E-book "Wszystko co musisz wiedzieć o urlopach i zwolnieniach od pracy"

84,76  + 5% VAT(89  z VAT)

Wyjątkowa publikacja, która w czytelny, praktyczny i kompleksowy sposób omawia tematykę uprawnień urlopowych pracowników.

W publikacji znajdziesz odpowiedź na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości:

 • Plan urlopów, konieczność czy wygoda?
 • W jaki sposób nabywa się prawo do urlopu w przypadku pierwszej pracy życiu?
 • Czy zmiana etatu ma wpływ na uprawnienia urlopowe?

W e-booku znajdziesz również informację o uprawnieniach młodocianych oraz osób z niepełnoprawnościami!

„Człowiek nie może pracować bez odpoczynku, ale odpoczynek bez pracy nie daje zadowolenia”
mówi stare abchaskie przysłowie.

O tak! To szczera prawda!

Nie wiem jak Ty, ale ja bardzo lubię to co robię i nie wyobrażam sobie mojego życia bez pracy, która jest moją wielką pasją. Nie można jednak zapominać o odpoczynku.

Na szczęście o ten przywilej zadbał też ustawodawca w przepisach prawa pracy.

Jedną z podstawowych zasad prawa pracy jest zasada prawa do wypoczynku gwarantująca pracownikowi prawo m.in. do corocznego, nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego oraz okolicznościowych urlopów i zwolnień od pracy.

Prawo pracownika jest jednocześnie obowiązkiem pracodawcy, którego zadaniem jest prawidłowe udzielanie i rozliczanie uprawnień pracowniczych.

I temu właśnie służy ta książka w formie e-booka – poprawnemu ustalaniu, udzieleniu i rozliczaniu urlopów i zwolnień od pracy przysługujących pracownikom zatrudnionym w ramach stosunku pracy.

Serdecznie zapraszam do lektury i rozwoju zawodowego!

Monika Smulewicz

Spis treści

Wprowadzenie

Urlop wypoczynkowy

14-dniowy obowiązkowy urlop wypoczynkowy

14-dniowy obowiązkowy urlop wypoczynkowy
Przesunięcie terminu urlopu
Przerwanie urlopu
Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego
Urlop zaległy
Przedawnienie urlopu
Przydatne orzecznictwo
Wymiar urlopu wypoczynkowego
Okresy zatrudnienia zaliczane do „urlopowego” stażu pracy
Wyliczenie stażu pracy przy niepokrywającym się okresie pracy i nauki
Wyliczenie stażu pracy przy nakładających się okresach pracy i nauki
Urlop należny, czyli na czym polega zasada proporcjonalności
Pierwsza zasada proporcjonalności
Druga zasada proporcjonalności
Trzecia zasada proporcjonalności
Czwarta zasada proporcjonalności
Pierwszy urlop w życi
Kiedy pracownik nabywa prawo do urlopu w pierwszym roku pracy?
Trzy sposoby na zaokrąglanie pierwszego urlopu
Urlopy wypoczynkowe w sytuacjach nietypowych
Uprawnienia urlopowe młodocianych
Urlop bezpłatny młodocianego
Plan urlopów
Zasady sporządzania planu urlopów
Czy plan urlopów może ulec zmianie?
Urlop na żądanie
Czy pracodawca może odmówić pracownikowi prawa do urlopu?
Przydatne orzecznictwo
Niewykorzystany urlop wypoczynkowy a ustanie stosunku pracy
Kiedy należy wypłacić ekwiwalent?
Przydatne orzecznictwo
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
Składniki stałe w wynagrodzeniu urlopowym
Składniki zmienne w wynagrodzeniu urlopowym
Ustalenie wynagrodzenia za urlop
Modele systemów wynagradzania w wynagrodzeniu urlopowym
Świadczenie urlopowe
Zasady wypłaty świadczenia urlopowego
Wysokość świadczenia urlopowego w 2023 roku
Zmiana wysokości i rezygnacja z wypłaty świadczenia urlopowego
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Przedawnienie urlopu
 1. Przydatne orzecznictwo
Wymiar urlopu wypoczynkowego
 1. Okresy zatrudnienia zaliczane do „urlopowego” stażu pracy
 2. Wyliczenie stażu pracy przy niepokrywającym się okresie pracy i nauki
 3. Wyliczenie stażu pracy przy nakładających się okresach pracy i nauki
Urlop należny, czyli na czym polega zasada proporcjonalności
 1. Pierwsza zasada proporcjonalności
 2. Druga zasada proporcjonalności
 3. Trzecia zasada proporcjonalności
 4. Czwarta zasada proporcjonalności
Pierwszy urlop w życiu
 1. Kiedy pracownik nabywa prawo do urlopu w pierwszym roku pracy?
 2. Trzy sposoby na zaokrąglanie pierwszego urlopu
Uprawnienia urlopowe młodocianych
 1. Urlop bezpłatny młodocianego
Plan urlopów
 1. Zasady sporządzania planu urlopów
 2. Czy plan urlopów może ulec zmianie?
Urlop na żądanie
 1. Czy pracodawca może odmówić pracownikowi prawa do urlopu?
 2. Przydatne orzecznictwo
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
 1. Składniki stałe w wynagrodzeniu urlopowym
 2. Składniki zmienne w wynagrodzeniu urlopowym
 3. Ustalenie wynagrodzenia za urlop
 4. Modele systemów wynagradzania w wynagrodzeniu urlopowym
Świadczenie urlopowe
 1. Zasady wypłaty świadczenia urlopowego
 2. Wysokość świadczenia urlopowego w 2023 roku
 3. Zmiana wysokości i rezygnacja z wypłaty świadczenia urlopowego
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
 1. Składniki wynagrodzenia w podstawie „ekwiwalentowej”
 2. Składniki wynagrodzenia w zmiennej wysokości za okresy miesięczne
 3. Składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż miesiąc: premie kwartalne, półroczne lub roczne
 4. Współczynnik do ekwiwalentu
 5. Wyliczanie ekwiwalentu za urlop

Zwolnienia od pracy

Zwolnienie od pracy dla honorowego dawcy krwi
 1. Wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy honorowego dawcy krwi
 2. Dokumentowanie prawa do urlopu okolicznościowego
 3. Urlop okolicznościowy z tytułu śmierci matki lub ojca byłego współmałżonka
 4. Wynagrodzenie za czas urlopu okolicznościowego
 5. Jak zatem obliczyć wynagrodzenie za czas urlopu okolicznościowego?
Urlop szkoleniowy
 1. Gdy pracownik przygotowuje rozprawę doktorską

Urlop macierzyński

Urlop macierzyński
 1. Wymogi formalne
Skrócenie urlopu macierzyńskiego
 1. Rezygnacja z części urlopu macierzyńskiego
 2. Zgon pracownicy
 3. Urodzenie martwego dziecka lub zgon w okresie pierwszych 8 tygodni
 4. Zgon dziecka po upływie 8 tygodni życia
 5. Urodzenie dziecka wymagającego opieki szpitalnej
 6. Oddanie dziecka innej osobie w celu przysposobienia
 7. Pracownica wymagająca opieki szpitalnej

Urlop rodzicielski

Urlop rodzicielski
 1. Jak można wykorzystać urlop rodzicielski?
 2. Jak można podzielić urlop rodzicielski?
 3. Warunki formalne

Urlop ojcowski

Urlop ojcowski
 1. Warunki formalne
Wysokość zasiłku za urlop ojcowski
 1. Urlop ojcowski a choroba
 2. Urlop ojcowski a powrót do pracy

Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego

E-book „Wszystko co musisz wiedzieć o urlopach i zwolnieniach od pracy” jest częścią

Akademii Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego to kompleksowy 9-miesięczny program rozwoju zawodowego.
Celem Akademii jest kompleksowe przygotowanie uczestników do prowadzenia spraw kadrowo-płacowych w przedsiębiorstwie i wykonywania zawodów: - specjalista ds. kadr (kod zawodu według GUS - 242307), - specjalista ds. wynagrodzeń (kod zawodu według GUS - 242310).
Metodyka prowadzenia kursów przewiduje bieżące wsparcie ekspertów, którymi są wyjątkowi specjaliści z bogatym doświadczeniem w swoim obszarze. Formuła Akademii daje możliwość konsultowania z nimi problemów, z którymi aktualnie zmaga się Twój dział kadrowo-płacowy. Interakcje pomiędzy Uczestnikami a Ekspertami oraz codzienne wspólne zadania w grupie sprawiają, że zapał do zdobywania wiedzy jest silny i efektywny. Formuła Akademii zakłada, że uczysz się w najbardziej dogodnym dla siebie miejscu i czasie a jednocześnie nie jesteś sam.

Zobacz Akademię