Excel w Kadrach i Płacach

Program rozwoju zawodowego

397

  • Start:
  • Czas trwania: kurs do samorealizacji
  • Wykładowcy: Michał Kowalczyk
Poziom wiedzy uzyskanej po Kursie
Asystent Specjalista Ekspert

Kupując Kurs otrzymujesz:

1 kurs

  • Excel w Kadrach i Płacach

Kurs do samorealizacji - dostęp na 12 miesięcy

19,5 godzin dydaktycznych

Certyfikat ukończenia kursu

Dlaczego warto?

Wykłady nagrane w formie wideo

Dostęp do nagrań wideo 24h na dobę.

Rok dostępu

Materiały merytoryczne dostępne przez rok po zakończeniu kursu

Praktyczne zadania

Szczegółowo omówione rozwiązania zadań

Certyfikat

Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie

Kurs składa się z następujących modułów

Lekcja 1 – Okno oraz obszar pracy programu excel
Lekcja 2  – Zarządzenie arkuszem
Lekcja 3 – Zapisywanie – rodzaje formatów zapisu plików
Lekcja 4 – Zadanie

Lekcja 1 – Wprowadzanie danych
Lekcja 2  – Poruszanie się po arkuszu i zmiany układów danych.
Lekcja 3 – Formatowanie wyglądu komórek
Lekcja 4 – Zadanie

Lekcja 1 – Wyszukiwanie oraz zamienianie
Lekcja 2 – Kopiowanie, wycinanie, wklejanie, usuwanie
Lekcja 3 – Praca z nazwanymi zakresami
Lekcja 4 – Zadanie

Lekcja 1 – Filtrowanie
Lekcja 2 – Sortownie proste i złożone
Lekcja 3 – Formatowanie warunkowe
Lekcja 4 – Blokowanie, grupowanie i ukrywanie komórek
Lekcja 5 – Zadanie

Lekcja 1 – Blokowanie zakresów w formułach
Lekcja 2 – Pierwsze formuły
Lekcja 3 – Sumy częściowe
Lekcja 4 – Format tabeli
Lekcja 5 – Szukanie wyniku
Lekcja 6 – Zadanie

Lekcja 1 – Formuły tekstowe cz.1
Lekcja 2 – Formuły tekstowe cz. 2
Lekcja 3 – Zadanie – formuły tekstowe
Lekcja 4 – Formuły dat i czasu cz. 1
Lekcja 5 – Formuły dat i czasu cz. 2
Lekcja 6 – Zadanie – formuły dat i czasu
Lekcja 7 – Formuły zaokrągleń
Lekcja 8 – Listy rozwijane i opcja poprawności danych + ćwiczenia
Lekcja 9 – Zadanie
Lekcja 10 – Korespondencja seryjna w ms excel i ms word

Lekcja 1 – Formuły warunkowych kalkulacji cz. 1
Lekcja 2 – Formuły warunkowych kalkulacji cz. 2
Lekcja 3 – Zadanie
Lekcja 4 – Formuły wyszukiwania
Lekcja 5 – Formuły logiczne
Lekcja 6 – Zadanie

Lekcja 1 – Podstawy działania tabeli przestawnej
Lekcja 2 – Funkcjonalności i przewagi tabel przestawnych cz. 1
Lekcja 3 – Funkcjonalności i przewagi tabel przestawnych cz. 2
Lekcja 4 – Graficzna prezentacja danych – przygotowanie danych
Lekcja 5 – Wykresy i wykresy przestawne
Lekcja 6 – Zadanie

Lekcja 1 – Triki ułatwiające codzienną pracę
Lekcja 2 – Tekst do kolumn, skróty i zakończenie

Kurs Excel jest częścią Akademii Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego - pobierz broszurę i dowiedz się więcej!

Zaświadczenie MEiN oraz Certyfikat

Absolwenci kursów, szkoleń i programów rozwojowych Eduwersum otrzymują certyfikaty z kodem zawodu oraz zaświadczenia ukończenia kursu wystawione na drukach MEiN, wydane na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2019, poz. 652).

Zaświadczenia i certyfikaty podpisane są osobiście przez Monikę Smulewicz, Dyrektora Placówki Oświatowej.

Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2015

Eduwersum jest placówką oświatową wpisaną do rejestru RSPO 273974

Absolwenci kursów i  szkoleń Eduwersum otrzymują zaświadczenia wystawione na druku MEiN wydane na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.652).