Organem prowadzącym jest HR na Szpilkach

Najbardziej obszerne w wiedzę z naszych produktów online

Najedź kursorem, na któryś z naszych programów.

Start: 10 październik 2023

9–miesięczny program rozwoju zawodowego

13 Świadczenie urlopowe 2020/2021 – parametry, limity, wskaźniki

67 000+ Obserwujących na Facebook’u
70 000+ Osób na zamkniętej grupie na Facebook’u
13 000+ Obserwujących na Instagramie

Zobacz inne ściągawki do pobrania!

Upały mają wpływ na zdrowie i wydajność pracowników. Poznaj obowiązki pracodawcy, który musi zapewnić bezpieczne i komfortowe warunki pracy w czasie wysokich temperatur. Pracownicy z kolei powinni być świadomi zagrożenia dla ich zdrowia i życia i również dbać o swoje bezpieczeństwo poprzez przestrzeganie zasad prawidłowego nawodnienia. Pobierz bezpłatny informator dla pracowników i pracodawców o upałach w firmie.

 • 03 lipca 2024
 • Format PDF Ilość stron: 4
 • Zobacz

Obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę. Pobierz kompleksową ścieżkę weryfikacji procedury zatrudnienia cudzoziemca, którego podstawę zatrudnienia stanowi zezwolenie na pracę. Interaktywna check-lista obowiązków, począwszy od weryfikacji legalizacji pobytu, przez obowiązki związane z podpisaniem umowy o pracę, obowiązki informacyjne oraz współpracę z ZUS, konsulem, Państwową Inspekcją Pracy, Służbą Celną i Strażą Graniczną. Działaj legalnie!

 • 25 marca 2024
 • Format PDF Ilość stron: 1
 • Zobacz

Tabela z wymiarem czasu pracy w podmiotach leczniczych, czyli tzw. białego personelu w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym w 2024 roku.
Art. 93 ust. 1. Czas pracy pracowników zatrudnionych w podmiocie leczniczym, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 1, w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz.U. 2023.991. tj. z dnia 24.05.2023

 • 29 stycznia 2024
 • Format PDF Ilość stron: 1
 • Zobacz

Pobierz bezpłatnie tabelę z czasem pracy pracowników niepełnosprawnych na 2024 rok.
Czas pracy pracowników niepełnosprawnych uregulowano w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024.44. tj. z dnia 12.01.2024 r.). Tę grupę pracowników obowiązują następujące normy czasu pracy:
• 7 godzin na dobę,
• 35 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy,
• praca w godzinach nadliczbowych jest dozwolona tylko na wyraźny wniosek pracownika za zgodą lekarza odpowiedzialnego za profilaktyczną opiekę zdrowotną.

 • 29 stycznia 2024
 • Format PDF Ilość stron: 1
 • Zobacz

Kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia pracowników będących uczestnikami PPK, składki obligatoryjne (1,5% pracodawca, 2,0% pracownik), wynagrodzenie minimalne 4300,00 zł, od 01.07.2024 r. do 31.12.2024 r.
Poniżej plik do pobrania z kwotami wolnymi od potrąceń w czterech wariantach;
- przy zastosowaniu podstawowych kosztów i pełnej kwoty zmniejszającej podatek (KUP 250 zł, PIT-2);
- przy zastosowaniu podstawowych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek (KUP 250 zł, brak PIT-2);
- przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i pełnej kwoty zmniejszającej podatek (KUP 300 zł, PIT-2);
- przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek (KUP 300 zł, brak PIT-2);
Warianty w rozbiciu na 100%, 90%, 80% i 75% - wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych.

 • 20 stycznia 2024
 • Format PDF Ilość stron: 1
 • Zobacz

Kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia pracowników będących uczestnikami PPK, składki obligatoryjne (1,5% pracodawca, 2,0% pracownik), wynagrodzenie minimalne 4242,00 zł, od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.
Poniżej plik do pobrania z kwotami wolnymi od potrąceń w czterech wariantach;
- przy zastosowaniu podstawowych kosztów i pełnej kwoty zmniejszającej podatek (KUP 250 zł, PIT-2);
- przy zastosowaniu podstawowych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek (KUP 250 zł, brak PIT-2);
- przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i pełnej kwoty zmniejszającej podatek (KUP 300 zł, PIT-2);
- przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek (KUP 300 zł, brak PIT-2);
Warianty w rozbiciu na 100%, 90%, 80% i 75% - wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych.

 • 20 stycznia 2024
 • Format PDF Ilość stron: 1
 • Zobacz
Zobacz wszystkie

Eduwersum. Poznaj moc doświadczenia!

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych Ministerstwa Edukacji i Nauk
Szkolenia organizowane przez Eduwersu prowadzone są przez najlepszych trenerów - uznanych ekspertów kadr, płac i HR.
Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.
Organem prowadzącym jest HR na Szpilkach

Monika Smulewicz

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Nazywam się Monika Smulewicz. Pomagam specjalistom w osiągnięciu mistrzostwa zawodowego, a pracodawcom i przedsiębiorcom zapewniam spokojny sen.

Od ponad 20 lat pasjonuje mnie prawo pracy. Edukuję pracowników i menedżerów w obszarze prawa pracy i kalkulacji wynagrodzeń oraz tego, jak efektywnie i zgodnie z prawem zarządzać kapitałem ludzkim w organizacjach.

HR na szpilkach, czyli jak wypracować wysoki poziom serwisu HR w organizacji, pogodzić interesy twardego i miękkiego HR-u i nie zapomnieć o sobie.