W jakim terminie należy wystawiać świadectwa pracy
 • Zawarcie kolejnej umowy przy nieprzerwanym zatrudnieniu a świadectwo pracy,
 • Wpływ okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej a a archiwizacja świadectwa w aktach osobowych
 • Świadectwo pracy przy przejściu pracodawcy Art. 23¹ k.p.
 • Podstawa prawna dotycząca sposobu ustania stosunku pracy – właściwy zapis w świadectwie pracy
 • Co kryje się pod informacją uzupełniającą o należnościach ze stosunku pracy  uznanych przez pracodawcę i niewypłaconych pracownikowi do dnia ustania stosunku pracy
 • Które okresy nieobecności wchodzą w skład okresów nieskładkowych
 • Dodatkowe informacje w świadectwie pracy od dnia 23.05.2023 – praca zdalna, urlop opiekuńczy, dni siły wyższej
 • Wydanie kopii świadectwa pracy
 • Sankcje za niewystawienie i nieterminowe wystawienie świadectwa pracy
 • Sposób przygotowania odpisu świadectwa pracy
 • Zasady przygotowania sprostowania świadectwa pracy

Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2015

Eduwersum jest placówką oświatową wpisaną do rejestru RSPO 273974