fbpx

Zaloguj się lub załóż konto Premium, aby mieć bezpłatny dostęp do wszystkich materiałów.

Format: PDF

Porozumienie stron w sprawie wykorzystania urlopu wypoczynkowego

Przykładowy wzór porozumienie w sprawie wykorzystania urlopu wypoczynkowego w trakcie trwania kolejnej umowy o pracę. Pracodawca zostaje zwolniony z obowiązku wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany przez pracownika urlop.

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego Moniki Smulewicz jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Pomagam specjalistom w osiągnięciu mistrzostwa zawodowego, a pracodawcom i przedsiębiorcom zapewniam spokojny sen.

więcej o mnie →

Zobacz inne wzory dokumentów do pobrania!

[]