fbpx

Zaloguj się lub załóż konto Premium, aby mieć bezpłatny dostęp do wszystkich materiałów.

Format: PDF
Ilość stron: 2

Wpływ minimalnego wynagrodzenia w 2021 r. na parametry płacowe

Jesteś ciekaw jaki wpływ ma stawka minimalnego wynagrodzenia w 2021 r. na parametry płacowe, kwoty wolne od potrąceń, wysokość dodatku za prace w porze nocnej, a także na wysokość niektórych odpraw i wynagrodzeń.

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego Moniki Smulewicz jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Pomagam specjalistom w osiągnięciu mistrzostwa zawodowego, a pracodawcom i przedsiębiorcom zapewniam spokojny sen.

więcej o mnie →

Zobacz inne ściągawki do pobrania!

Format: PDF
Ilość stron: 3
Tabele zawierające wymiar czasu pracy białego personelu w następujących okresach rozliczeniowych: jednomiesięczny, trzymiesięczny, czteromiesięczny, sześciomiesięczny i roczny w 2022 r.
Format: PDF
Ilość stron: 2
Tabele zawierające wymiar czasu pracy w następujących okresach rozliczeniowych: jednomiesięczny, trzymiesięczny, czteromiesięczny, sześciomiesięczny i roczny na rok 2022.
Format: PDF
Ilość stron: 1
Zestawienie wysokości dodatków za pracę w porze nocnej w 2022 roku w poszczególnych miesiącach wraz z wyliczeniem.