Czas pracy dla zaawansowanych. Problematyczne zagadnienia - edycja II

566,67  + 23% VAT(697  z VAT)

 • Start: 1.09.2023
 • Czas trwania: 6 godzin
 • Godzina:9.00 - 15.00
 • Wykładowcy: Joanna Cur
Poziom wiedzy uzyskanej po Szkoleniu
Asystent Specjalista Ekspert

Kupując Szkolenie otrzymujesz:

Indywidualny link do szkolenia dla 1 osoby

6 godzin intensywnego szkolenia

Sesja Q&A z Ekspertem

12 miesięczny dostęp do materiałów szkoleniowych oraz do nagrania wideo

Zaświadczenie ukończenia szkolenia

Materiały szkoleniowe - Video + PDF

Bonus

Praktyczne ćwiczenia z ekspertem

Dlaczego warto?

Szkolenia online na żywo

Realny kontakt z prowadzącym wykłady

Szkolenia są nagrywane

Dostęp do nagrań wideo 24h na dobę

Rok dostępu

Materiały merytoryczne dostępne przez rok po zakończeniu szkolenia

Certyfikat

Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu

Agenda szkolenia

 • Jaki czas zaliczamy do czasu pracy?
 • Kiedy czas niewykonywania pracy stanowi czas pracy?
 • Jakich okresów nie wlicza się do czasu pracy?
 • Czy czas, w którym pracownik poprawia wadliwie wykonaną pracę wlicza się do czasu pracy?
 • Co z rejestratorami czasu pracy typu RCP? Czy czas pracy wskazany wg RCP zawsze będzie stanowić czas pracy?
 • Czy pojawienie się pracownika przed planowaną godziną rozpoczęcia pracy wlicza się do czasu pracy?
 • Kiedy pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy?
 • Czy pracownik w tym samym dniu może być jednocześnie w pracy oraz na urlopie?
 • Jak rozliczyć czas pracy pracownika, którego miejscem pracy jest określony obszar?
 • Czy czas pracy wskazany w RCP może zastąpić ewidencję czasu pracy?
 • Co z rozliczeniem czasu pracy pracownika przy łączeniu umowy o pracę z umową cywilno-prawną?
 • Czy pracownik może mieć 2 pracodawców? Co z jego czasem pracy?
 • Czy podczas pracy zdalnej pracownika obowiązują nadal normy czasu pracy? Czy dla tego typu pracy należy prowadzić ewidencję czasu pracy?
 • Co z wynagrodzeniem pracownika, który pracuje większą ilość godzin w danym miesiącu, a mniejszą w kolejnym/kolejnych w ramach tego samego okresu rozliczeniowego?
 • Co grozi pracodawcy za niezapewnienie pracownikowi okresów odpoczynku?
 • Czy pracodawca ponosi odpowiedzialność nawet jeśli pracownik wyraził zgodę na naruszenie odpoczynku?
 • Czy po rozwiązaniu umowy o pracę były pracownik może domagać się ekwiwalentu pieniężnego za niezapewniony odpoczynek dobowy lub tygodniowy?
 • W jakimś sytuacjach możliwe jest skrócenie okresu odpoczynku tygodniowego?
 • Czy w okresie odpoczynku pracodawca może wyznaczyć pracownikowi dyżur?
 • Jak sporządzić harmonogram w tym systemie?
 • Jakie przyjąć okresy rozliczeniowe?
 • Czy w pracy zdalnej pracownik może pracować w równoważnym systemie czasu pracy?
 • Omówienie problematycznych kwestii,
 • Równoważny system czasu pracy przy dozorze urządzeń oraz pilnowaniu mienia i ochronie osób
 • Kiedy można taki system wprowadzić?
 • Czy możliwe są w tym systemie nadgodziny?
 • Problematyczne zagadnienia
 • Kiedy zmiany są możliwe?
 • Czy wewnętrzne przepisy pracodawcy mają wpływ na terminy wprowadzania zmian?
 • Polecenie pracodawcy,
 • Czy pracownik może odmówić pracy w godzinach nadliczbowych,
 • Co z pracą w nadgodzinach pracowników niepełnosprawnych,
 • Praca w godzinach nadliczbowych niepełnoetatowców,
 • Jak ustalić, czy wystąpiły godziny średniotygodniowe,
 • Limity pracy w godzinach nadliczbowych, a praca u innego pracodawcy,
 • Ryczałt za godziny pracy nadliczbowej,
 • Rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych – problematyczne zagadnienia
 • Kto to jest osobą zarządzająca zakładem pracy?
 • Kim jest kierownik wyodrębnionej komórki organizacyjnej?
 • Jak wygląda kwestia odpoczynków dla kadry zarządzającej?
 • Co z rekompensatą za nadgodziny kadry zarządzającej?
 • Co wchodzi w skład dokumentacji dotyczącej czasu pracy?
 • Zasady i formy prowadzenia dokumentacji,
 • Okresy przechowywania.

Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2015

Eduwersum jest placówką oświatową wpisaną do rejestru RSPO 273974