E-book "Dokumentacja pracownicza i ewidencja czasu pracy" DS AMK AMP

97 

Ebook “Dokumentacja pracownicza i ewidencja czasu pracy” to wyjątkowa publikacja, która w czytelny, praktyczny i kompleksowy sposób omawia problematykę związaną z przechowywaniem i prowadzeniem dokumentacji pracowniczej.

Pomimo, iż nowe przepisy dotyczące prowadzenia dokumentacji pracowniczej obowiązują od 2019 r. to w dalszym ciągu pojawia się wiele pytań i wątpliwości, które poniższa publikacja bardzo dokładnie wyjaśnia.

  • Z ilu części składają się akta osobowe?
  • Jakie dokumenty przechowujemy w poszczególnych częściach, a które poza aktami?
  • Jak prawidłowo prowadzić ewidencję czasu pracy?
  • Czy CV przechowujemy w aktach?

W publikacji znajdziesz także wiele praktycznych wzorów dokumentów, które znacznie ułatwią Ci pracę.

Dzięki tej publikacji będziesz w stanie samodzielnie przejść przez cały proces związany z zatrudnieniem pracownika, zmianą warunków zatrudnienia, rozwiązaniem stosunku pracy, wręczeniem wypowiedzenia, wystawieniem świadectwa pracy.
Poznasz także uprawnienia pracowników związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, a także uprawnienia rodziców wychowujących dzieci.

Ebook “Dokumentacja pracownicza i ewidencja czasu pracy” omawia szczegółowo wszystkie zmiany związane z prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji pracowniczej.

To kompendium wiedzy o dokumentacji pracowniczej i ewidencji czasu pracy.

Omawiamy w niej najważniejsze zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej, jak również zwrócenie wagi na jej prawidłowe przechowywanie. W książce omawiamy znowelizowane przepisy Kodeksu pracy oraz wynikające z nich obowiązku ciążące po stronie pracodawcy.

Czytelnicy otrzymują wiedzę niezbędną w celu prawidłowego prowadzenia dokumentacji pracowniczej zgodnie z przepisami. W książce omawiamy nowe obowiązki ciążące po stronie pracodawcy, a także znowelizowane przepisy Kodeksu pracy.

Zapraszamy do lektury i rozwoju zawodowego!

Monika Smulewicz i Donata Hermann

Spis treści

Akta osobowe

Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej

Ochrona danych osobowych

Prawa pracownika
  1. Przechowywanie życiorysu pracownika w aktach osobowych
  2. Wydanie pracownikowi kserokopii akt osobowych w kontekście ochrony danych osobowych
  3. Kandydat do pracy

Skierowania na badania profilaktyczne

Rodzaje badań profilaktycznych
  1. Jakie informacje należy umieścić w skierowaniu?
  2. Egzekwowanie badań profilaktycznych
  3. Jak sobie z tym radzić?

Umowa o pracę

Informacje o warunkach zatrudnienia

Kwestionariusz osobowy pracownika

Zakres czynności

Nagrody i kary

Zmiany warunków umowy o pracę

Zakaz konkurencji

Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Dokumentacja dotycząca ewidencjonowania czasu pracy

Dokumenty związane z ubieganiem się oraz z korzystaniem z urlopu wypoczynkowego

Wniosek pracownika o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych

Dokumentowanie uprawnień związanych z rodzicielstwem

Dokumentowanie rozwiązania stosunku pracy

Świadectwo pracy

E-book “Dokumentacja pracownicza i ewidencja czasu pracy” DS AMK AMP jest częścią

Dokumentacji pracowniczej i ewidencji czasu pracy

Dokumentacja pracownicza i ewidencja czasu pracy to kompleksowy kurs, dzięki któremu prowadzenie akt osobowych pracowników nie będzie dla Ciebie problemem. Kontrole Inspekcji Pracy kładą bardzo duży nacisk na rzetelne prowadzenie akt osobowych zgodne z przepisami prawa pracy. Kurs przygotuje Cię do takiej kontroli i wzmocni Twoje kompetencje.

Wybieram kurs!