Legalizacja pobytu i pracy Obywateli Ukrainy. Aktualizacja przepisów - edycja III

566,67  + 23% VAT(697  z VAT)

 • Start: 15.03.2024
 • Czas trwania: 5 godzin
 • Godzina:9.00 - 14.00
 • Wykładowcy: mec. Piotr Sawicki
 • Masz pytania o szkolenie? Zostaw kontakt: Wyślij
Poziom wiedzy uzyskanej po Szkoleniu
Asystent Specjalista Ekspert

Kupując Szkolenie otrzymujesz:

Indywidualny link do szkolenia dla 1 osoby

5 godzin intensywnego szkolenia

Sesja Q&A z Ekspertem

12 miesięczny dostęp do materiałów szkoleniowych oraz do nagrania wideo

Zaświadczenie ukończenia szkolenia

Materiały szkoleniowe - Video + PDF

Dlaczego warto?

Szkolenia online na żywo

Realny kontakt z prowadzącym wykłady

Szkolenia są nagrywane

Dostęp do nagrań wideo 24h na dobę

Rok dostępu

Materiały merytoryczne dostępne przez rok po zakończeniu szkolenia

Certyfikat

Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu

Agenda szkolenia

 • dalsze wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy objętych ochroną czasową,
 • przedłużenie unijnej ochrony czasowej a polska regulacja specustawy ukraińskiej,
 • kto jest uprawniony do uzyskania statusu UKR,
 • ponowne uzyskanie statusu UKR,
 • kto jest wyłączony z możliwości uzyskania statusu UKR,
 • utrata statusu UKR,
 • pytania i odpowiedzi.
 • powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy,
 • zwolnienie z obowiązku powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy,
 • możliwości zmiany warunków zatrudnienia obywatela Ukrainy,
 • obowiązek wysłania nowego powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy,
 • zatrudnienie studenta,
 • okres, na jaki może być zawarta umowa z obywatelem Ukrainy,
 • wyjazdy służbowe obywateli Ukrainy,
 • weryfikacja dokumentów obywateli Ukrainy w procesie rekrutacji,
 • przechowywanie odpowiednich dokumentów obywateli Ukrainy w aktach osobowych,
 • przygotowanie dokumentów obywateli Ukrainy do kontroli legalności zatrudnienia,
 • odpowiedzialność za nielegalne powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi,
 • zakończenie zatrudnienia obywatela Ukrainy
 • pytania i odpowiedzi.
 • kto może założyć działalność gospodarczą,
 • na jaki okres obywatel Ukrainy jest uprawniony do prowadzenia działalności,
 • nawiązywanie współpracy na podstawie umowy B2B z obywatelem Ukrainy,
 • pytania i odpowiedzi.
 • sposób złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy,
 • najważniejsze dokumenty wymagane od cudzoziemca,
 • najważniejsze dokumenty wymagane od pracodawcy,
 • pobyt czasowy w celu wykonywania pracy,
 • pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagających wysokich kwalifikacji (EU Blue Card),
 • pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • warunkowe udzielenie zezwolenie na pobyt czasowy,
 • pytania i odpowiedzi
 • na zasadach ogólnych,
 • przedłużony z mocy prawa na podstawie przepisów Specustawy,
 • ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy,
 • inne rodzaje tytułów pobytowych,
 • pytania i odpowiedzi
 • powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy,
 • oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,
 • zezwolenia na pracę,
 • pytania i odpowiedzi

Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2015

Eduwersum jest placówką oświatową wpisaną do rejestru RSPO 273974