Kompleksowy kurs specjalisty ds. kadr i wynagrodzeń

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

3997

Brak w magazynie

 • Start: 14.05.2024
 • Czas trwania: 9 miesięcy / pakiet kursów
 • Wykładowcy: Monika Smulewicz, Agnieszka Wachowicz, Joanna Cur, Marzena Jasińska, Katarzyna Łodygowska, Iwona Wołkiewicz
 • Masz pytania o Akademię? Zostaw kontakt: Wypełnij formularz
 • Potrzebujesz więcej informacji? Pobierz broszurę
Poziom wiedzy uzyskanej po Akademii
Asystent Specjalista Ekspert

Kupując Akademię otrzymujesz:

Dostęp do Platformy Szkoleniowej Eduwersum, w tym:

 • ponad 800 stron materiałów szkoleniowych PDF,
 • bogata biblioteka wzorów dokumentów, które ułatwią i usprawnią Ci pracę,
 • zbiór aktów prawnych dedykowanych danej tematyce wykładowej,
 • ponad 170 zadań dziennych wraz z rozwiązaniami,
 • możliwość zadawania pytań do trenera,
 • nagrania wideo z wykładów na żywo i warsztatów,
 • praktyczne zadania warsztatowe rozwiązywane na żywo z trenerem!

9 miesięcy intensywnej nauki

300 godzin dydaktycznych

3 książki

 • "Wszystko co musisz wiedzieć o czasie pracy"
 • "Wszystko co musisz wiedzieć o urlopach i zwolnieniach od pracy"
 • "Wszystko co musisz wiedzieć o świadczeniach z tytułu choroby i macierzyństwa"

3 segregatory do przechowywania materiałów pdf

Zaświadczenie wystawione na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Certyfikat

Certyfikat potwierdzający umiejętności w obrębie zawodu:

Specjalista ds. kadr kod zawodu 242307
Specjalista ds. wynagrodzeń kod zawodu 242310

Bonus

Pakiet Pasjonata Niespodzianka

Wyróżnienie

Broszka dla najlepszych uczniów

Dlaczego warto?

Spotkania online na żywo

Realny kontakt z prowadzącym wykłady

Spotkania są nagrywane

Dostęp do nagrań wideo 24h na dobę.

Rok dostępu

Materiały merytoryczne dostępne przez rok po zakończeniu Akademii

Klub Absolwenta Eduwersum

Zamknięta grupa Facebookowa i comiesięczne spotkania na żywo

Akademia składa się z następujących modułów

Celem szkolenia jest przygotowanie do pracy w działach kadrowo-płacowych poprzez zdobycie, usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z obszaru kadr.

Zdobyta wiedza pozwoli samodzielnie prowadzić sprawy pracowników i podejmować związane z kształtowaniem zatrudnienia decyzje, na stanowisku kierownika lub menedżera, jak i wykonywać zawód kadrowca będąc zatrudnionym w wewnętrznych działach kadrowych.

Szkolenie skierowane jest zarówno do osób stawiających pierwsze kroki zawodowe w obszarze kadr i płac, jak i praktyków/ specjalistów /menedżerów zamierzających podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Zdobędziesz wiedzę dot. nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, zmiany warunków zatrudnienia, udzielania zwolnień od pracy, planowania i rozliczania czasu pracy oraz wiele więcej.

Program kursu:

 

Moduł I

Źródła i zasady prawa pracy, czyli od czego zacząć i jakie akty prawne zgromadzić na biurku.

1. ŹRÓDŁA PRAWA PRACY

 • Źródła prawa pracy
 • Powszechne źródła prawa pracy
 • Specyficzne (autonomiczne) źródła prawa pracy
 • Pozostałe źródła

2. ZASADY PRAWA PRACY

 • Kodeksowe zasady prawa pracy

3. MOBBING I DYSKRYMINACJA

 • Dyskryminacja i równe traktowanie w zatrudnieniu–szczegółowe regulacje
 • Dyskryminacja bezpośrednia
 • Dyskryminacja pośrednia
 • Niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym
 • Katalog naruszeń zasady równego traktowania
 • Kiedy nie naruszamy zasady równego traktowania?
 • Uprawnienia dyskryminowanego pracownika

MOBBING

 • Co to jest mobbing?
 • Przeciwdziałanie mobbingowi
 • Stan prawny i uprawnienia pracownicze do 6 września 2019 r.
 • Stan prawny i uprawnienia pracownicze od 7 września 2019 r.

Moduł II

Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika, czyli na czym polega zasada ekwiwalentności świadczeń.

1. PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKA

 • Prawa pracownika
 • Obowiązki pracownika
 • Odpowiedzialność porządkowa pracownika
 • Warunki wymierzenia kary
 • Odpowiedzialność materialna pracownika

2. PRAWA I OBOWIĄZKI PRACODAWCY

 • Prawa pracodawcy
 • Obowiązki pracodawcy

3. PROFILAKTYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA NAD PRACOWNIKAMI

 • Jakie informacje należy umieścić w skierowaniu?
 • Koszt badań i czas wolny na badania
 • Gdzie należy wykonać badania?
 • Odmowa poddania się badaniom przydatne orzecznictwo
 • Badania profilaktyczne przydatne orzecznictwo

Moduł III

Kształtowanie treści stosunku pracy, czyli jak poprawnie zatrudnić pracownika.

1. CHWILĘ PRZED ZATRUDNIENIEM CZYLI KOMPLETOWANIE DANYCH I DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO NAWIĄZANIA STOSUNKU PRACY

 • Chwilę przed zatrudnieniem
 • Kompletowanie dokumentacji i danych osobowych niezbędnych do zawarcia stosunku pracy
 • Czy pracodawca może żądać od kandydata do pracy umieszczenia w CV zdjęcia?

2. NAWIĄZANIE STOSUNKU PRACY, RODZAJE UMÓW O PRACĘ I ICH TREŚĆ

 • Nawiązanie stosunku pracy, rodzaje umów o pracę i ich treść
 • Rodzaje umów o pracę
 • Umowa o pracę na czas nieokreślony
 • Umowa o pracę na czas określony
 • Limity terminowe i ilościowe w przykładach
 • A kiedy limit nie obowiązuje?
 • Okres wypowiedzenia umowy na czas określony
 • Umowa o pracę na okres próbny
 • Okres wypowiedzenia umowy na okres próbny
 • Szczególna ochrona stosunku pracy kobiety ciężarnej w czasie trwania umów terminowych
 • Obligatoryjne i fakultatywne warunki umowy o pracę

3. OBOWIĄZKI PRACODAWCY ZWIĄZANE Z  PRZYJĘCIEM DO PRACY NOWEGO PRACOWNIKA

 • Podstawowe obowiązki pracodawcy związane z przyjęciem do pracy nowego pracownika
 • Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Obowiązek informacyjny wynikający z art. 29 § 3 Kodeksu pracy
 • Dodatkowe informacje dla pracowników wysyłanych do innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego
 • Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem pracownika z egzekucją wynagrodzenia za pracę

Moduł IV

Zmiana treści stosunku pracy, czyli jak zmienić warunki zatrudnienia.

1. POROZUMIENIE ZMIENIAJĄCE SPOSOBEM NA POLUBOWNĄ ZMIANĘ WARUNKÓW ZATRUDNIENIA

 • Porozumienie zmieniające sposobem na polubowną zmianę warunków zatrudnienia
 • Kiedy porozumienie?
 • Co możemy zmienić za pomocą porozumienia zmieniającego?
 • Przykłady

2. WYPOWIEDZENIE ZMIENIAJĄCE WARUNKI PRACY LUB/I PŁACY

 • Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy lub/i płacy
 • Okresy wypowiedzenia
 • Jak prawidłowo ustalić i liczyć okres wypowiedzenia?
 • Procedura wypowiedzenia zmieniającego
 • Ochrona przed wypowiedzeniem
 • Przyczyna wypowiedzenia
 • Konsultacja zamiaru wypowiedzenia z organizacją związkową
 • Przydatne orzecznictwo
 • Przykłady

3. CZASOWE POWIERZENIE INNEJ PRACY

 • Forma czasowego powierzenia innej pracy
 • Cztery warunki konieczne
 • Przydatne orzecznictwo
 • Przykłady

Moduł V

Urlopy wypoczynkowe – zasady udzielania urlopów wypoczynkowych i zwolnień od pracy.

1. ZASADY UDZIELANIA URLOPÓW WYPOCZYNKOWYCH

 • Zasady udzielania urlopu
 • Urlop na żądanie
 • Czy pracodawca może odmówić pracownikowi prawa do urlopu na żądanie?
 • Przydatne orzecznictwo
 • Zaległy urlop wypoczynkowy należy wykorzystać do 30 września
 • Przydatne orzecznictwo
 • Niewykorzystany urlop wypoczynkowy a ustanie stosunku pracy
 • Przydatne orzecznictwo

2. WYMIAR URLOPU WYPOCZYNKOWEGO

 • Okresy zatrudnienia zaliczane do stażu pracy
 • Przykłady

3. URLOP NALEŻNY

 • Zasady proporcjonalności
 • Pierwsza zasada proporcjonalności
 • Druga zasada proporcjonalności
 • Trzecia zasada proporcjonalności
 • Czwarta zasada proporcjonalności
 • Pierwszy rok w pracy a prawo do urlopu

Moduł VI

Czas pracy – zasady rozliczania czasu pracy w teorii i praktyce.

1. KIEDY MAMY DO CZYNIENIA Z CZASEM PRACY?

 • Definicja czasu pracy
 • Czym jest gotowość do wykonywania pracy?
 • Przerwy wliczane do czasu pracy
 • Przerwa w pracy niewliczana do czasu pracy
 • Szkolenia wliczane do czasu pracy
 • Co nie jest czasem pracy?
 • Podstawowe definicje
 • Pojęcie odpoczynku dobowego i tygodniowego
 • Dobowy odpoczynek
 • Tygodniowy odpoczynek
 • Dyżur i przestój w prawie pracy
 • Przestój
 • Dyżur
 • Systemy i rozkłady czasu pracy
 • System podstawowy
 • Równoważny system czasu pracy
 • Praca w ruchu ciągłym
 • Przerywany czas pracy
 • Zadaniowy czas pracy
 • System skróconego tygodnia pracy
 • System weekendowy
 • Zasady planowania harmonogramów pracy
 • Częstotliwość tworzenia harmonogramów pracy
 • Wskazówki dla wprowadzających system czasu pracy, który wymaga „grafikowania”
 • Gwarancja minimalnego wynagrodzenia
 • Zmiany w harmonogramie pracy
 • Nieobecności w pracy oraz zwolnienia od pracy
 • Usprawiedliwianie nieobecności w pracy
 • Zwolnienia od pracy
 • Kiedy pracodawca powinien zwolnić pracownika od pracy?
 • Zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia
 • Zwolnienia od pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia
 • Pracownik podnosi kwalifikacje zawodowe

INNE ZWOLNIENIA OD PRACY

2. NORMY CZASU PRACY A WYMIAR CZASU PRACY

 • Normy czasu pracy
 • Wymiar czasu pracy
 • Wymiar czasu pracy w 2024 r.
 • Czas pracy niepełnoetatowca

3. PRACA W NIEDZIELE I ŚWIĘTA, W PORZE NOCNEJ I GODZINACH NADLICZBOWYCH

 • Praca w niedziele i święta
 • Praca w porze nocnej
 • Praca w godzinach nadliczbowych
 • Zlecanie pracy w godzinach nadliczbowych, czyli jak zapanować nad nadgodzinami
  w firmie
 • Polecenie pracy w nadgodzinach
 • Praca w nadgodzinach ma też swoje limity
 • Rekompensowanie pracy w nadgodzinach czasem wolnym
 • Wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach
 • Przydatne orzecznictwo

Moduł VII

Szczególne uprawnienia związane z rodzicielstwem

1. NIEOBECNOŚCI W PRACY ORAZ ZWOLNIENIA OD PRACY

 • Zwolnienie z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14
 • Przerwa na karmienie piersią

2. UPRAWNIENIA PRACOWNICZE ZWIĄZANE Z CIĄŻĄ I PORODEM

 • Pracownice w okresie ciąży
 • Przydatne orzecznictwo
 • Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy kobiety ciężarnej
 • Przydatne orzecznictwo
 • Urlop macierzyński
 • Wymogi formalne
 • Urodzenie dziecka za granicą
 • Rezygnacja z części urlopu macierzyńskiego
 • Zgon pracownicy
 • Urodzenie martwego dziecka lub zgon w okresie pierwszych 8 tygodni
 • Zgon dziecka po upływie 8 tygodni życia
 • Urodzenie dziecka wymagającego opieki szpitalnej
 • Oddanie dziecka innej osobie w celu przysposobienia
 • Pracownica wymagająca opieki szpitalnej
 • Urlop rodzicielski

Warunki formalne

3. SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM

 • Urlop ojcowski
 • Warunki formalne
 • Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego
 • Urlop rodzicielski dla rodziców adopcyjnych
 • Ubezpieczenie osób przebywających na zasiłkach macierzyńskich
 • Urlop wychowawczy
 • Dodatkowy urlop wychowawczy
 • Charakter ochrony osób na urlopach wychowawczych
 • Działalność naukowo-zarobkowa w okresie urlopu wychowawczego
 • Prawa i obowiązki pracodawcy w związku z powrotem pracownika z urlopu wychowawczego
 • Przydatne orzecznictwo
 • Uprawnienia pracowników związane z wykonywaniem funkcji rodzicielskiej

Moduł VIII

Rozwiązywanie stosunku pracy, czyli kiedy czas się rozstać i jak to zrobić zgodnie z prawem i z klasą.

1. ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZASADY I WARUNKI ROZWIĄZANIA STOSUNKU PRACY

 • Podstawa prawna
 • Porozumienie stron
 • Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem
 • Forma wypowiedzenia
 • Przydatne orzecznictwo
 • Przyczyna wypowiedzenia
 • Okresy wypowiedzenia
 • Jak prawidłowo ustalić i liczyć okres wypowiedzenia?
 • Dni wolne na poszukiwanie pracy
 • Ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę
 • Konsultacja zamiaru wypowiedzenia z organizacją związkową
 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracodawcę
 • Rozwiązanie umowy z przyczyn przez pracownika zawinionych
 • Kiedy i w jakim trybie może nastąpić rozwiązanie umowy?
 • Rozwiązanie umowy z przyczyn przez pracownika niezawinionych
 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika
 • Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika za uprzedzeniem
 • Pracownik został przywrócony do pracy u innego pracodawcy
 • Zakład pracy przeszedł na innego pracodawcę
 • Rozwiązanie umowy o pracę z upływem czasu, na który była zawarta
 • Dodatkowa ochrona przed zwolnieniem z pracy

2. ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ Z PRZYCZYN NIEDOTYCZĄCYCH PRACOWNIKA

 • Zwolnienia grupowe
 • Zwolnienia indywidualne
 • Odprawa pieniężna
 • Wygaśnięcie stosunku pracy
 • Wygaśnięcie umowy o pracę

3. ŚWIADECTWO PRACY, SZCZEGÓŁOWA TREŚĆ I ZASADY JEGO WYDAWANIA

 • Świadectwo pracy
 • A jeżeli pracodawca nie wydał świadectwa pracy?
 • Żądanie sprostowania świadectwa pracy
 • Kara grzywny za niewydanie świadectwa w terminie
 • Informacje zawarte w świadectwie pracy
 • Cechy świadectwa pracy
 • Zasady wydawania świadectw pracy
 • Szczegółowa treść świadectwa pracy
 • Uwagi/wyjaśnienia
 • Przydatne orzecznictwo

Wykład 1 – 14.05.2024 godz. 19:00
Temat: Źródła i zasady prawa pracy, czyli od czego zacząć i jakie akty prawne zgromadzić na biurku.

Wykład 2 – 21.05.2024 godz. 19:00
Temat: Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika, czyli na czym polega zasada ekwiwalentności świadczeń.

Wykład 3 – 28.05.2024 godz. 19:00
Temat: Kształtowanie treści stosunku pracy, czyli jak poprawnie zatrudnić pracownika.

Wykład 4 – 04.06.2024 godz. 19:00
Temat: Zmiana treści stosunku pracy, czyli jak zmienić warunki zatrudnienia.

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE
06.06.2024 19:00

Wykład 5 – 11.06.2024 godz. 19:00
Temat: Urlopy wypoczynkowe – zasady udzielania urlopów wypoczynkowych.

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE
13.06.2024 19:00

Wykład 6 – 19.06.2024 godz. 19:00
Temat: Szczególne uprawnienia rodzicielskie.

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE
20.06.2024 19:00

Wykład 7 – 25.06.2024 godz. 19:00
Temat: Czas pracy – zasady rozliczania czasu pracy.

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE
27.06.2024 19:00

Wykład 8 – 02.07.2024 godz. 19:00
Temat: Rozwiązywanie stosunku pracy, czyli kiedy czas się rozstać i jak to zrobić zgodnie z prawem i z klasą.

Wykład dodatkowy – 04.07.2024 godz. 19:00
Temat: DOKUMENTACJA PRACOWNICZA W PRAKTYCE.

Celem kursu jest przygotowanie do pracy w dziale kadrowo-płacowym poprzez zdobycie, usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z obszaru kalkulacji wynagrodzeń.

Zdobyta wiedza pozwoli samodzielnie prowadzić sprawy związane z naliczaniem wynagrodzeń pracowników w firmie.

Szkolenie skierowane jest zarówno do osób stawiających pierwsze kroki zawodowe w obszarze kadr i płac, jak i praktyków/ specjalistów /menedżerów zamierzających podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Program kursu:

 

Moduł I

Ogólne zasady naliczania wynagrodzeń.

1. POJĘCIE WYNAGRODZENIA, KLASYFIKACJA WYNAGRODZEŃ

 • Pojęcie wynagrodzenia
 • Normy i zasady postępowania w zakresie ustalania i wypłaty wynagrodzeń
 • Cechy wynagrodzenia za pracę
 • Co na temat wynagrodzenia za pracę mówią przepisy kodeksu pracy?
 • Klasyfikacja wynagrodzeń
 • Wynagrodzenie osobowe
 • Wynagrodzenia bezosobowe
 • Honoraria
 • Wypłaty z tytułu udziału w zysku

2. SYSTEMY WYNAGRADZANIA

 • Czym jest system wynagrodzeń
 • Jakie systemy wynagrodzeń możemy spotkać w firmach?
 • System czasowy
 • Miesięczny ryczałt
 • Stawka godzinowa
 • Systemy wynikowe
 • System akordowy
 • System prowizyjny

3. SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA, WYNAGRODZENIE MINIMALNE

 • Obligatoryjne składniki wynagrodzenia
 • Fakultatywne składniki wynagrodzenia
 • Premia
 • Nagroda
 • Prowizja
 • Składniki regulowane przez branżowe lub zakładowe przepisy płacowe
 • Wynagrodzenie minimalne

Moduł II

Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika, czyli od brutto do netto.

1.SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE, FUNDUSZ PRACY, FUNDUSZ
GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH, KATALOG WYŁĄCZEŃ

 • System ubezpieczeń społecznych w Polsce
 • Ubezpieczenia emerytalno-rentowe
 • Ubezpieczenie chorobowe
 • Ubezpieczenie wypadkowe
 • Od czego nie zapłacimy składek zus?
 • Jak obliczamy składki?
 • System ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Jak ustalić podstawę i wyliczyć składkę zdrowotną?
 • Fundusz pracy i fundusz solidarnościowy
 • Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych
 • Fundusz emerytur pomostowych
 • Pracownicze plany kapitałowe
 • Jak działa ppk, kto to finansuje i ile to kosztuje?
 • Wpłata pracownika
 • Wpłata pracodawcy
 • Wpłata państwa

2. PODATEK DOCHODOWY: OPODATKOWANIE WYNAGRODZEŃ I KATALOG ZWOLNIEŃ
PODATKOWYCH

 • Od czego płacimy podatki?
 • Nieograniczony obowiązek podatkowy
 • Ograniczony obowiązek podatkowy
 • Kiedy mamy do czynienia z przychodem?
 • Przychody ze stosunku pracy
 • Przychody z innych źródeł niż stosunek pracy
 • Zwolnienia podatkowe
 • Ulga dla młodych
 • Nowe zwolnienia podatkowe w ramach polskiego ładu.
 • Ulga na powrót do kraju
 • Ulga dla rodziców „4+”
 • Ulga dla emerytów
 • Koszty uzyskania przychodu
 • Wątpliwości w zakresie zastosowania kup
 • Skala podatkowa – zaliczka na podatek
 • Skala podatkowa obowiązująca w 2024 r.
 • Kwota wolna zmniejszająca podatek w 2024 roku
 • Zmiany od 1 stycznia 2023

3. KALKULACJA WYNAGRODZENIA OD BRUTTO DO NETTO

 • Dokumentacja płacowa
 • Obliczanie wynagrodzenia netto pracownika
 • Koszt pracodawcy
 • Rozliczenie pakietu medycznego
 • Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki

Moduł III

Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca.

1. WYNAGRODZENIE W PRZYPADKU INNEJ PRZYCZYNY NIEOBECNOŚCI

 • Jak obliczyć wynagrodzenie za czas przepracowany, gdy pracownik nie przepracował pełnego miesiąca, bo chorował?
 • Jak obliczyć wynagrodzenie za czas przepracowany, jeśli zwolnienie obejmuje tylko dni robocze?
 • Jak obliczyć wynagrodzenie za czas przepracowany, jeśli pracownik przedstawił zwolnienie lekarskie na dzień, w którym przepracował kilka godzin?

2. WYNAGRODZENIE W PRZYPADKU INNEJ PRZYCZYNY NIEOBECNOŚCI

 • Jak obliczyć wynagrodzenie za czas przepracowany, gdy pracownik nie przepracował pełnego miesiąca z powodu nieobecności innej niż choroba?

3. A CO JEŚLI OBIE NA RAZ? PRZYPADKI SZCZEGÓLNE

 •  A co jeśli obie na raz? Wynagrodzenie w przypadku kilku nieobecności spowodowanych różnymi przyczynami w tym samym miesiącu

Moduł IV

Świadczenia pieniężne z tytułu choroby i macierzyństwa cz. 1

1. RODZAJE ŚWIADCZEŃ I WARUNKI ICH WYPŁATY

 • Rodzaje świadczeń i warunki ich wypłaty
 • Rodzaje świadczeń zasiłkowych
 • Kiedy wypłacamy zasiłki
 • W jakich terminach wypłacamy zasiłki?
 • Wynagrodzenie płatnika za wypłatę zasiłków
 • Komu wypłacamy zasiłki?
 • Kontrola zwolnień lekarskich

2. WYNAGRODZENIE CHOROBOWE

 • Wynagrodzenie chorobowe
 • Komu przysługuje wynagrodzenie chorobowe?
 • Wymiar wynagrodzenia chorobowego
 • Wynagrodzenie chorobowe na przełomie roku
 • Zasady wypłaty wynagrodzenia chorobowego

3. ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU ZASIŁKU/WYNAGRODZENIA CHOROBOWEGO

 • Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku/wynagrodzenia chorobowego
 • Kiedy przeliczamy podstawę?
 • Kiedy nie przeliczamy podstawy?
 • Choroba w pierwszym miesiącu zatrudnienia
 • Miesiące, w których wystąpiła nieobecność usprawiedliwiona w podstawie zasiłku
 • Gdy pracownik przepracował co najmniej połowę należnego czasu
 • Gdy pracownik nie przepracował co najmniej połowy należnego czasu
 • Kiedy nie uzupełniamy podstawy zasiłku
 • Schemat ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego
 • Składniki uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku
 • Wpływ zapisów wewnątrzzakładowych przepisów prawa pracy na podstawę zasiłku chorobowego
 • Wynagrodzenie ustalone w stawce godzinowej
 • Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy dłuższe niż miesiąc wliczane do podstawy zasiłku
 • Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego
 • Pozostałe składniki wynagrodzenia w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego

Moduł V

Świadczenia pieniężne z tytułu choroby i macierzyństwa cz. 2

1. ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU CHOROBY

 • Zasiłek chorobowy
 • Prawo do zasiłku po ustaniu ubezpieczenia
 • Okres zasiłkowy
 • Wysokość zasiłku chorobowego
 • Dokumentowanie prawa do zasiłku chorobowego
 • Przykłady orzecznictwa

2. ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU MACIERZYŃSTWA, ZASIŁEK MACIERZYŃSKI

 • Okres pobierania zasiłku macierzyńskiego
 • Stan prawny od 26 kwietnia 2023 r.
 • Szczególne przypadki
 • Wysokość zasiłku macierzyńskiego
 • Świadczenie rodzicielskie i podwyższenie zasiłku macierzyńskiego
 • Dokumenty niezbędne do wypłaty zasiłku

3. ZASIŁKI OPIEKUŃCZE, WYPADKOWE I ŚWIADCZENIA REHABILITACYJNE

 • Zasiłek wypadkowy
 • Wybrane orzecznictwo
 • Świadczenie rehabilitacyjne
 • Dokumenty niezbędne do uzyskania świadczenia rehabilitacyjnego
 • Zasiłek opiekuńczy
 • Okresy przysługiwania zasiłku opiekuńczego
 • Dokumenty niezbędne do wypłaty zasiłku opiekuńczego

Moduł VI

Płatne i niepłatne absencje pracownicze.

1. PŁATNE I NIEPŁATNE ZWOLNIENIA OD PRACY

 • Zwolnienia płatne

2. JAK OBLICZYĆ WYNAGRODZENIE ZA CZAS URLOPU I ZWOLNIEŃ OKOLICZNOŚCIOWYCH

 • Urlop wypoczynkowy
 • Wynagrodzenie za czas zwolnień okolicznościowych

3. EKWIWALENT ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP

 • Wypłata ekwiwalentu

Moduł VII

Obligatoryjne i fakultatywne składniki wynagrodzeń – zasady kalkulacji.

1. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY NADLICZBOWE I WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ W PORZE NOCNEJ

 • Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
 • Normalne wynagrodzenie
 • Dodatek za pracę nadliczbową
 • Wynagrodzenie za pracę w porze nocnej

2. ODSZKODOWANIA, ODPRAWY I REKOMPENSATY

 • NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE I WYPŁACANE PRACOWNIKOM ODSZKODOWANIA I ODPRAWY
 • Odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia
 • Odszkodowanie dla pracownika, który rozwiązał umowę bez wypowiedzenia
 • Odszkodowanie dla pracownika, którego umowa wygasła z powodu śmierci pracodawcy
 • Odszkodowanie z tytułu umowy o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia
 • Odprawa pieniężna dla pracownika zwolnionego na podstawie Ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
 • Odprawa pieniężna z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę
 • Odprawa pośmiertna dla rodziny zmarłego pracownika
 • Odszkodowanie za niewydanie w terminie lub wydanie niewłaściwego świadectwa pracy

3. POTRĄCENIA Z WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ I ZASIŁKÓW

 • Potrącenia z wynagrodzenia
 • Potrącenia z wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych (wierzytelności)
 • Potrącenia z zasiłków

Moduł VIII

Wynagrodzenia za pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.

1. UMOWA ZLECENIA

 • Wynagrodzenie zleceniobiorcy
 • Umowa zlecenie, obowiązek ubezpieczeniowy
 • Obliczenie wynagrodzenia z umowy zlecenia

2. UMOWA O DZIEŁO

 • Obowiązek informowania zus o zawartych umowach o dzieło
 • Obliczenie wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło

3. INNE FORMY ZATRUDNIENIA: KONTRAKT MENEDŻERSKI, HONORARIUM ZARZĄDU, RADA NADZORCZA

 • Kontrakt menedżerski
 • Udział w organach stanowiących – zarząd
 • Udział w organach stanowiących – rada nadzorcza

Wykład 1 – 20.08.2024 godz. 19:00
Temat: Ogólne zasady naliczania wynagrodzeń.

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE
22.08.2024 19:00

Wykład 2 – 27.08.2024 godz. 19:00
Temat: Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika, czyli od brutto do netto.

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE
29.08.2024 19:00

Wykład 3 – 03.09.2024 godz. 19:00
Temat: Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca.

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE
05.09.2024 19:00

Wykład 4 – 10.09.2024 godz. 19:00
Temat: Świadczenia pieniężne z tytułu choroby i macierzyństwa cz.1.

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE
12.09.2024 19:00

Wykład 5 – 17.09.2024 godz. 19:00
Temat: Świadczenia pieniężne z tytułu choroby i macierzyństwa cz.2

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE
19.09.2024 19:00

Wykład 6 – 24.09.2024 godz. 19:00
Temat: Płatne i niepłatne absencje pracownicze.

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE
26.09.2024 19:00

Wykład 7 – 01.10.2024 godz. 19:00
Temat: Obligatoryjne i fakultatywne składniki wynagrodzeń – zasady kalkulacji.

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE
03.10.2024 19:00

Wykład 8 – 08.10.2024 godz. 19:00
Temat: Wynagrodzenia za pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE
10.10.2024 19:00

Spotkania na żywo z trenerem odbywają się w wyznaczone poniedziałki o godz. 19:00. 


Nauczysz się poprawnie definiować czas pracy, przygotowywać optymalne grafiki oraz rozliczać czas pracy i klasyfikować godziny nadliczbowe.

Dzięki ciekawej formie i dużej ilości przykładów, czas pracy nie będzie miał przed Tobą tajemnic!

Program kursu:

Moduł I

Pojęcie czasu pracy.

Moduł II

Przestój w pracy i dyżur w pracy.

Moduł III

Normy czasu pracy.

Moduł IV

Wymiar czasu pracy.

Moduł V

Urlopy i zwolnienia od pracy.

Moduł VI

Systemy i rozkłady czasu pracy.

Moduł VII

Okresy odpoczynku.

Moduł VIII

Planowanie harmonogramów czasu pracy.

Moduł IX

Praca w niedzielę i święta.

Moduł X

Praca w porze nocnej i wynagrodzenie za pracę w porze nocnej.

Moduł XI

Praca w godzinach nadliczbowych

Moduł XII

Nadgodzina czy dopełnienie.

Moduł XIII

Wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach

Moduł XIV

Ewidencjonowanie czasu prac

Spotkanie organizacyjne – 18.11.2024 godz. 19:00.

Warsztaty praktyczne – 25.11.2024 godz. 19:00

Warsztaty praktyczne – 02.12.2024 godz. 19:00

Sesja pytań i odpowiedzi – 16.12.2024 godz. 19:00

Spotkania na żywo z trenerem odbywają się w wyznaczone poniedziałki o godz. 19:00. 


Zasady udzielania i rozliczania urlopów i innych zwolnień od pracy, to fundamentalna wiedza, którą obligatoryjnie dysponować muszą pracownicy działów kadrowo-płacowych. Podczas kursu opanujesz wiedzę m.in. o urlopach wypoczynkowych i rodzicielskich.

W przystępny sposób nauczysz się ustalać uprawnienia do urlopów okolicznościowych, szkoleniowych i wychowawczych, do których uprawnieni są wszyscy pracownicy.

Dowiesz się również jak naliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i poznasz zasady wypłaty świadczenia urlopowego. Prawidłowość naliczeń związanych z urlopami obarczona jest ogromną odpowiedzialnością, stąd ważne jest, abyś posiadał rzetelną i kompleksową wiedzę.

Program kursu:

Moduł I

Plan urlopów – konieczność czy wygoda?

Moduł II

Wymiar urlopu wypoczynkowego.

Moduł III

Tajemnice urlopu należnego.

Moduł IV

Tajemnice pierwszego urlopu w życiu.

Moduł V

Wynagrodzenie za urlop.

Spotkanie organizacyjne – 13.01.2025 godz. 19:00.

Warsztaty praktyczne – 20.01.2025 godz. 19:00

Warsztaty praktyczne – 27.01.2025 godz. 19:00

Sesja pytań i odpowiedzi – 10.02.2025 godz. 19:00

Spotkania na żywo z trenerem odbywają się w wyznaczone poniedziałki o godz. 19:00. 

Najszybszy sposób, by opanować wiedzę o świadczeniach pieniężnych z tytułu choroby i macierzyństwa.

W przystępny sposób nauczysz się ustalać uprawnienia z tytułu choroby i macierzyństwa, obliczać okresy zasiłkowe, ustalać podstawę wymiaru, obliczać i wypłacać świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa.

Program kursu:

Moduł I

Rodzaje świadczeń i warunki ich wypłaty.

Moduł II

Zasady ustalania podstawy wynagrodzenia/zasiłku chorobowego.

Moduł III

Choroba na koszt pracodawcy – wynagrodzenie chorobowe.

Moduł IV

Świadczenia z tytułu choroby.

Moduł V

Świadczenia z tytułu macierzyństwa.

Moduł VI

Zasiłki opiekuńcze, wypadkowei świadczenia rehabilitacyjne.

Spotkanie organizacyjne – 17.02.2025 godz. 19:00.

Warsztaty praktyczne – 24.02.2025 godz. 19:00

Warsztaty praktyczne – 03.03.2025 godz. 19:00

Sesja pytań i odpowiedzi – 17.03.2025 godz. 19:00

Z kursu dowiesz się:

* jakie są obowiązki pracodawcy pełniącego funkcję Administratora danych,
* jakie prawa przysługują pracownikom, którzy powierzają pracodawcy swoje dane osobowe,
* jakie są zasady przetwarzania danych osobowych i obowiązki informacyjne w związku z przetwarzaniem danych osobowych,
* kto jest zobowiązany do rejestrowania czynności przetwarzania i tworzenia raportu z naruszeń,
* kiedy należy powołać inspektora ochrony danych, czym jest Polityka Bezpieczeństwa Informacji.

Program kursu:

Moduł I

Zasady ogólne/wprowadzenie

Moduł II

Przetwarzanie danych osobowych

Moduł III 

Zmiany w danych osobowych pracownika i kandydata do pracy od 4 maja 2019 r.

Moduł IV

Praca tymczasowa w świetle RODO

Moduł V

Wpływ RODO na obowiązki pracodawcy w zakresie dokumentacji powypadkowej i medycznej

Moduł VI

Monitoring, a ochrona danych osobowych

Moduł VII

Szkolenia BHP w świetle RODO

Moduł VIII

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i Kasy zapomogowo-pożyczkowe – zasady przetwarzania danych osobowych

Ten kurs to absolutny HIT – to połączenie wiedzy eksperckiej, doświadczenia i pasji z jaką chcemy dzielić się z Tobą naszą wiedzą.

Nauczysz się w jaki sposób wykorzystać w codziennej pracy możliwości MS Excel w organizacji i optymalizacji procesów kadrowo-płacowych.

Kurs do samodzielnej realizacji – teoria, przykłady, zadania do zrealizowania (pliki .xls) i proponowane rozwiązania to wszystko w formie lekcji wideo. Uczestnicy I edycji byli bardzo pozytywnie zaskoczeni.

Program kursu:

Moduł I

Wstęp do pracy z Excelem.

Moduł II

Wprowadzenie i formatowanie danych.

Moduł III

Podstawy pracy z danymi.

Moduł IV

Praca z dużą tabelą danych.

Moduł V

Wstęp do formuł.

Moduł VI

Funkcje pomocnicze.

Moduł VII

Formuły zaawansowanych kalkulacji.

Moduł VIII

Tabele przestawne i graficzna prezentacja danych.

Moduł IX

Bezpieczeństwo Excela.

Po zakończeniu wszystkich kursów odbędzie się egzamin końcowy, po którym uczestnicy otrzymają certyfikat elektroniczny oraz zaświadczenie wystawione na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych potwierdzający zdobyte umiejętności w obrębie zawodu:

 • specjalista ds. kadr
  (kod zawodu według GUS 242307),
 • specjalista ds. wynagrodzeń
  (kod zawodu według GUS 242310).

Pobierz broszurę na temat Akademii

Pobierając broszurę na temat Akademii dowiesz się jak wygląda jej szczegółowy program oraz jakie zagadnienia są omawiane w poszczególnych kursach. Dodatkowo poznasz metodologię nauczania.

Zaświadczenie wystawione na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki oraz Certyfikat

Absolwenci kursów, szkoleń i programów rozwojowych Eduwersum otrzymują certyfikaty z kodem zawodu oraz zaświadczenie wystawione na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, wydane na podstawie § 23 ust. 3 i 4 (Dz. U. 2023, poz. 2175).

Zaświadczenia i certyfikaty podpisane są osobiście przez Monikę Smulewicz, Dyrektora Placówki Oświatowej.

Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2015

Eduwersum jest placówką oświatową wpisaną do rejestru RSPO 273974

Absolwenci kursów, szkoleń i programów rozwojowych Eduwersum otrzymują certyfikaty z kodem zawodu oraz zaświadczenie wystawione na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, wydane na podstawie § 23 ust. 3 i 4 (Dz. U. 2023, poz. 2175).