Certyfikowany kurs specjalisty płac online od podstaw

Akademia Mistrzostwa Płacowego ODNOWIENIE

1250

Dokument sprzedaży
Płatność w ratach
 • Start: 20.08.2024
 • Czas trwania: 4 miesiące / pakiet kursów
 • Wykładowcy: Agnieszka Wachowicz, Marzena Jasińska
 • Masz pytania o Akademię? Zostaw kontakt: Wypełnij formularz
Poziom wiedzy uzyskanej po Akademii
Asystent Specjalista Ekspert

Pobierz broszurę Akademii oraz harmonogram wykładów i warsztatów

Pobierając broszurę na temat Akademii dowiesz się jak wygląda jej szczegółowy program oraz jakie zagadnienia są omawiane w poszczególnych kursach. Dodatkowo poznasz metodologię nauczania. Pobierz harmonogram wykładów i warsztatów i zaplanuj naukę!

Kupując Akademię otrzymujesz:

Dostęp do Platformy Szkoleniowej Eduwersum, w tym:

 • ponad 400 stron materiałów szkoleniowych PDF,
 • bogata biblioteka wzorów dokumentów, które ułatwią i usprawnią Ci pracę,
 • zbiór aktów prawnych dedykowanych danej tematyce wykładowej,
 • zadanie dzienne wraz z rozwiązaniami,
 • możliwość zadawania pytań do trenera,
 • nagrania wideo z wykładów na żywo i warsztatów,
 • praktyczne zadania warsztatowe rozwiązywane na żywo z trenerem!

4-miesięczny program rozwoju zawodowego

140 godzin dydaktycznych

1 książka

 • "Wszystko co musisz wiedzieć o świadczeniach z tytułu choroby i macierzyństwa"

2 segregatory do przechowywania materiałów pdf

Zaświadczenie wystawione na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Certyfikat

Certyfikat potwierdzający umiejętności w obrębie zawodu:

Specjalista ds. wynagrodzeń kod zawodu 242310

Bonus

Pakiet Pasjonata Niespodzianka

Wyróżnienie

---

Dlaczego warto?

Spotkania online na żywo

Realny kontakt z prowadzącym wykłady i warsztaty

Spotkania są nagrywane

Dostęp do nagrań wideo 24h na dobę

Rok dostępu

Materiały merytoryczne dostępne przez rok po zakończeniu Akademii

Klub Absolwenta Eduwersum

Dostęp do elitarnej grupy  i comiesięcznych spotkań na żywo

Zaświadczenie wystawione na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki oraz Certyfikat

Absolwenci kursów, szkoleń i programów rozwojowych Eduwersum otrzymują certyfikaty z kodem zawodu oraz zaświadczenie wystawione na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, wydane na podstawie § 23 ust. 3 i 4 (Dz. U. 2023, poz. 2175).

Zaświadczenia i certyfikaty podpisane są osobiście przez Monikę Smulewicz, Dyrektora Placówki Oświatowej.

Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2015

Eduwersum jest placówką oświatową wpisaną do rejestru RSPO 273974

Absolwenci kursów, szkoleń i programów rozwojowych Eduwersum otrzymują certyfikaty z kodem zawodu oraz zaświadczenie wystawione na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, wydane na podstawie § 23 ust. 3 i 4 (Dz. U. 2023, poz. 2175).

Akademia składa się z następujących modułów

Celem kursu jest przygotowanie do pracy w dziale kadrowo-płacowym poprzez zdobycie, usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z obszaru kalkulacji wynagrodzeń.

Zdobyta wiedza pozwoli samodzielnie prowadzić sprawy związane z naliczaniem wynagrodzeń pracowników w firmie.

Szkolenie skierowane jest zarówno do osób stawiających pierwsze kroki zawodowe w obszarze kadr i płac, jak i praktyków/ specjalistów /menedżerów zamierzających podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Program kursu:

Moduł I

Ogólne zasady naliczania wynagrodzeń.

1. POJĘCIE WYNAGRODZENIA, KLASYFIKACJA WYNAGRODZEŃ

 • Pojęcie wynagrodzenia
 • Normy i zasady postępowania w zakresie ustalania i wypłaty wynagrodzeń
 • Cechy wynagrodzenia za pracę
 • Co na temat wynagrodzenia za pracę mówią przepisy kodeksu pracy?
 • Klasyfikacja wynagrodzeń
 • Wynagrodzenie osobowe
 • Wynagrodzenia bezosobowe
 • Honoraria
 • Wypłaty z tytułu udziału w zysku

2. SYSTEMY WYNAGRADZANIA

 • Czym jest system wynagrodzeń
 • Jakie systemy wynagrodzeń możemy spotkać w firmach?
 • System czasowy
 • Miesięczny ryczałt
 • Stawka godzinowa
 • Systemy wynikowe
 • System akordowy
 • System prowizyjny

3. SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA, WYNAGRODZENIE MINIMALNE

 • Obligatoryjne składniki wynagrodzenia
 • Fakultatywne składniki wynagrodzenia
 • Premia
 • Nagroda
 • Prowizja
 • Składniki regulowane przez branżowe lub zakładowe przepisy płacowe
 • Wynagrodzenie minimalne

Moduł II

Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika, czyli od brutto do netto.

1.SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE, FUNDUSZ PRACY, FUNDUSZ
GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH, KATALOG WYŁĄCZEŃ

 • System ubezpieczeń społecznych w Polsce
 • Ubezpieczenia emerytalno-rentowe
 • Ubezpieczenie chorobowe
 • Ubezpieczenie wypadkowe
 • Od czego nie zapłacimy składek zus?
 • Jak obliczamy składki?
 • System ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Jak ustalić podstawę i wyliczyć składkę zdrowotną?
 • Fundusz pracy i fundusz solidarnościowy
 • Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych
 • Fundusz emerytur pomostowych
 • Pracownicze plany kapitałowe
 • Jak działa ppk, kto to finansuje i ile to kosztuje?
 • Wpłata pracownika
 • Wpłata pracodawcy
 • Wpłata państwa

2. PODATEK DOCHODOWY: OPODATKOWANIE WYNAGRODZEŃ I KATALOG ZWOLNIEŃ
PODATKOWYCH

 • Od czego płacimy podatki?
 • Nieograniczony obowiązek podatkowy
 • Ograniczony obowiązek podatkowy
 • Kiedy mamy do czynienia z przychodem?
 • Przychody ze stosunku pracy
 • Przychody z innych źródeł niż stosunek pracy
 • Zwolnienia podatkowe
 • Ulga dla młodych
 • Nowe zwolnienia podatkowe w ramach polskiego ładu.
 • Ulga na powrót do kraju
 • Ulga dla rodziców „4+”
 • Ulga dla emerytów
 • Koszty uzyskania przychodu
 • Wątpliwości w zakresie zastosowania kup
 • Skala podatkowa – zaliczka na podatek
 • Skala podatkowa obowiązująca w 2024 r.
 • Kwota wolna zmniejszająca podatek w 2024 roku
 • Zmiany od 1 stycznia 2023

3. KALKULACJA WYNAGRODZENIA OD BRUTTO DO NETTO

 • Dokumentacja płacowa
 • Obliczanie wynagrodzenia netto pracownika
 • Koszt pracodawcy
 • Rozliczenie pakietu medycznego
 • Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki

Moduł III

Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca.

1. WYNAGRODZENIE W PRZYPADKU INNEJ PRZYCZYNY NIEOBECNOŚCI

 • Jak obliczyć wynagrodzenie za czas przepracowany, gdy pracownik nie przepracował pełnego miesiąca, bo chorował?
 • Jak obliczyć wynagrodzenie za czas przepracowany, jeśli zwolnienie obejmuje tylko dni robocze?
 • Jak obliczyć wynagrodzenie za czas przepracowany, jeśli pracownik przedstawił zwolnienie lekarskie na dzień, w którym przepracował kilka godzin?

2. WYNAGRODZENIE W PRZYPADKU INNEJ PRZYCZYNY NIEOBECNOŚCI

 • Jak obliczyć wynagrodzenie za czas przepracowany, gdy pracownik nie przepracował pełnego miesiąca z powodu nieobecności innej niż choroba?

3. A CO JEŚLI OBIE NA RAZ? PRZYPADKI SZCZEGÓLNE

 •  A co jeśli obie na raz? Wynagrodzenie w przypadku kilku nieobecności spowodowanych różnymi przyczynami w tym samym miesiącu

Moduł IV

Świadczenia pieniężne z tytułu choroby i macierzyństwa cz. 1

1. RODZAJE ŚWIADCZEŃ I WARUNKI ICH WYPŁATY

 • Rodzaje świadczeń i warunki ich wypłaty
 • Rodzaje świadczeń zasiłkowych
 • Kiedy wypłacamy zasiłki
 • W jakich terminach wypłacamy zasiłki?
 • Wynagrodzenie płatnika za wypłatę zasiłków
 • Komu wypłacamy zasiłki?
 • Kontrola zwolnień lekarskich

2. WYNAGRODZENIE CHOROBOWE

 • Wynagrodzenie chorobowe
 • Komu przysługuje wynagrodzenie chorobowe?
 • Wymiar wynagrodzenia chorobowego
 • Wynagrodzenie chorobowe na przełomie roku
 • Zasady wypłaty wynagrodzenia chorobowego

3. ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU ZASIŁKU/WYNAGRODZENIA CHOROBOWEGO

 • Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku/wynagrodzenia chorobowego
 • Kiedy przeliczamy podstawę?
 • Kiedy nie przeliczamy podstawy?
 • Choroba w pierwszym miesiącu zatrudnienia
 • Miesiące, w których wystąpiła nieobecność usprawiedliwiona w podstawie zasiłku
 • Gdy pracownik przepracował co najmniej połowę należnego czasu
 • Gdy pracownik nie przepracował co najmniej połowy należnego czasu
 • Kiedy nie uzupełniamy podstawy zasiłku
 • Schemat ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego
 • Składniki uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku
 • Wpływ zapisów wewnątrzzakładowych przepisów prawa pracy na podstawę zasiłku chorobowego
 • Wynagrodzenie ustalone w stawce godzinowej
 • Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy dłuższe niż miesiąc wliczane do podstawy zasiłku
 • Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego
 • Pozostałe składniki wynagrodzenia w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego

Moduł V

Świadczenia pieniężne z tytułu choroby i macierzyństwa cz. 2

1. ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU CHOROBY

 • Zasiłek chorobowy
 • Prawo do zasiłku po ustaniu ubezpieczenia
 • Okres zasiłkowy
 • Wysokość zasiłku chorobowego
 • Dokumentowanie prawa do zasiłku chorobowego
 • Przykłady orzecznictwa

2. ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU MACIERZYŃSTWA, ZASIŁEK MACIERZYŃSKI

 • Okres pobierania zasiłku macierzyńskiego
 • Stan prawny od 26 kwietnia 2023 r.
 • Szczególne przypadki
 • Wysokość zasiłku macierzyńskiego
 • Świadczenie rodzicielskie i podwyższenie zasiłku macierzyńskiego
 • Dokumenty niezbędne do wypłaty zasiłku

3. ZASIŁKI OPIEKUŃCZE, WYPADKOWE I ŚWIADCZENIA REHABILITACYJNE

 • Zasiłek wypadkowy
 • Wybrane orzecznictwo
 • Świadczenie rehabilitacyjne
 • Dokumenty niezbędne do uzyskania świadczenia rehabilitacyjnego
 • Zasiłek opiekuńczy
 • Okresy przysługiwania zasiłku opiekuńczego
 • Dokumenty niezbędne do wypłaty zasiłku opiekuńczego

Moduł VI

Płatne i niepłatne absencje pracownicze.

1. PŁATNE I NIEPŁATNE ZWOLNIENIA OD PRACY

 • Zwolnienia płatne

2. JAK OBLICZYĆ WYNAGRODZENIE ZA CZAS URLOPU I ZWOLNIEŃ OKOLICZNOŚCIOWYCH

 • Urlop wypoczynkowy
 • Wynagrodzenie za czas zwolnień okolicznościowych

3. EKWIWALENT ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP

 • Wypłata ekwiwalentu

Moduł VII

Obligatoryjne i fakultatywne składniki wynagrodzeń – zasady kalkulacji.

1. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY NADLICZBOWE I WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ W PORZE NOCNEJ

 • Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
 • Normalne wynagrodzenie
 • Dodatek za pracę nadliczbową
 • Wynagrodzenie za pracę w porze nocnej

2. ODSZKODOWANIA, ODPRAWY I REKOMPENSATY

 • NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE I WYPŁACANE PRACOWNIKOM ODSZKODOWANIA I ODPRAWY
 • Odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia
 • Odszkodowanie dla pracownika, który rozwiązał umowę bez wypowiedzenia
 • Odszkodowanie dla pracownika, którego umowa wygasła z powodu śmierci pracodawcy
 • Odszkodowanie z tytułu umowy o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia
 • Odprawa pieniężna dla pracownika zwolnionego na podstawie Ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
 • Odprawa pieniężna z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę
 • Odprawa pośmiertna dla rodziny zmarłego pracownika
 • Odszkodowanie za niewydanie w terminie lub wydanie niewłaściwego świadectwa pracy

3. POTRĄCENIA Z WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ I ZASIŁKÓW

 • Potrącenia z wynagrodzenia
 • Potrącenia z wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych (wierzytelności)
 • Potrącenia z zasiłków

Moduł VIII

Wynagrodzenia za pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.

1. UMOWA ZLECENIA

 • Wynagrodzenie zleceniobiorcy
 • Umowa zlecenie, obowiązek ubezpieczeniowy
 • Obliczenie wynagrodzenia z umowy zlecenia

2. UMOWA O DZIEŁO

 • Obowiązek informowania zus o zawartych umowach o dzieło
 • Obliczenie wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło

3. INNE FORMY ZATRUDNIENIA: KONTRAKT MENEDŻERSKI, HONORARIUM ZARZĄDU, RADA NADZORCZA

 • Kontrakt menedżerski
 • Udział w organach stanowiących – zarząd
 • Udział w organach stanowiących – rada nadzorcza

Wykład 1 – 20.08.2024 godz. 19:00
Temat: Ogólne zasady naliczania wynagrodzeń.

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE
22.08.2024 19:00

Wykład 2 – 27.08.2024 godz. 19:00
Temat: Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika, czyli od brutto do netto.

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE
29.05.2024 19:00

Wykład 3 – 03.09.2024 godz. 19:00
Temat: Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca.

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE
05.09.2024 19:00

Wykład 4 – 10.09.2024 godz. 19:00
Temat: Świadczenia pieniężne z tytułu choroby i macierzyństwa cz.1.

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE
12.09.2024 19:00

Wykład 5 – 17.09..2024 godz. 19:00
Temat: Świadczenia pieniężne z tytułu choroby i macierzyństwa cz.2

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE
19.09.2024 19:00

Wykład 6 – 24.09.2024 godz. 19:00
Temat: Płatne i niepłatne absencje pracownicze.

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE
26.09.2024 19:00

Wykład 7 – 01.10.2024 godz. 19:00
Temat: Obligatoryjne i fakultatywne składniki wynagrodzeń – zasady kalkulacji.

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE
03.10.2024 19:00

Wykład 8 – 08.10.2024 godz. 19:00
Temat: Wynagrodzenia za pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE
10.10..2024 19:00

Spotkania na żywo z trenerem odbywają się w wyznaczone poniedziałki o godz. 19:00. 

Najszybszy sposób, by opanować wiedzę o świadczeniach pieniężnych z tytułu choroby i macierzyństwa.

W przystępny sposób nauczysz się ustalać uprawnienia z tytułu choroby i macierzyństwa, obliczać okresy zasiłkowe, ustalać podstawę wymiaru, obliczać i wypłacać świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa.

Program kursu:

Moduł I
Rodzaje świadczeń i warunki ich wypłaty.

Moduł II
Zasady ustalania podstawy wynagrodzenia/zasiłku chorobowego.

Moduł III
Choroba na koszt pracodawcy – wynagrodzenie chorobowe.

Moduł IV
Świadczenia z tytułu choroby.

Moduł V
Świadczenia z tytułu macierzyństwa.

Moduł VI
Zasiłki opiekuńcze, wypadkowei świadczenia rehabilitacyjne.

Warsztaty praktyczne – 18.11.2024 godz. 19:00.

Warsztaty praktyczne –25.11.2024 godz. 19:00

Warsztaty praktyczne – 02.12.2024 godz. 19:00

Sesja pytań i odpowiedzi – 16.12.2024 godz. 19:00

Ten kurs to absolutny HIT – to połączenie wiedzy eksperckiej, doświadczenia i pasji z jaką chcemy dzielić się z Tobą naszą wiedzą.

Nauczysz się w jaki sposób wykorzystać w codziennej pracy możliwości MS Excel w organizacji i optymalizacji procesów kadrowo-płacowych.

Kurs do samodzielnej realizacji – teoria, przykłady, zadania do zrealizowania (pliki .xls) i proponowane rozwiązania to wszystko w formie lekcji wideo. Uczestnicy I edycji byli bardzo pozytywnie zaskoczeni.

Program kursu:

Moduł I
Wstęp do pracy z Excelem.

Moduł II
Wprowadzenie i formatowanie danych.

Moduł III
Podstawy pracy z danymi.

Moduł IV
Praca z dużą tabelą danych.

Moduł V
Wstęp do formuł.

Moduł VI
Funkcje pomocnicze.

Moduł VII
Formuły zaawansowanych kalkulacji.

Moduł VIII
Tabele przestawne i graficzna prezentacja danych.

Moduł IX
Bezpieczeństwo Excela.

Po zakończeniu wszystkich kursów odbędzie się egzamin końcowy, po którym uczestnicy otrzymają certyfikat elektroniczny oraz zaświadczenie wystawione na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych potwierdzający zdobyte umiejętności w obrębie zawodu:

 • specjalista ds. wynagrodzeń
  (kod zawodu według GUS 242310).