fbpx

Rozliczanie podatkowo – składkowe wynagrodzeń cudzoziemców w 2021 r.

Rozliczanie podatkowo - składkowe wynagrodzeń cudzoziemców w 2021 r.

Na tym szkoleniu zajmiemy się rozliczeniem składkowo – podatkowym umów zlecenia stanowiących jedyny tytuł do ubezpieczeń oraz rozliczeniem w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń. Poruszymy temat kontraktu menedżerskiego.

Dowiesz się również jak rozliczać wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne zawartych umów cywilnoprawnych w tym umów zawieranych z cudzoziemcami. Zajmiemy się tematem przychodów cudzoziemców zatrudnionych w Polsce na podstawie umów cywilnoprawnych. Ustalimy zakres obowiązku podatkowego obywateli państw UE w Polsce i opodatkowaniem dochodów w świetle umów o unikaniu podwójnemu opodatkowaniu.

Szkolenie trwa 5 godzin i zawiera ogrom wiedzy z rozliczeń podatkowo – składkowych w 2021 r., umów prawa cywilnego w tym rozliczania cudzoziemców.

Prowadzący: Przemysław Jeżek

447,00 

Opis

PLAN SZKOLENIA

 1. Umowa o dzieło i zlecenia
  1. obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło od 1 stycznia 2021 r. wypełnianie formularza ZUS RDU
  2. umowy zlecenia objęte minimalną stawką godzinową
 2. Rozliczenie składkowo – podatkowe umów zlecenia stanowiących jedyny tytuł do ubezpieczeń
  1. dobrowolne ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie chorobowe oraz ograniczenie podstawy w 2021 r.
  2. roczna podstawa wymiaru składek emerytalno – rentowych w 2021 r.
  3. umowa zlecenia zawarta z osobą na urlopie bezpłatnym i wychowawczym
  4. umowy cywilnoprawne zawarte z własnym pracownikiem lub wykonywane rzecz własnego pracodawcy
  5. umowa cywilna wykonywana przez ucznia lub studenta
  6. korekta składek ZUS:
   1. nadpłata i niedopłata składek w wyniku błędnie złożonych dokumentów
 3. Rozliczenie składkowo – podatkowe w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń
  1. ogólne zasady podlegania ubezpieczeniom w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń społecznych
  2. zgłoszenie i wyrejestrowanie z ubezpieczeń w przypadku zawarcia kilku umów zlecenia u tego samego zleceniodawcy
  3. zbieg tytułów do ubezpieczeń na podstawie kilku zawartych umów zlecenia
   1. rozpoczęcie wykonywania kilku umów zlecenia w różnych terminach
   2. rozpoczęcie wykonywania kilku umów zlecenia w tym samym dniu
   3. ustalenie łącznej podstawy wymiaru składek przy stawce godzinowej, akordowej, prowizyjnej
   4. ustalenie łącznej podstawy wymiaru składek w przypadku wypłaty wynagrodzenia w miesiącu następnym
   5. ustalenie łącznej podstawy wymiaru składek w przypadku wypłaty wynagrodzenia po zakończeniu zlecenia
   6. brak wypłaty wynagrodzenia w danym miesiącu kalendarzowym
   7. zmiana schematu podlegania ubezpieczeniom na wniosek zleceniobiorcy
   8. objęcie ubezpieczeniami społecznymi w trakcie miesiąca kalendarzowego
   9. przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego w trakcie miesiąca kalendarzowego
   10. niezdolność do pracy w trakcie wykonywania kilku umów zlecenia przy stałej stawce wynagrodzenia
   11. niezdolność do pracy w trakcie wykonywania kilku umów zlecenia przy zmiennych stawkach wynagrodzenia
  4. zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych: umowa o pracę i umowa zlecenia
   1. umowa o pracę i jedna umowa zlecenia
   2. umowa o pracę i kilka umów zlecenia
   3. umowa o pracę z niepełnoetatowcem i umowa zlecenia bądź kilka umów
   4. stawka godzinowa z umowy o pracę a objęcie ubezpieczeniami umowy zlecenia
 4. Kontrakt menedżerski
  1. zawarcie kontraktu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
  2. zawarcie kontraktu odbiegającego zakresowo od prowadzonej działalności gospodarczej
  3. rozliczenie składkowo – podatkowe w ww. przypadkach po zmianie stanowiska ZUS i wyroku Sądu Najwyższego
 5. Przychody cudzoziemców zatrudnionych w Polsce na podstawie umów cywilnoprawnych
  1. umowa zlecenia na terytorium RP:
   1. ustalenie rezydencji podatkowej
   2. opodatkowanie dochodów w świetle umów o unikaniu podwójnemu opodatkowaniu
   3. podleganie ubezpieczeniom społecznym
 6. umowa zlecenia z obywatelami państw UE
  1. zakres obowiązku podatkowego w Polsce
  2. certyfikat rezydencji
  3. postanowienia umowy o unikaniu podwójnemu opodatkowaniu
  4. obowiązku płatnika dla rezydenta i nie rezydenta
  5. informacje: PIT-11, IFT-1 / IFT-1R
1000
Uczestników kursów
Wydanych certyfikatów
Stron materiałów
Dni szkoleniowe

Uczestnicy o Akademii

Karolina
Karolina
Absolwentka kursu Kadry
Czytaj więcej
Polecam! Szkolenie dla każdego, dla kogoś kto dopiero zaczyna przygodę z kadrami i dla kogoś, kto jakąś wiedzę posiada i chce ją aktualizować. Bardzo dużo materiałów szkoleniowych pod wieloma postaciami.

Uzupełniłam swoje braki w wiedzy i usprawniłam kilka punktów w mojej pracy.
Zyskałam też większą pewność siebie i poczucie że to co robię - robić będę dobrze. Pani Monika jest pasjonatką zagadnień kadrowo-płacowych co widać na szkoleniach, dzięki czemu zajęcia nie są monotonne i nudne.
Manuela
Manuela
Absolwentka kursu Kadry
Czytaj więcej
Bardzo polecam Akademię, jestem zadowoloną uczestniczką I edycji, bardzo dużo się dowiedziałam i zauważyłam ile miałam “braków” co potwierdziło mi, że uczestnictwo jest niezbędne.

Lekcje przerabiam kiedy mi pasuje, nigdzie nie muszę jeździć, żadnych spotkań przekładać i przy tym nie zaniedbywać synka co jest dla mnie największym plusem.

Spotkania online można oglądać w każdym momencie, Pani Monika je rewelacyjnie prowadzi i co najważniejsze – wszystko jasno i zrozumiale tłumaczy. Jestem bardzo zadowolona.
Anna
Anna
Absolwentka kursu Kadry i kursu Płace
Czytaj więcej
Wszystko czego szukałam z zakresu kadr i płac znalazłam u Pani Moniki. Zapisałam się do Akademii Online i okazała się dla mnie wybawieniem.

Zależało mi na tym, aby nie tracić czasu na dojazdy, uczę się w dogodnym dla mnie czasie i miejscu, codziennie mam dostęp do materiałów i lekcji, a raz w tygodniu uczestniczę w lekcjach online na żywo. Dodatkowo cały czas wymieniamy się z uczestnikami swoimi spostrzeżeniami, pytaniami i rozwiązujemy wspólnie nasze wątpliwości. Pani Monika jest do naszej dyspozycji i służy nam swoją wiedzą. Nauka w tej formie jest niezwykle przyjemna.
Poprzedni
Następny

FAQ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Nie ma odpowiedzi
na Twoje pytanie?

[]