Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

Akademia Master Certyfikowany Kurs Kierownika Działu kadr i płac

8000

Brak w magazynie

 • Start: 12.06.2024
 • Czas trwania: 6 miesięcy
 • Wykładowcy: Monika Smulewicz, Joanna Cur, Krzysztof Walczak, Przemysław Jeżek
 • Masz pytania o Akademię? Zostaw kontakt: Wypełnij formularz
Poziom wiedzy uzyskanej po Akademii
Asystent Specjalista Ekspert

Pobierz broszurę na temat Akademii Master!

Pobierając broszurę na temat Akademii dowiesz się jak wygląda szczegółowy program szkolenia oraz jakie zagadnienia są omawiane w poszczególnych kursach, dodatkowo poznasz metodologię nauczania stosowaną w Akademii.

Kupując Akademię otrzymujesz:

3 kursy

 • Akademia Prawa Pracy dla wymagających
 • Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla wymagających
 • Zarządzanie zespołem kadrowo-płacowym

6-miesięczny program rozwoju zawodowego

216 godzin dydaktycznych

Zeszyt ćwiczeń

 • Zarządzanie Zespołem Kadrowo-Płacowym

2 segregatory na materiały pdf

Zaświadczenie wystawione na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Certyfikat

Certyfikat potwierdzający umiejętności w obrębie zawodu:

Kierownik działu kadr i płac kod zawodu 121201
Specjalista ds. wynagrodzeń kod zawodu 242310
Specjalista ds. kadr kod zawodu 242307

Bonus

Pakiet Pasjonata - Niespodzianka

Wyróżnienie

Broszka dla najlepszych kursantów

Dlaczego warto?

Spotkania online na żywo

Realny kontakt z prowadzącym wykłady i warsztaty

Spotkania są nagrywane

Dostęp do nagrań wideo 24h na dobę

Rok dostępu

Materiały merytoryczne dostępne przez rok po zakończeniu Akademii

Klub Absolwenta Eduwersum

Dostęp do elitarnej grupy  i comiesięcznych spotkań na żywo

Zaświadczenie wystawione na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki oraz Certyfikat

Absolwenci kursów, szkoleń i programów rozwojowych Eduwersum otrzymują certyfikaty z kodem zawodu oraz zaświadczenie wystawione na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, wydane na podstawie § 23 ust. 3 i 4 (Dz. U. 2023, poz. 2175).

Zaświadczenia i certyfikaty podpisane są osobiście przez Monikę Smulewicz, Dyrektora Placówki Oświatowej.

Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2015

Eduwersum jest placówką oświatową wpisaną do rejestru RSPO 273974

Absolwenci kursów, szkoleń i programów rozwojowych Eduwersum otrzymują certyfikaty z kodem zawodu oraz zaświadczenie wystawione na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, wydane na podstawie § 23 ust. 3 i 4 (Dz. U. 2023, poz. 2175).

Akademia składa się z następujących modułów

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających
to kompleksowy kurs dedykowany osobom pragnącym wzmocnić swoje zawodowe kompetencje i potwierdzić je tytułem Eksperta Prawa Pracy.

Podczas Akademii Prawa Pracy przedstawimy fundamentalne instytucje prawa, ich interpretacje dokonywane przez sądy oraz Państwową Inspekcję Pracy, a także omówimy je w kontekście praktycznego zastosowania w biznesie:

 • dobór właściwej formy zatrudnienia,
 • ochrona interesu pracodawcy,
 • zarządzanie czasem pracy i uprawnieniami pracowników,
 • restrukturyzacja zatrudnienia i współpraca ze związkami zawodowymi.

Awans i rozwój zawodowy w obszarze prawa pracy wymagają nadania Twoim codziennym zadaniom eksperckiego charakteru, odniesienia do orzecznictwa, poparcia kodeksowych tez wyjaśnieniami resortowymi i umiejętnością znalezienia powiązań pomiędzy realizacją celów biznesowych, a przepisami, które są na etapie projektowania, a w nieokreślonej przyszłości będą mieć wpływ na sytuację finansowo-gospodarczą przedsiębiorstw (np. Polski Ład, zmiany w Kodeksie pracy, ustawa o sygnalistach).

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających to kompleksowy kurs obejmujący zagadnienia wyliczania wynagrodzeń we wszystkich przewidzianych przepisami prawa przypadkach.

Podczas kursu omówimy na konkretnych przykładach i detalicznych, skomplikowanych wyliczeniach przypadki, z którymi z pewnością spotkasz się w swoich zawodowych działaniach.

Najwyższej klasy renomowani Trenerzy z bogatym dorobkiem szkoleniowym i autorytetem w branży usług edukacyjnych omówią takie zagadnienia, jak szeroko pojęte ustalanie wynagrodzenia za pracę i zwolnienia od pracy oraz tajniki wyliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Przeanalizują przepisy prawa podatkowego, w tym ulgi podatkowe i ich wpływ na wysokość wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców. Zagłębimy się w rozliczanie świadczeń niepieniężnych i benefitów, w tym ZFŚS, podróży służbowych i wiele innych.

Skomplikowane przypadki potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków omówione zostaną z uwzględnieniem indywidualnych składników wynagrodzeń. Merytorycznej analizie poddamy korygowanie wynagrodzeń i świadczeń po kontrolach ZUS oraz w przypadki związane z przekroczeniem limitu podstawy emerytalno-rentowej w trakcie roku.

Podczas kursu zdobędziesz też specyficzną i rzadko spotykaną na rynku specjalistów wiedzę dot. rozliczania wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do pracy za granicę oraz przychodów cudzoziemców pracujących w Polsce.

Zarządzanie Zespołem Kadrowo-Płacowym to praktyczny, stacjonarny warsztat z Moniką Smulewicz, menedżerem z obszaru usług kadrowo-płacowych oraz mentorem adeptów HR z ponad 20-letnim doświadczeniem w dostarczaniu najwyższej jakości usług dla pracowników i biznesu.

Podczas kameralnych warsztatów uczestnicy poznają praktyczne wskazówki zarządzania zespołem kadrowo-płacowym, dowiedzą się, jakie cechy powinien posiadać charyzmatyczny menedżer, który porwie za sobą zarówno Zarząd, jak i Zespół.

Poznają narzędzia pomocne w komunikacji z ludźmi, techniki zarządzania talentami, wskazówki, jak radzić sobie w kryzysie oraz jak z sukcesem implementować zmiany, nie tylko w dziale kadrowo-płacowym, ale również w całej organizacji.

Zbuduj swój Zespół marzeń z Moniką Smulewicz!