Kurs RODO w Kadrach i Płacach

Program rozwoju zawodowego

347

  • Start:
  • Czas trwania: kurs do samorealizacji
  • Wykładowcy: Monika Smulewicz, Donata Hermann
Poziom wiedzy uzyskanej po Kursie
Asystent Specjalista Ekspert

Kupując Kurs otrzymujesz:

1 kurs

  • RODO w Kadrach i Płacach

Kurs do samorealizacji - dostęp na 12 miesięcy

8 godzin dydaktycznych

Certyfikat ukończenia szkolenia

Dlaczego warto?

Wykłady nagrane w formie wideo

Dostęp do nagrań wideo 24h na dobę.

Rok dostępu

Materiały merytoryczne dostępne przez rok po zakończeniu kursu

Wzory dokumentów

Pakiet wzorów dokumentów

Certyfikat

Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie

Kurs składa się z następujących modułów

Kurs RODO jest częścią Akademii Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego! Pobierz broszurę i dowiedz się wiecęj!

Zaświadczenie MEiN oraz Certyfikat

Absolwenci kursów, szkoleń i programów rozwojowych Eduwersum otrzymują certyfikaty z kodem zawodu oraz zaświadczenia ukończenia kursu wystawione na drukach MEiN, wydane na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2019, poz. 652).

Zaświadczenia i certyfikaty podpisane są osobiście przez Monikę Smulewicz, Dyrektora Placówki Oświatowej.

Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2015

Eduwersum jest placówką oświatową wpisaną do rejestru RSPO 273974

Absolwenci kursów i  szkoleń Eduwersum otrzymują zaświadczenia wystawione na druku MEiN wydane na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.652).