Korygowanie błędów na liście płac w 2024

Składki ZUS – podatek dochodowy – świadczenia chorobowe

566,67  + 23% VAT(697  z VAT)

 • Start: 28.05.2024
 • Czas trwania: 6 godzin
 • Godzina:9.00 - 14.00
 • Wykładowcy: Przemysław Jeżek
 • Masz pytania o szkolenie? Zostaw kontakt: Wyślij
Poziom wiedzy uzyskanej po Szkoleniu
Asystent Specjalista Ekspert

Kupując Szkolenie otrzymujesz:

Indywidualny link do szkolenia dla 1 osoby

6,30 godzin dydaktycznych intensywnego szkolenia

Sesja Q&A z Ekspertem

12 miesięczny dostęp do materiałów szkoleniowych oraz do nagrania wideo

Zaświadczenie ukończenia szkolenia

Materiały szkoleniowe - Video + PDF

Dlaczego warto?

Szkolenia online na żywo

Realny kontakt z prowadzącym wykłady

Szkolenia są nagrywane

Dostęp do nagrań wideo 24h na dobę

Rok dostępu

Materiały merytoryczne dostępne przez rok po zakończeniu szkolenia

Certyfikat

Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu

Agenda szkolenia

 • odliczenie nadpłaconego wynagrodzenia za pracę bez zgody i za zgodą pracownika
 • odliczenie nadpłaconego wynagrodzenia ze świadczeń chorobowych
 • zwrot wypłaconych świadczeń po wyroku sądu
 • zwrot na konto pracodawcy nienależnie wypłaconego wynagrodzenia
 • rozliczenie błędnie wypłaconego wynagrodzenia przez pracodawcę
 • korekta dokumentacji płacowej
 • zapłata za pracownika/zleceniobiorcę i byłego pracownika/zleceniobiorcę zaległych składek ZUS – skutki w podatku dochodowy
 • pobranie zaliczki od świadczeń pracowniczych zwolnionych z opodatkowania
 • zaniżenie zaliczki na podatek dochodowy z wypłaconego wynagrodzenia czy należy korygować PIT-4R, PIT-11
 • błędnie oskładkowane i opodatkowane wynagrodzenie
 • skutki braku obniżenia składki zdrowotnej do zaliczki na podatek dochodowy
 • skutki błędnie złożonego oświadczenia – niedopłata składek
 • zwrot składek E-R w związku z przekroczeniem rocznej podstawy korekta dokumentów ZUS rozliczenie zwrotu dla pracownika i byłego pracownika przeliczenie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
 • przekroczenie rocznej podstawy osób przebywających na urlopach macierzyńskich
  i wychowawczych
 • niedopłata składek E-R i nadpłata składki zdrowotnej
 • utrata statusu ucznia i studenta do 26 roku życia
 • student do 26 roku życia korekta nadpłaconych składek i zaliczki na podatek w przypadku podjęcia studiów
 • zawarcie kilku umów zlecenia
 • uznanie umowy o dzieło jako umowa zlecenia
 • uznanie umowy zlecenia jako umowy o pracę
 • zwrot składek przez byłego zleceniobiorcę w następnym roku kalendarzowym
 • prawidłowe rozliczenie nadpłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • uznanie zdarzenia jako wypadek przy pracy
 • zakwalifikowanie wypłaconego zasiłku jako wynagrodzenia chorobowego
 • korekta dokumentów ZUS w związku z nadpłatą zasiłku chorobowego
 • skutki umorzenia zwrotu niesłusznie wypłaconych świadczeń chorobowych

Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2015

Eduwersum jest placówką oświatową wpisaną do rejestru RSPO 273974