Organem prowadzącym jest HR na Szpilkach

Najbardziej obszerne w wiedzę z naszych produktów online

Najedź kursorem, na któryś z naszych programów.

Start: 10 październik 2023

9–miesięczny program rozwoju zawodowego

Informator dla pracowników i pracodawców – BHP a upały w firmie

Upały mają wpływ na zdrowie i wydajność pracowników. Poznaj obowiązki pracodawcy, który musi zapewnić bezpieczne i komfortowe warunki pracy w czasie wysokich temperatur. Pracownicy z kolei powinni być świadomi zagrożenia dla ich zdrowia i życia i również dbać o swoje bezpieczeństwo poprzez przestrzeganie zasad prawidłowego nawodnienia. Pobierz bezpłatny informator dla pracowników i pracodawców o upałach w firmie.

67 000+ Obserwujących na Facebook’u
70 000+ Osób na zamkniętej grupie na Facebook’u
13 000+ Obserwujących na Instagramie

Zobacz inne ściągawki do pobrania!

Obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę. Pobierz kompleksową ścieżkę weryfikacji procedury zatrudnienia cudzoziemca, którego podstawę zatrudnienia stanowi zezwolenie na pracę. Interaktywna check-lista obowiązków, począwszy od weryfikacji legalizacji pobytu, przez obowiązki związane z podpisaniem umowy o pracę, obowiązki informacyjne oraz współpracę z ZUS, konsulem, Państwową Inspekcją Pracy, Służbą Celną i Strażą Graniczną. Działaj legalnie!

 • 25 marca 2024
 • Format PDF Ilość stron: 1
 • Zobacz

Tabela z wymiarem czasu pracy w podmiotach leczniczych, czyli tzw. białego personelu w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym w 2024 roku.
Art. 93 ust. 1. Czas pracy pracowników zatrudnionych w podmiocie leczniczym, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 1, w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz.U. 2023.991. tj. z dnia 24.05.2023

 • 29 stycznia 2024
 • Format PDF Ilość stron: 1
 • Zobacz

Pobierz bezpłatnie tabelę z czasem pracy pracowników niepełnosprawnych na 2024 rok.
Czas pracy pracowników niepełnosprawnych uregulowano w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024.44. tj. z dnia 12.01.2024 r.). Tę grupę pracowników obowiązują następujące normy czasu pracy:
• 7 godzin na dobę,
• 35 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy,
• praca w godzinach nadliczbowych jest dozwolona tylko na wyraźny wniosek pracownika za zgodą lekarza odpowiedzialnego za profilaktyczną opiekę zdrowotną.

 • 29 stycznia 2024
 • Format PDF Ilość stron: 1
 • Zobacz

Kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia pracowników będących uczestnikami PPK, składki obligatoryjne (1,5% pracodawca, 2,0% pracownik), wynagrodzenie minimalne 4300,00 zł, od 01.07.2024 r. do 31.12.2024 r.
Poniżej plik do pobrania z kwotami wolnymi od potrąceń w czterech wariantach;
- przy zastosowaniu podstawowych kosztów i pełnej kwoty zmniejszającej podatek (KUP 250 zł, PIT-2);
- przy zastosowaniu podstawowych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek (KUP 250 zł, brak PIT-2);
- przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i pełnej kwoty zmniejszającej podatek (KUP 300 zł, PIT-2);
- przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek (KUP 300 zł, brak PIT-2);
Warianty w rozbiciu na 100%, 90%, 80% i 75% - wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych.

 • 20 stycznia 2024
 • Format PDF Ilość stron: 1
 • Zobacz

Kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia pracowników będących uczestnikami PPK, składki obligatoryjne (1,5% pracodawca, 2,0% pracownik), wynagrodzenie minimalne 4242,00 zł, od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.
Poniżej plik do pobrania z kwotami wolnymi od potrąceń w czterech wariantach;
- przy zastosowaniu podstawowych kosztów i pełnej kwoty zmniejszającej podatek (KUP 250 zł, PIT-2);
- przy zastosowaniu podstawowych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek (KUP 250 zł, brak PIT-2);
- przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i pełnej kwoty zmniejszającej podatek (KUP 300 zł, PIT-2);
- przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek (KUP 300 zł, brak PIT-2);
Warianty w rozbiciu na 100%, 90%, 80% i 75% - wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych.

 • 20 stycznia 2024
 • Format PDF Ilość stron: 1
 • Zobacz

Zgodnie z art. 151(8) § 1 Kodeksu pracy, pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów. Tabelka z wyliczeniem stawki dodatku za pracę w porze nocnej w poszczególnych miesiącach 2024 roku.

 • 20 stycznia 2024
 • Format PDF Ilość stron: 1
 • Zobacz
Zobacz wszystkie

Eduwersum. Poznaj moc doświadczenia!

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych Ministerstwa Edukacji i Nauk
Szkolenia organizowane przez Eduwersu prowadzone są przez najlepszych trenerów - uznanych ekspertów kadr, płac i HR.
Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.
Organem prowadzącym jest HR na Szpilkach

Monika Smulewicz

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Nazywam się Monika Smulewicz. Pomagam specjalistom w osiągnięciu mistrzostwa zawodowego, a pracodawcom i przedsiębiorcom zapewniam spokojny sen.

Od ponad 20 lat pasjonuje mnie prawo pracy. Edukuję pracowników i menedżerów w obszarze prawa pracy i kalkulacji wynagrodzeń oraz tego, jak efektywnie i zgodnie z prawem zarządzać kapitałem ludzkim w organizacjach.

HR na szpilkach, czyli jak wypracować wysoki poziom serwisu HR w organizacji, pogodzić interesy twardego i miękkiego HR-u i nie zapomnieć o sobie.