Certyfikowany kurs specjalisty kadr online od podstaw

Akademia Mistrzostwa Kadrowego ODNOWIENIE

1375

Dokument sprzedaży
Płatność w ratach
 • Start: 20.08.2024
 • Czas trwania: 3 miesiące
 • Wykładowcy: Monika Smulewicz, Joanna Cur, Katarzyna Łodygowska, Iwona Wołkiewicz, Izabela Florczak
 • Masz pytania o Akademię? Zostaw kontakt: Wypełnij formularz
Poziom wiedzy uzyskanej po Akademii
Asystent Specjalista Ekspert

Pobierz broszurę Akademii oraz harmonogram wykładów i warsztatów

Pobierając broszurę na temat Akademii dowiesz się jak wygląda jej szczegółowy program oraz jakie zagadnienia są omawiane w poszczególnych kursach. Dodatkowo poznasz metodologię nauczania. Pobierz harmonogram wykładów i warsztatów i zaplanuj naukę!

Kupując Akademię otrzymujesz:

Dostęp do Platformy Szkoleniowej Eduwersum, w tym:

 • ponad 400 stron materiałów szkoleniowych PDF,
 • bogata biblioteka wzorów dokumentów, które ułatwią i usprawnią Ci pracę,
 • zbiór aktów prawnych dedykowanych danej tematyce wykładowej,
 • zadania dzienne wraz z rozwiązaniami,
 • możliwość zadawania pytań do trenera,
 • nagrania wideo z wykładów na żywo i warsztatów,
 • praktyczne zadania warsztatowe rozwiązywane na żywo z trenerem!

3-miesięczny program rozwoju zawodowego

107 godzin dydaktycznych

2 książki

 • "Wszystko co musisz wiedzieć o czasie pracy"
 • "Wszystko co musisz wiedzieć o urlopach i zwolnieniach od pracy"

2 segregatory do przechowywania materiałów pdf

Zaświadczenie wystawione na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Certyfikat

Certyfikat potwierdzający umiejętności w obrębie zawodu:

Specjalista ds. kadr kod zawodu 242307

Bonus

Pakiet Pasjonata Niespodzianka

Wyróżnienie

---

Dlaczego warto?

Spotkania online na żywo

Realny kontakt z prowadzącym wykłady i warsztaty

Spotkania są nagrywane

Dostęp do nagrań wideo 24h na dobę

Rok dostępu

Materiały merytoryczne dostępne przez rok po zakończeniu Akademii

Klub Absolwenta Eduwersum

Dostęp do elitarnej grupy  i comiesięcznych spotkań na żywo

Zaświadczenie wystawione na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki oraz Certyfikat

Absolwenci kursów, szkoleń i programów rozwojowych Eduwersum otrzymują certyfikaty z kodem zawodu oraz zaświadczenie wystawione na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, wydane na podstawie § 23 ust. 3 i 4 (Dz. U. 2023, poz. 2175).

Zaświadczenia i certyfikaty podpisane są osobiście przez Monikę Smulewicz, Dyrektora Placówki Oświatowej.

Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2015

Eduwersum jest placówką oświatową wpisaną do rejestru RSPO 273974

Absolwenci kursów, szkoleń i programów rozwojowych Eduwersum otrzymują certyfikaty z kodem zawodu oraz zaświadczenie wystawione na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, wydane na podstawie § 23 ust. 3 i 4 (Dz. U. 2023, poz. 2175).

Akademia składa się z następujących modułów

1. ŹRÓDŁA PRAWA PRACY

 • Źródła prawa pracy
 • Powszechne źródła prawa pracy
 • Specyficzne (autonomiczne) źródła prawa pracy
 • Pozostałe źródła

2. ZASADY PRAWA PRACY

 • Kodeksowe zasady prawa pracy

3. MOBBING I DYSKRYMINACJA

 • Dyskryminacja i równe traktowanie w zatrudnieniu–szczegółowe regulacje
 • Dyskryminacja bezpośrednia
 • Dyskryminacja pośrednia
 • Niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym
 • Katalog naruszeń zasady równego traktowania
 • Kiedy nie naruszamy zasady równego traktowania?
 • Uprawnienia dyskryminowanego pracownika

4. MOBBING

 • Co to jest mobbing?
 • Przeciwdziałanie mobbingowi
 • Stan prawny i uprawnienia pracownicze do 6 września 2019 r.
 • Stan prawny i uprawnienia pracownicze od 7 września 2019 r.

5. PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKA

 • Prawa pracownika
 • Obowiązki pracownika
 • Odpowiedzialność porządkowa pracownika
 • Warunki wymierzenia kary
 • Odpowiedzialność materialna pracownika

6. PRAWA I OBOWIĄZKI PRACODAWCY

 • Prawa pracodawcy
 • Obowiązki pracodawcy

 

1. CHWILĘ PRZED ZATRUDNIENIEM CZYLI KOMPLETOWANIE DANYCH I DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO NAWIĄZANIA STOSUNKU PRACY

 • Chwilę przed zatrudnieniem
 • Kompletowanie dokumentacji i danych osobowych niezbędnych do zawarcia stosunku pracy
 • Czy pracodawca może żądać od kandydata do pracy umieszczenia w CV zdjęcia?

2. PROFILAKTYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA NAD PRACOWNIKAMI

 • Jakie informacje należy umieścić w skierowaniu?
 • Koszt badań i czas wolny na badania
 • Gdzie należy wykonać badania?
 • Odmowa poddania się badaniom przydatne orzecznictwo
 • Badania profilaktyczne przydatne orzecznictwo

3. NAWIĄZANIE STOSUNKU PRACY, RODZAJE UMÓW O PRACĘ I ICH TREŚĆ

 • Nawiązanie stosunku pracy, rodzaje umów o pracę i ich treść
 • Rodzaje umów o pracę
 • Umowa o pracę na czas nieokreślony
 • Umowa o pracę na czas określony
 • Limity terminowe i ilościowe w przykładach
 • A kiedy limit nie obowiązuje?
 • Okres wypowiedzenia umowy na czas określony
 • Umowa o pracę na okres próbny
 • Okres wypowiedzenia umowy na okres próbny
 • Szczególna ochrona stosunku pracy kobiety ciężarnej w czasie trwania umów terminowych
 • Obligatoryjne i fakultatywne warunki umowy o pracę

4. OBOWIĄZKI PRACODAWCY ZWIĄZANE Z  PRZYJĘCIEM DO PRACY NOWEGO PRACOWNIKA

 • Podstawowe obowiązki pracodawcy związane z przyjęciem do pracy nowego pracownika
 • Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Obowiązek informacyjny wynikający z art. 29 § 3 Kodeksu pracy
 • Dodatkowe informacje dla pracowników wysyłanych do innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego
 • Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem pracownika z egzekucją wynagrodzenia za pracę

1. POROZUMIENIE ZMIENIAJĄCE SPOSOBEM NA POLUBOWNĄ ZMIANĘ WARUNKÓW ZATRUDNIENIA

 • Porozumienie zmieniające sposobem na polubowną zmianę warunków zatrudnienia
 • Kiedy porozumienie?
 • Co możemy zmienić za pomocą porozumienia zmieniającego?
 • Przykłady

2. WYPOWIEDZENIE ZMIENIAJĄCE WARUNKI PRACY LUB/I PŁACY

 • Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy lub/i płacy
 • Okresy wypowiedzenia
 • Jak prawidłowo ustalić i liczyć okres wypowiedzenia?
 • Procedura wypowiedzenia zmieniającego
 • Ochrona przed wypowiedzeniem
 • Przyczyna wypowiedzenia
 • Konsultacja zamiaru wypowiedzenia z organizacją związkową
 • Przydatne orzecznictwo
 • Przykłady

3. CZASOWE POWIERZENIE INNEJ PRACY

 • Forma czasowego powierzenia innej pracy
 • Cztery warunki konieczne
 • Przydatne orzecznictwo
 • Przykłady

1. ZASADY UDZIELANIA URLOPÓW WYPOCZYNKOWYCH

 • Zasady udzielania urlopu
 • Urlop na żądanie
 • Czy pracodawca może odmówić pracownikowi prawa do urlopu na żądanie?
 • Przydatne orzecznictwo
 • Zaległy urlop wypoczynkowy należy wykorzystać do 30 września
 • Przydatne orzecznictwo
 • Niewykorzystany urlop wypoczynkowy a ustanie stosunku pracy
 • Przydatne orzecznictwo

2. WYMIAR URLOPU WYPOCZYNKOWEGO

 • Okresy zatrudnienia zaliczane do stażu pracy
 • Przykłady

3. URLOP NALEŻNY

 • Zasady proporcjonalności
 • Pierwsza zasada proporcjonalności
 • Druga zasada proporcjonalności
 • Trzecia zasada proporcjonalności
 • Czwarta zasada proporcjonalności
 • Pierwszy rok w pracy a prawo do urlopu

1. KIEDY MAMY DO CZYNIENIA Z CZASEM PRACY?

 • Definicja czasu pracy
 • Czym jest gotowość do wykonywania pracy?
 • Przerwy wliczane do czasu pracy
 • Przerwa w pracy niewliczana do czasu pracy
 • Szkolenia wliczane do czasu pracy
 • Co nie jest czasem pracy?
 • Podstawowe definicje
 • Pojęcie odpoczynku dobowego i tygodniowego
 • Dobowy odpoczynek
 • Tygodniowy odpoczynek
 • Dyżur i przestój w prawie pracy
 • Przestój
 • Dyżur
 • Systemy i rozkłady czasu pracy
 • System podstawowy
 • Równoważny system czasu pracy
 • Praca w ruchu ciągłym
 • Przerywany czas pracy
 • Zadaniowy czas pracy
 • System skróconego tygodnia pracy
 • System weekendowy
 • Zasady planowania harmonogramów pracy
 • Częstotliwość tworzenia harmonogramów pracy
 • Wskazówki dla wprowadzających system czasu pracy, który wymaga „grafikowania”
 • Gwarancja minimalnego wynagrodzenia
 • Zmiany w harmonogramie pracy
 • Nieobecności w pracy oraz zwolnienia od pracy
 • Usprawiedliwianie nieobecności w pracy
 • Zwolnienia od pracy
 • Kiedy pracodawca powinien zwolnić pracownika od pracy?
 • Zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia
 • Zwolnienia od pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia
 • Pracownik podnosi kwalifikacje zawodowe

INNE ZWOLNIENIA OD PRACY

2. NORMY CZASU PRACY A WYMIAR CZASU PRACY

 • Normy czasu pracy
 • Wymiar czasu pracy
 • Wymiar czasu pracy w 2024 r.
 • Czas pracy niepełnoetatowca

3. PRACA W NIEDZIELE I ŚWIĘTA, W PORZE NOCNEJ I GODZINACH NADLICZBOWYCH

 • Praca w niedziele i święta
 • Praca w porze nocnej
 • Praca w godzinach nadliczbowych
 • Zlecanie pracy w godzinach nadliczbowych, czyli jak zapanować nad nadgodzinami
  w firmie
 • Polecenie pracy w nadgodzinach
 • Praca w nadgodzinach ma też swoje limity
 • Rekompensowanie pracy w nadgodzinach czasem wolnym
 • Wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach
 • Przydatne orzecznictwo

1. NIEOBECNOŚCI W PRACY ORAZ ZWOLNIENIA OD PRACY

 • Zwolnienie z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14
 • Przerwa na karmienie piersią

2. UPRAWNIENIA PRACOWNICZE ZWIĄZANE Z CIĄŻĄ I PORODEM

 • Pracownice w okresie ciąży
 • Przydatne orzecznictwo
 • Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy kobiety ciężarnej
 • Przydatne orzecznictwo
 • Urlop macierzyński
 • Wymogi formalne
 • Urodzenie dziecka za granicą
 • Rezygnacja z części urlopu macierzyńskiego
 • Zgon pracownicy
 • Urodzenie martwego dziecka lub zgon w okresie pierwszych 8 tygodni
 • Zgon dziecka po upływie 8 tygodni życia
 • Urodzenie dziecka wymagającego opieki szpitalnej
 • Oddanie dziecka innej osobie w celu przysposobienia
 • Pracownica wymagająca opieki szpitalnej
 • Urlop rodzicielski
 • Warunki formalne

3. SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM

 • Urlop ojcowski
 • Warunki formalne
 • Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego
 • Urlop rodzicielski dla rodziców adopcyjnych
 • Ubezpieczenie osób przebywających na zasiłkach macierzyńskich
 • Urlop wychowawczy
 • Dodatkowy urlop wychowawczy
 • Charakter ochrony osób na urlopach wychowawczych
 • Działalność naukowo-zarobkowa w okresie urlopu wychowawczego
 • Prawa i obowiązki pracodawcy w związku z powrotem pracownika z urlopu wychowawczego
 • Przydatne orzecznictwo
 • Uprawnienia pracowników związane z wykonywaniem funkcji rodzicielskiej

1. ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZASADY I WARUNKI ROZWIĄZANIA STOSUNKU PRACY

 • Podstawa prawna
 • Porozumienie stron
 • Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem
 • Forma wypowiedzenia
 • Przydatne orzecznictwo
 • Przyczyna wypowiedzenia
 • Okresy wypowiedzenia
 • Jak prawidłowo ustalić i liczyć okres wypowiedzenia?
 • Dni wolne na poszukiwanie pracy
 • Ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę
 • Konsultacja zamiaru wypowiedzenia z organizacją związkową
 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracodawcę
 • Rozwiązanie umowy z przyczyn przez pracownika zawinionych
 • Kiedy i w jakim trybie może nastąpić rozwiązanie umowy?
 • Rozwiązanie umowy z przyczyn przez pracownika niezawinionych
 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika
 • Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika za uprzedzeniem
 • Pracownik został przywrócony do pracy u innego pracodawcy
 • Zakład pracy przeszedł na innego pracodawcę
 • Rozwiązanie umowy o pracę z upływem czasu, na który była zawarta
 • Dodatkowa ochrona przed zwolnieniem z pracy

2. ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ Z PRZYCZYN NIEDOTYCZĄCYCH PRACOWNIKA

 • Zwolnienia grupowe
 • Zwolnienia indywidualne
 • Odprawa pieniężna
 • Wygaśnięcie stosunku pracy
 • Wygaśnięcie umowy o pracę

3. ŚWIADECTWO PRACY, SZCZEGÓŁOWA TREŚĆ I ZASADY JEGO WYDAWANIA

 • Świadectwo pracy
 • A jeżeli pracodawca nie wydał świadectwa pracy?
 • Żądanie sprostowania świadectwa pracy
 • Kara grzywny za niewydanie świadectwa w terminie
 • Informacje zawarte w świadectwie pracy
 • Cechy świadectwa pracy
 • Zasady wydawania świadectw pracy
 • Szczegółowa treść świadectwa pracy
 • Uwagi/wyjaśnienia
 • Przydatne orzecznictwo
 1. Cudzoziemcy na polskim rynku pracy – skala, dane, fakty i mity
 2. Strategia migracyjna Polski czy raczej legislacyjny bałagan
 3. Cudzoziemiec – czyli kto?
 4. Od czego zacząć, gdy chce się zatrudnić cudzoziemca
 5. Czego możemy się nauczyć z tzw. afery wizowej
 6. Konsul, wojewoda czy starosta? Jaki organ jest właściwy przy zatrudnianiu cudzoziemców
 7. Dlaczego niezgodne z prawem zatrudnianie cudzoziemców jest niebezpieczne?
 8. Podstawy pobytu i podstawy pracy
 1. Zasady korzystania z ruchu bezwizowego
 2. Procedura uzyskania wizy
 3. Rodzaje wiz uprawniających do pracy
 4. Procedura legalizacji pobytu po upływie ważności wizy
 5. Piramida zatrudniania cudzoziemców – powiadomienie
 6. Piramida zatrudniania cudzoziemców – oświadczenie
 7. Piramida zatrudniania cudzoziemców – zezwolenie na pracę
 8. O czym podmiot zatrudniający cudzoziemców pamiętać musi?