Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych.

Rozliczania podatkowo - składkowe umów zlecenia w 2024 r. Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych.

566,67  + 23% VAT(697  z VAT)

 • Start: 28.06.2024
 • Czas trwania: 6 godzin
 • Godzina:9.00 - 14.00
 • Wykładowcy: Przemysław Jeżek
Poziom wiedzy uzyskanej po Szkoleniu
Asystent Specjalista Ekspert

Kupując Szkolenie otrzymujesz:

Indywidualny link do szkolenia dla 1 osoby

6 godzin (dydaktycznych) intensywnego szkolenia

Sesja Q&A z Ekspertem

12 miesięczny dostęp do materiałów szkoleniowych oraz do nagrania wideo

Zaświadczenie ukończenia szkolenia

Materiały szkoleniowe - Video + PDF

Dlaczego warto?

Szkolenia online na żywo

Realny kontakt z prowadzącym wykłady

Szkolenia są nagrywane

Dostęp do nagrań wideo 24h na dobę

Rok dostępu

Materiały merytoryczne dostępne przez rok po zakończeniu szkolenia

Certyfikat

Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu

Agenda szkolenia

 • oświadczenie PIT-2 i rozliczanie kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 1/12-24-36
 • warunki wnioskowania o niepobierania zaliczki na podatek dochodowy w 2024 r.
 • zasady rozliczania ulgi dla młodych/powracających/rodziców dzieci 4+/seniorów
 • wykonywanie czynności na podstawie aktu powołania
 • obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek
 • dobrowolne podleganie ubezpieczeniom społecznym
 • dobrowolne ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie chorobowe
 • roczna podstawa wymiaru składek E-R
 • umowa zlecenia zawarta z osobą na urlopie bezpłatnym i wychowawczym
 • umowy z własnym pracownikiem lub wykonywane rzecz własnego pracodawcy
 • umowa cywilna wykonywana przez ucznia lub studenta
 • korekta składek ZUS
 • nadpłata i niedopłata składek w wyniku błędnie złożonych dokumentów
 1. zasady podlegania ubezpieczeniom w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń 
 2. zbieg tytułów do ubezpieczeń na podstawie kilku zawartych umów zlecenia 
 • rozpoczęcie wykonywania kilku umów zlecenia w różnych terminach 
 • rozpoczęcie wykonywania kilku umów zlecenia w tym samym dniu 
 • ustalenie łącznej podstawy wymiaru składek przy stawce godzinowej, akordowej, prowizyjnej 
 • ustalenie łącznej podstawy wymiaru składek w przypadku wypłaty wynagrodzenia w miesiącu następnym 
 • ustalenie łącznej podstawy wymiaru składek w przypadku wypłaty wynagrodzenia po zakończeniu zlecenia 
 • brak wypłaty wynagrodzenia w danym miesiącu kalendarzowym 
 • zmiana schematu podlegania ubezpieczeniom na wniosek zleceniobiorcy 
 • objęcie ubezpieczeniami społecznymi w trakcie miesiąca kalendarzowego 
 • przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego w trakcie miesiąca kalendarzowego 
 • niezdolność do pracy w trakcie wykonywania kilku umów zlecenia przy stałej stawce wynagrodzenia 
 • niezdolność do pracy w trakcie wykonywania kilku umów zlecenia przy zmiennych stawkach wynagrodzenia3. zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych umowa o pracę i umowa zlecenia 
 • umowa o pracę i jedna umowa zlecenia 
 • umowa o pracę i kilka umów zlecenia 
 • umowa o pracę z niepełnoetatowcem i umowa zlecenia bądź kilka umów 
 • stawka godzinowa z umowy o pracę a objęcie ubezpieczeniami umowy zlecenia 
 • niezdolność do pracy po upływie pełnego miesiąca ubezpieczenia
 • niezdolność do pracy przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego
 • posiadanie wcześniejszego okresu ubezpieczenia chorobowego
 • ubezpieczony nie posiada wcześniejszego okresu ubezpieczenia
 • opodatkowanie zasiłku chorobowego zleceniobiorcy.

Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2015

Eduwersum jest placówką oświatową wpisaną do rejestru RSPO 273974