Certyfikowany kurs specjalisty ds. zatrudniania cudzoziemców i legalizacji zatrudnienia

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

4305

Dokument sprzedaży
Płatność w ratach
 • Start: 18.11.2024
 • Czas trwania: 3 miesiące
 • Wykładowcy: Przemysław Ciszek, Izabela Florczak, Wojciech Garczyński, Piotr Raczak, Michał Nocuń
 • Masz pytania o Akademię? Zostaw kontakt: Wypełnij formularz
Poziom wiedzy uzyskanej po Akademii
Asystent Specjalista Ekspert

Pobierz broszurę na temat Akademii

Pobierając broszurę na temat Akademii dowiesz się jak wygląda szczegółowy program szkolenia oraz jakie zagadnienia są omawiane w poszczególnych modułach, dodatkowo poznasz metodologię nauczania.

Kupując Akademię otrzymujesz:

Dostęp do Platformy Szkoleniowej Eduwersum w tym:

 • nagrania wideo z wykładów na żywo,
 • bazę aktów prawnych dedykowanych danemu wykładowi,
 • wzory dokumentów związane z tematyką lekcji,
 • sprawdziany wiedzy po każdym wykładzie,
 • zadania dzienne dotyczące omawianych zagadnień,
 • wsparcie trenera.

3-miesięczny program rozwoju zawodowego

97 godzin dydaktycznych

Książka

 • Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce

Segregator na dodatkowe materiały szkoleniowe PDF

Zaświadczenie wystawione na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Certyfikat

Certyfikat potwierdzający umiejętności w obrębie zawodu:

Specjalista ds. zatrudniania cudzoziemców i legalizacji zatrudnienia kod zawodu 242231

Dlaczego warto?

Spotkania online na żywo

Realny kontakt z prowadzącym wykłady i warsztaty

Spotkania są nagrywane

Dostęp do nagrań wideo 24h na dobę

Rok dostępu

Materiały merytoryczne dostępne przez rok po zakończeniu Akademii

Klub Absolwenta Eduwersum

Dostęp do elitarnej grupy  i comiesięcznych spotkań na żywo

Zaświadczenie wystawione na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki oraz Certyfikat

Absolwenci kursów, szkoleń i programów rozwojowych Eduwersum otrzymują certyfikaty z kodem zawodu oraz zaświadczenie wystawione na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, wydane na podstawie § 23 ust. 3 i 4 (Dz. U. 2023, poz. 2175).

Zaświadczenia i certyfikaty podpisane są osobiście przez Monikę Smulewicz, Dyrektora Placówki Oświatowej.

Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2015

Eduwersum jest placówką oświatową wpisaną do rejestru RSPO 273974

Absolwenci kursów, szkoleń i programów rozwojowych Eduwersum otrzymują certyfikaty z kodem zawodu oraz zaświadczenie wystawione na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, wydane na podstawie § 23 ust. 3 i 4 (Dz. U. 2023, poz. 2175).

Akademia składa się z następujących modułów

Bazowe ścieżki legalizacyjne – „o co chodzi w legalizacji”?
Które obowiązki obciążają pracownika/zleceniobiorcę/członka personelu, a które firmę?
Zatrudnienie bezpośrednie, outsourcing, praca tymczasowa – różnica w legalizacji.
Czy firma musi posiadać kopie dokumentów? Odpowiedzialność za brak.

Czy firma musi posiadać kopie dokumentów? Odpowiedzialność za brak.

1. Umowa o pracę i zlecenie – jak to ugryźć?
2. Blaski i cienie, jakie daje zlecenie
3. Dlaczego cudzoziemcy nie chcą umów o pracę?
4. Zmiana zlecenia na umowę o pracę
5. Czas pracy w umowie o pracę i w zleceniu
6. Wysokość wynagrodzenia dla cudzoziemców
7. Przejście zakładu pracy – czy rodzaj umowy ma znaczenie?
1. Zrozumieć niezrozumiałe – system legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców
2. Legalna praca bez legalnego pobytu?
3. Kto legalizuje pobyt, kto legalizuje pracę, czyli o różnicach między konsulem, a wojewodą i stronach postępowania
4. Czy Karta Polaka jest jak świnka morska?
1. Jak legalnie może pracować cudzoziemiec w Polsce?
2. Oświadczenia – procedura prosta, szybka i przyjemna
3. Test rynku pracy, czyli jak skomplikować proste sprawy
4. Pięć typów zezwoleń na pracę – jak je uzyskać?
5. Sezonowość pracy a cudzoziemcy (zezwolenie typu S)
6. Jak daleko sięga swoboda cudzoziemca w poruszaniu się po rynku pracy?
7. Analiza przykładowych zezwoleń na pracę
1.Ruch bezwizowy – dla kogo i na jakich zasadach
2. Wiza – procedura, rodzaje, uprawnienia
3. Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, czyli złoty Święty Graal dla cudzoziemców
4. Oczekiwanie na decyzję pobytową, a prawo do pracy – o co chodzi ze stemplem w paszporcie?
5. Jak czytać kartę pobytu?
6. Analiza przykładowych decyzji pobytowych
a. Co dalej z wysiedleńcami z Ukrainy?
b. Ustawa o cudzoziemcach 4.0 – cyfrowa rewolucja w legalizacji pobytu?
c. Krajowy Plan Odbudowy a cudzoziemcy – reforma zasad legalizacji pracy
d. Polityka Migracyjna Polski, czyli nie tylko przepisami żyje człowiek – jaki ma być ogólne podejście władz Polski do kwestii migracji?
1. Jak działa pobyt stały i rezydent długoterminowy UE?
2. Małżeństwa cudzoziemców i nie tylko – czy dają szczególne korzyści?
3. Łączenie rodzin
4. Jak prawidłowo zatrudnić studenta?
1. Legalność pobytu wysiedleńców z Ukrainy
2. Różnica sytuacji prawnej osób pracujących i niepracujących
3. Co się może wydarzyć jak specjalne przepisy przestaną obowiązywać?
4. Przejście do zwykłego systemu obsługi cudzoziemców
5. Przemieszczanie się wewnątrz Unii Europejskiej
1. Wolno zatrudniać młodocianych cudzoziemców?
2. Jak przyznawane jest polskie obywatelstwo?
3. Osoby z podwójnym obywatelstwem
4. Praca zdalna z zagranicy
5. Specjalna dokumentacja kadrowa cudzoziemca (w tym obowiązki informacyjne do urzędu przy procedurze oświadczenie/zezwolenie na pracę/zezwolenie jednolite)
1. Czym właściwie jest nielegalne zatrudnienie cudzoziemca?
2. Jakie kary grożą w przypadku nielegalnego zatrudniania cudzoziemców?
3. Ukaranie reprezentanta – czy spółka może spać spokojnie?
4. Czy cudzoziemiec ponosi konsekwencje wykonywania pracy nielegalnie?
5. Kto pilnuje legalizatorów – czyli wstęp do kontroli?
6. Formalne i nieformalne przyczyny kontroli.
1. Procedura – co wolno PIP i SG?
2. Omówienie przykładowych protokołów kontroli.
3. Pierwsza linia obrony – zastrzeżenia do protokołu kontroli
4. Na kontroli świat się nie kończy:
a)Wystąpienie PIP
b) Postępowanie mandatowe
c) Wniosek o ukaranie do sądu
d) Postępowanie sądowe
1. Kodeks postępowania administracyjnego – przepisy czy tylko wskazówki?
2. Jak odwołać się od negatywnej decyzji w sprawach cudzoziemskich?
a) Skutki wniesienia odwołania
b) Jak i do kogo złożyć odwołanie?
c) Samo mięcho – co powinno być treścią odwołania?
3. Czy to już koniec? – czyli o skardze do sądu słów kilka
4. Bolączka naszych czasów – przewlekłość postępowania i jak sobie z nią radzić
Podatki i ubezpieczenia
1. Obciążenia podatkowe i ZUS cudzoziemców w Polsce
2. Formy zatrudnienia cudzoziemców
a. Umowa o prace
b. Umowa zlecenia i umowa o dzieło
c. Członek zarządu
d. Jednoosobowa działalność gospodarcza
e. Działalność nierejestrowana
f. Powtarzające się świadczenia niepieniężne udziałowca
3. Przykładowe zwolnienia podatkowe i ZUS
a. Studenci do 26 lat
b. Zakwaterowanie
c. Zwolnienie z poboru zaliczek PIT do 30.000,00 zł dochodu
d. Zbieg tytułów do ubezpieczeń ZUS