fbpx

Zaloguj się lub załóż konto Premium, aby mieć bezpłatny dostęp do wszystkich materiałów.

Format: PDF
Ilość stron: 4

Limity potrąceń z wynagrodzenia, zasiłków i umów cywilnoprawnych w 2020 r.

Dopuszczalne limity potrąceń z wynagrodzenia, zasiłku i umów cywilnoprawnych. Podstawowe informacje uwzgledniające m.in. koszty uzyskania przychodu, PIT-2.

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego Moniki Smulewicz jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Pomagam specjalistom w osiągnięciu mistrzostwa zawodowego, a pracodawcom i przedsiębiorcom zapewniam spokojny sen.

więcej o mnie →

Zobacz inne ściągawki do pobrania!

Format: PDF
Ilość stron: 1
Wyliczenie kwoty wolnej od potrąceń dla Pracownika, który przystąpił do PPK, składki obligatoryjne, uwzględniające różne warianty ze względu na koszty uzyskania przychodu i złożenie druku PIT-2, w 2021 r.
Format: PDF
Ilość stron: 3
Tabele zawierające wymiar czasu pracy białego personelu w następujących okresach rozliczeniowych: jednomiesięczny, trzymiesięczny, czteromiesięczny, sześciomiesięczny i roczny w 2021 r.
Format: PDF
Ilość stron: 1
Zestawienie wysokości dodatków za pracę w porze nocnej w 2021 roku w poszczególnych miesiącach wraz z wyliczeniem.
Format: PDF
Ilość stron: 2
Tabele zawierające wymiar czasu pracy w następujących okresach rozliczeniowych: jednomiesięczny, trzymiesięczny, czteromiesięczny, sześciomiesięczny i roczny.
[]