Zmiany w legalizacji pobytu i pracy Obywateli Ukrainy. Aktualizacja 2023

485,37  + 23% VAT(597  z VAT)

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego: – zaktualizujemy status przepisów po nowelizacji, – przekażemy praktyczne wskazówki dot. współpracy z organami administracji publicznej – uporządkujemy stan wiedzy, aktualne procedury i wymagane dokumenty.

 

Kupując szkolenie otrzymujesz od nas:
– indywidualny link do szkolenia, który jest tylko dla Ciebie; pamiętaj! tylko TY masz prawo z niego skorzystać
– 12 miesięczny dostęp do materiałów szkoleniowych oraz do nagrania ze szkolenia.

W dniu 28 stycznia 2023 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 185).

Z dniem 1 kwietnia 2023 r. wprowadza ona do art. 42 ustawy specjalnej nową regulację umożliwiającą obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Polski uznaje się za legalny i status pobytowy dokumentuje posiadany numer PESEL (ze statusem „UKR”), ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, które związane jest z podstawowymi formami aktywności ekonomicznej czyli:
– zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
– zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
– zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej.
Wnioski o udzielenie takich zezwoleń na pobyt można składać w urzędach wojewódzkich od 1 kwietnia br.

WYKŁAD | PROCEDURY | DOKUMENTY | SESJA PYTAŃ I ODPOWIEDZI

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego: – zaktualizujemy status przepisów po nowelizacji, – przekażemy praktyczne wskazówki dot. współpracy z organami administracji publicznej – uporządkujemy stan wiedzy, aktualne procedury i wymagane dokumenty.

TO JEDYNY TERMIN! SZKOLENIE NIE BĘDZIE POWTÓRZONE!

Program szkolenia:

 • Pobyt obywateli Ukrainy ze statusem UKR
  • kto jest uprawniony do uzyskania statusu UKR,
  • kto jest wyłączony z możliwości uzyskania statusu UKR,
  • procedura uzyskania numeru PESEL ze statusem UKR,
  • korzystanie z aplikacji Diia.pl,
  • utrata statusu UKR,
  • pytania i odpowiedzi.
 • Zatrudnienie obywateli Ukrainy ze statusem UKR
  • wysłanie powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy,
  • możliwości zmiany warunków zatrudnienia obywatela Ukrainy,
  • obowiązek wysłania nowego powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy,
  • przygotowanie dokumentów obywatela Ukrainy do kontroli,
  • pytania i odpowiedzi.
 • Prowadzenie działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy
  • kto może założyć działalność gospodarczą,
  • na jaki okres obywatel Ukrainy jest uprawniony do prowadzenia działalności,
  • pytania i odpowiedzi.
 • Procedura legalizacja pobytu obywateli Ukrainy dostępna od 01.04.2023 r.
  • sposób złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy,
  • najważniejsze dokumenty,
  • pobyt czasowy w celu wykonywania pracy,
  • pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagających wysokich kwalifikacji (EU Blue Card),
  • pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej,
  • pytania i odpowiedzi.
 • Pobyt obywateli Ukrainy bez statusu UKR
  • na zasadach ogólnych,
  • przedłużony z mocy prawa na podstawie przepisów Tarczy Kryzysowej,
  • przedłużony z mocy prawa na podstawie przepisów Specustawy,
  • ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy,
  • korzystanie z ochrony uzupełniającej,
  • pytania i odpowiedzi.
 • Legalizacja zatrudnienia obywateli Ukrainy bez statusu UKR
  • powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy,
  • oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,
  • zezwolenie na pracę,
  • pytania i odpowiedzi.

Prowadzący: Mec. Piotr Sawicki

wspólnik Kancelarii Sawicki i Wspólnicy, która od ponad dziesięciu lat specjalizuje się w prawie migracyjnym oraz zagadnieniach legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Europejskiego Uniwersytetu Floryda im. Fredricka G. Levina.

Od początku działań wojennych w Ukrainie dał się poznać jako niezwykle zaangażowany i hojnie dzielący się wiedzą ekspert prawa migracyjnego, edukując społeczność adwokacką w ramach szkoleń i webinarów prowadzonych m.in. na zaproszenie Komisji Praw Człowieka Naczelnej Rady Adwokackiej.

Autor wielu eksperckich publikacji z zakresu prawa migracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem dobrych praktyk z obszaru zatrudniania w sektorze IT, opublikowanych m.in. na łamach Magazynu HR na szpilkach®.

Trener, wykładowca i autor licznych szkoleń z zakresu zatrudniania cudzoziemców, prowadzonych m.in. dla Akademii Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i ZZL HR na szpilkach®.