Akademia Mistrzostwa Kadrowego ODNOWIENIE

Kompleksowy kurs specjalisty ds. kadr

1375

Dokument sprzedaży
Płatność w ratach
  • Start: 12.03.2024
  • Czas trwania: 5 miesięcy / pakiet kursów
  • Wykładowcy: Monika Smulewicz, Joanna Cur, Katarzyna Łodygowska, Iwona Wołkiewicz
  • Masz pytania o Akademię? Zostaw kontakt: Wypełnij formularz
Poziom wiedzy uzyskanej po Akademii
Asystent Specjalista Ekspert

Kupując Akademię otrzymujesz:

4 kursy

  • Kadry
  • Czas Pracy
  • Urlopy
  • RODO

5-miesięczny program rozwoju zawodowego

160 godzin dydaktycznych

Zaświadczenie wystawione na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Certyfikat

Certyfikat potwierdzający umiejętności w obrębie zawodu:

Specjalista ds. kadr kod zawodu 242307

Bonus

Pakiet Pasjonata Niespodzianka

Wyróżnienie

---

Dlaczego warto?

Spotkania online na żywo

Realny kontakt z prowadzącym wykłady

Spotkania są nagrywane

Dostęp do nagrań wideo 24h na dobę.

Rok dostępu

Materiały merytoryczne dostępne przez rok po zakończeniu Akademii

Zamknięta grupa

Codzienna współpraca i pomoc na zamkniętej grupie Facebook’owej

Akademia składa się z następujących modułów

Celem szkolenia jest przygotowanie do pracy w działach kadrowo-płacowych poprzez zdobycie, usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z obszaru kadr.

Zdobyta wiedza pozwoli samodzielnie prowadzić sprawy pracowników i podejmować związane z kształtowaniem zatrudnienia decyzje, na stanowisku kierownika lub menedżera, jak i wykonywać zawód kadrowca będąc zatrudnionym w wewnętrznych działach kadrowych.

Szkolenie skierowane jest zarówno do osób stawiających pierwsze kroki zawodowe w obszarze kadr i płac, jak i praktyków/ specjalistów /menedżerów zamierzających podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Program kursu:

Moduł I
Źródła i zasady prawa pracy, czyli od czego zacząć i jakie akty prawne zgromadzić na biurku.

Moduł II
Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika, czyli na czym polega zasada ekwiwalentności świadczeń.

Moduł III
Kształtowanie treści stosunku pracy, czyli jak poprawnie zatrudnić pracownika.

Moduł IV
Zmiana treści stosunku pracy, czyli jak zmienić warunki zatrudnienia.

Moduł V
Urlopy wypoczynkowe – zasady udzielania urlopów wypoczynkowych i zwolnień od pracy.

Moduł VI
Czas pracy – zasady rozliczania czasu pracy w teorii i praktyce.

Moduł VII
Szczególne uprawnienia pracownicze.

Moduł VIII
Rozwiązywanie stosunku pracy, czyli kiedy czas się rozstać i jak to zrobić zgodnie z prawem i z klasą.

Spotkania na żywo z trenerem odbywają się w wyznaczone poniedziałki o godz. 19:00. 

Nauczysz się poprawnie definiować czas pracy, przygotowywać optymalne grafiki oraz rozliczać czas pracy i klasyfikować godziny nadliczbowe.

Dzięki ciekawej formie i dużej ilości przykładów, czas pracy nie będzie miał przed Tobą tajemnic!

Program kursu:

Moduł I
Pojęcie czasu pracy.

Moduł II
Przestój w pracy i dyżur w pracy.

Moduł III
Normy czasu pracy.

Moduł IV
Wymiar czasu pracy.

Moduł V
Urlopy i zwolnienia od pracy.

Moduł VI
Systemy i rozkłady czasu pracy.

Moduł VII
Okresy odpoczynku.

Moduł VIII
Planowanie harmonogramów czasu pracy.

Moduł IX
Praca w niedzielę i święta.

Moduł X
Praca w porze nocnej i wynagrodzenie za pracę w porze nocnej.

Moduł XI
Praca w godzinach nadliczbowych

Moduł XII
Nadgodzina czy dopełnienie.

Moduł XIII
Wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach.

Moduł XIV
Ewidencjonowanie czasu prac.

Spotkania na żywo z trenerem odbywają się w wyznaczone poniedziałki o godz. 19:00. 

Zasady udzielania i rozliczania urlopów i innych zwolnień od pracy, to fundamentalna wiedza, którą obligatoryjnie dysponować muszą pracownicy działów kadrowo-płacowych. 

W przystępny sposób nauczysz się ustalać uprawnienia do urlopów okolicznościowych, szkoleniowych i wychowawczych, do których uprawnieni są wszyscy pracownicy.

Dowiesz się również jak naliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i poznasz zasady wypłaty świadczenia urlopowego. Prawidłowość naliczeń związanych z urlopami obarczona jest ogromną odpowiedzialnością, stąd ważne jest, abyś posiadał rzetelną i kompleksową wiedzę.

Program kursu:

Moduł I
Plan urlopów – konieczność czy wygoda?

Moduł II
Wymiar urlopu wypoczynkowego.

Moduł III
Tajemnice urlopu należnego.

Moduł IV
Tajemnice pierwszego urlopu w życiu.

Moduł V
Wynagrodzenie za urlop.

Z kursu dowiesz się m.in.:

* jakie są obowiązki pracodawcy pełniącego funkcję Administratora danych,
* jakie prawa przysługują pracownikom, którzy powierzają pracodawcy swoje dane osobowe,
* jakie są zasady przetwarzania danych osobowych i obowiązki informacyjne w związku z przetwarzaniem danych osobowych,
* kto jest zobowiązany do rejestrowania czynności przetwarzania i tworzenia raportu z naruszeń,
* kiedy należy powołać inspektora ochrony danych, czym jest Polityka Bezpieczeństwa Informacji.

Program kursu:

Moduł I
Zasady ogólne/wprowadzenie

Moduł II
Przetwarzanie danych osobowych

Moduł III 
Zmiany w danych osobowych pracownika i kandydata do pracy od 4 maja 2019 r.

Moduł IV
Praca tymczasowa w świetle RODO

Moduł V
Wpływ RODO na obowiązki pracodawcy w zakresie dokumentacji powypadkowej i medycznej

Moduł VI
Monitoring, a ochrona danych osobowych

Moduł VII
Szkolenia BHP w świetle RODO

Moduł VIII
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i Kasy zapomogowo-pożyczkowe – zasady przetwarzania danych osobowych

Zostań certyfikowanym specjalistą ds. kadr i płac!

Uzupełnij swój pakiet o część dotyczącą kalkulacji wynagrodzeń i dołącz do Akademii Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego. Pobierz broszurę i dowiedz się więcej!

Zaświadczenie wystawione na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki oraz Certyfikat

Absolwenci kursów, szkoleń i programów rozwojowych Eduwersum otrzymują certyfikaty z kodem zawodu oraz zaświadczenie wystawione na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, wydane na podstawie § 23 ust. 3 i 4 (Dz. U. 2023, poz. 2175).

Zaświadczenia i certyfikaty podpisane są osobiście przez Monikę Smulewicz, Dyrektora Placówki Oświatowej.

Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2015

Eduwersum jest placówką oświatową wpisaną do rejestru RSPO 273974

Absolwenci kursów, szkoleń i programów rozwojowych Eduwersum otrzymują certyfikaty z kodem zawodu oraz zaświadczenie wystawione na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, wydane na podstawie § 23 ust. 3 i 4 (Dz. U. 2023, poz. 2175).