E-book "Wszystko co musisz wiedzieć o świadczeniach z tytułu choroby i macierzyństwa"

84,76  + 5% VAT(89  z VAT)

Wyjątkowa publikacja, która w czytelny, praktyczny i kompleksowy sposób omawia problematykę ustalania i wypłaty świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa.

W publikacji znajdziesz odpowiedź na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości:

 • Kiedy i komu wypłacamy zasiłki?
 • W jakim terminie?
 • Jakie składniki wynagrodzenia wchodzą w podstawę wymiaru zasiłku?
 • Kiedy ponownie przeliczamy podstawę wymiaru zasiłku?
 • Kiedy wypłacamy zasiłek opiekuńczy?

W e-booku znajdziesz również informację o uprawnieniach jakie przysługują rodzicom z tytułu urodzenia dziecka, a także rodzicom wychowującym dzieci do lat 4 i 8.

 

„Szlachetne zdrowie, Nikt się nie dowie,
Jako smakujesz, Aż się zepsujesz”,
– pisał Jan Kochanowski we fraszce „Na zdrowie”.

I chociaż fraszka liczy już sobie około pięciuset lat, nadal jest niezwykle aktualna.
Nie myślimy o tym, gdy jesteśmy zdrowi czy młodzi. A powinniśmy dbać o zdrowie i zabezpieczenie na wypadek choroby właściwie na każdym naszego etapie życia.

Na szczęście przepisy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych gwarantują zatrudnionym zabezpieczenie finansowe na wypadek choroby czy macierzyństwa.

Takimi sytuacjami, w których pracownicy mogą liczyć na wypłatę pomimo nieobecności w pracy są m. in. choroby, urlopy macierzyńskie, czy okresy sprawowania opieki nad chorymi członkami rodziny.

Pracownicy, którzy z tytułu zatrudnienia objęci są obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym i opłacają składkę chorobową, uzyskują w zamian prawo do świadczeń w razie wystąpienia takich okoliczności.

I temu właśnie służy książka w formie e-booka  – poprawnemu ustalaniu, naliczaniu i udzielaniu uprawnień z tytułu choroby i macierzyństwa przysługujących pracownikom zatrudnionym w ramach stosunku pracy, ale nie tylko.

W każdym zawodzie można być partaczem, rzemieślnikiem i mistrzem.
Razem podążamy do mistrzostwa.

Krok po kroku wspólnie z Agnieszką Wachowicz, współautorką naszej najnowszej książki, przeprowadzę Cię przez zasady ustalania, udzielania i naliczania świadczeń chorobowych, opiekuńczych, rehabilitacyjnych i macierzyńskich.

Zapraszam do wspólnej nauki i rozwoju zawodowego,
Monika Smulewicz i Agnieszka Wachowicz

Spis treści

Rodzaje świadczeń i warunki ich wypłaty

Zasady ustalania podstawy wymiaru wynagrodzenia oraz zasiłku chorobowego

Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca w przypadku zwolnienia lekarskiego

Jak obliczyć wynagrodzenie za czas przepracowany, gdy pracownik nie przepracował pełnego miesiąca z powodu choroby?
 1. Jak obliczyć wynagrodzenie za czas przepracowany, jeśli zwolnienie obejmuje tylko dni robocze?
 2. Co by się stało, gdyby pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie na cały luty, czyli 28 dni?
 3. Co by się stało, gdyby pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie na 30 dni w miesiącu, który ma 31 dni?
 4. Jak obliczyć wynagrodzenie za czas przepracowany, jeśli pracownik przedstawił zwolnienie lekarskie na dzień, w którym przepracował kilka godzin?

Choroba na koszt pracodawcy, wynagrodzenie chorobowe

Świadczenia z tytułu choroby, zasiłek chorobowy

Inne świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa: zasiłek wypadkowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek opiekuńczy

Zasiłek wypadkowy
 1. Dokumenty niezbędne do wypłaty zasiłku wypadkowego
 2. Zasiłek wypadkowy w dokumentach rozliczeniowych
 3. Wybrane orzecznictwo
Świadczenie rehabilitacyjne
 1. Dokumenty niezbędne do uzyskania świadczenia rehabilitacyjnego
 2. Świadczenie rehabilitacyjne w dokumentach rozliczeniowych
Zasiłek opiekuńczy
 1. Okresy, za które przysługuje zasiłek opiekuńczy
 2. Uprawnienia do zasiłku opiekuńczego rodziców opiekujących się dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
 3. Dokumenty niezbędne do wypłaty zasiłku opiekuńczego
 4. Zasiłek opiekuńczy w dokumentach rozliczeniowych

Świadczenia z tytułu macierzyństwa zasiłek macierzyński

Urlop macierzyński
 1. Wymogi formalne
 2. Urodzenie dziecka za granicą
 3. Rezygnacja z części urlopu macierzyńskiego
Urlop rodzicielski
 1. Wymogi formalne
Szczególne przypadki pobierania zasiłku macierzyńskiego
 1. Urodzenie martwego dziecka lub zgon w okresie pierwszych 8 tygodni
 2. Zgon dziecka po upływie 8 tygodni życia
 3. Gdy matka nie może sprawować opieki nad nowonarodzonym dzieckiem
 4. Pracownica wymagająca opieki szpitalnej
Świadczenia rodzicielskie w dokumentach rozliczeniowych
 1. Urlop macierzyński i rodzicielski w dokumentach rozliczeniowych
 2. Urlop ojcowski w dokumentach rozliczeniowych

Urlop wychowawczy

Uprawnienia pracowników przebywających aa urlopach wychowawczych
 1. Ochrona stosunku pracy
 2. Przydatne orzecznictwo
 3. Działalność naukowo-zarobkowa w okresie urlopu wychowawczego
 4. Warunki rezygnacji z urlopu wychowawczego
 5. Prawa i obowiązki pracodawcy w związku z powrotem pracownika z urlopu wychowawczego
 6. Prawo pracodawcy do odwołania pracownika z urlopu wychowawczego

Potrącenia z zasiłków

Wykazywanie świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa w dokumentach rozliczeniowych

Wprowadzenie
 1. Z jakich części składa się ZUS RSA?

Uprawnienia pracownicze związane z ciążą, porodem i rodzicielstwem

Pracownice w okresie ciąży i ich uprawnienia
 1. Dodatek wyrównawczy
 2. Przydatne orzecznictwo
Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy kobiety ciężarnej
 1. Obowiązek przedłużenia umowy terminowej do dnia porodu
 2. Zakaz wypowiadania i rozwiązywania umowy o pracę
 3. Przydatne orzecznictwo
Uprawnienia pracowników związane z wykonywaniem funkcji rodzicielskiej
 1. Przerwa na karmienie piersią
 2. Zwolnienie z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14
Uprawnienia pracowników opiekujących się dzieckiem do lat 8
 1. Zakaz delegowania poza stałe miejsce pracy
 2. Zakaz zatrudniania w godzinach nadliczbowych i porze nocnej
 3. Zakaz zatrudniania w przerywanym systemie czasu pracy
 4. Elastyczna organizacja pracy
 5. Prawo do urlopu opiekuńczego

E-book „Wszystko co musisz wiedzieć o świadczeniach z tytułu choroby i macierzyństwa” jest częścią

Akademii Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego to kompleksowy 9-miesięczny program rozwoju zawodowego.
Celem Akademii jest kompleksowe przygotowanie uczestników do prowadzenia spraw kadrowo-płacowych w przedsiębiorstwie i wykonywania zawodów: - specjalista ds. kadr (kod zawodu według GUS - 242307), - specjalista ds. wynagrodzeń (kod zawodu według GUS - 242310).
Metodyka prowadzenia kursów przewiduje bieżące wsparcie ekspertów, którymi są wyjątkowi specjaliści z bogatym doświadczeniem w swoim obszarze. Formuła Akademii daje możliwość konsultowania z nimi problemów, z którymi aktualnie zmaga się Twój dział kadrowo-płacowy. Interakcje pomiędzy Uczestnikami a Ekspertami oraz codzienne wspólne zadania w grupie sprawiają, że zapał do zdobywania wiedzy jest silny i efektywny. Formuła Akademii zakłada, że uczysz się w najbardziej dogodnym dla siebie miejscu i czasie a jednocześnie nie jesteś sam.

Zobacz Akademię