fbpx

Zaloguj się lub załóż konto Premium, aby mieć bezpłatny dostęp do wszystkich materiałów.

Format: PDF
Ilość stron: 32

Prawidłowe sporządzenie PIT-11 za 2019 dla pracownika i zleceniobiorcy

Termin na wystawienie informacji PIT-11 za 2019 rok dla pracowników i zleceniobiorców zbliża się nieubłaganie (mija on w dniu 31.01.2020 r.), zaś wątpliwości i sprzeczne informacje docierają do pracowników działów kadrowo-płacowych ze wszech stron.

Zamieszanie i niepotrzebny stres spowodowane są wprowadzaną w pośpiechu ulgą w opodatkowaniu przychodów ze stosunku pracy i umowy zlecenie podatników w wieku do 26 roku życia. Dodajmy, że dostawcy oprogramowania kadrowo-płacowego zmuszeni są do dostarczenia mechanizmów, które pozwolą na generowanie informacji PIT-11 na zupełnie nowej wersji (25) formularza, która to wymaga skonfigurowania w systemach płacowych. Infolinia podatkowa rozgrzana do czerwoności! Wszystko za sprawą odmiennej interpretacji zapisów wyjaśnienia do PIT-11 zawartych w rozporządzeniu Ministerstwa Finansów z dnia 12 rudnia 2019 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Wątpliwości dotyczą właściwego miejsca, w którym należy wykazać przychody uzyskane przez podatnika w wieku do 26 r.ż., który nie złożył lub złożył w późniejszym terminie oświadczenie o zastosowaniu zwolnienia podatkowego.

Zdezorientowani płatnicy nie wiedzą jak poprawnie wykazać przychody pracowników i zleceniobiorców uzyskane od dnia 1 sierpnia 2019 r. i opodatkowane. Wszyscy czekamy na oficjalne stanowisko Ministerstwa Finansów i szczegółowy komunikat w tej sprawie, a do zakończenia akcji PIT, czyli wystawienia, sprawdzenia i wysłania formularzy PIT pozostało już niewiele czasu…

Z przyjemnością oddajemy w Wasze ręce e-book poświęcony sporządzaniu informacji PIT-11 za 2019 rok dla pracowników i zleceniobiorców, w którym postaramy się wyjaśnić na czym polegają zmiany oraz jak poprawnie prezentować przychody i zasiłki w informacji PIT-11 za 2019 rok. Zawarte w nim wskazówki to stan wiedzy dzielony przez ekspertów podatkowych. Mamy nadzieję, że będzie on stanowił przewodnik i kompendium wiedzy dla działów kadrowo-płacowych.

Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Pomagam specjalistom w osiągnięciu mistrzostwa zawodowego, a pracodawcom i przedsiębiorcom zapewniam spokojny sen.

więcej o mnie →

Zobacz inne treści do pobrania!

Format: PDF
Ilość stron: 1
8 marca 2020
W dniu 7 marca 2020 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 374 opublikowano spec ustawę o koronawirusie – Ustawę o zwalczaniu COVID-19. Pobierz wzór polecenia pracy zdalnej zgodny z art. 3 Ustawy, z uwzględnieniem pouczenia o przestrzeganiu zasad RODO oraz przepisów o bezpiecznych i higienicznych warunkach pracy.

Format: PDF
Ilość stron: 21
5 marca 2020
Z przyjemnością oddaję w Twoje ręce opracowanie „Tajemnice urlopowe niepełnoetatowca”.

Teoretyczne podstawy wyłożyłam na konkretnych przykładach i detalicznych wyliczeniach. Omawiam przypadki „z życia wzięte”, takie jak zmiana wymiaru czasu pracy w trakcie roku i wiele innych.

W e-booku znajdziesz również niezwykle ciekawe case study pt.: „Jak poprawnie ustalić uprawnienia urlopowe pracownika przy częstej zmianie wymiarów i rozkładów czasu pracy”.

Zapraszam do lektury i wspólnego rozwoju zawodowego!
Format: PDF
Ilość stron: 22
22 lutego 2020
Z przyjemnością oddaję w Twoje ręce opracowanie „Tajemnice czasu pracy niepełnoetatowca”.

Moją misją zawodową jest „dzielenie się wiedzą specjalistyczną w celu podniesienia jakości usług świadczonych przez HR na rzecz pracowników i pracodawców”.

Zapraszam do lektury i wspólnego rozwoju zawodowego!
Format: PDF
Ilość stron: 19
17 lutego 2020
Oddajemy w Twoje ręce kompleksowe opracowanie dotyczące zatrudniania pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności. Wyjaśniamy w nim zasady planowania i rozliczania czasu pracy oraz dodatkowe uprawnienia pracownicze, a wśród nich m.in. prawo do urlopu dodatkowego.
Format: PDF
Ilość stron: 20
11 stycznia 2020
Jedną z gratyfikacji finansowych, jakie może otrzymać pracownik jest dodatkowe wynagrodzenie roczne określane również jako „trzynastka”. Składnik ten nie ma charakteru powszechnego. Obligatoryjnie wypłacają je pracodawcy sfery budżetowej.
Format: PDF
Ilość stron: 12
11 stycznia 2020
Zgodnie z zasadą corocznego urlopu obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do urlopu prawo. Urlopy wypoczynkowe powinny być ustalane z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem i udzielane zgodnie z planem urlopów (art. 163 k.p.). W tym ebooku starałam się zebrać wszystkie informacje na temat zasad udzielania urlopów oraz zasad sporządzania planu urlopów w firmie.
[]