fbpx

Zaloguj się lub załóż konto Premium, aby mieć bezpłatny dostęp do wszystkich materiałów.

Format: PDF

Informacja o warunkach zatrudnienia z art. 29 § 3 Kp

Wzór informacji o warunkach zatrudnienia z art. 29 § 3 Kp z treścią odpowiadającą nowelizacji Kodeksu pracy, która wejdzie w życie 26 kwietnia 2023 r.

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego Moniki Smulewicz jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Pomagam specjalistom w osiągnięciu mistrzostwa zawodowego, a pracodawcom i przedsiębiorcom zapewniam spokojny sen.

więcej o mnie →

Zobacz inne wzory dokumentów do pobrania!

Format: PDF
Wzór oświadczenia zleceniobiorcy dla celów podatkowych i ubezpieczeniowych wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO
Format: PDF
W związku ze zmianą ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin wprowadzone Ustawą z dnia 24 lutego (Dz.U. 2022 poz. 558 z 10.03.2022) przykładowy „Wniosek o nieprzedłużanie terminów poboru zaliczek na podatek dochodowy” (niestosowanie nowego mechanizmu pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych).