fbpx
Organem prowadzącym jest HR na Szpilkach

Najbardziej obszerne w wiedzę z naszych produktów online

Najedź kursorem, na któryś z naszych programów.

Start: 10 październik 2023

9–miesięczny program rozwoju zawodowego

START

26.02.2022 r.

CZAS TRWANIA

rok akademicki

MATERIAŁY

wideo, PDF

FORMA KSZTAŁCENIA

stacjonarnie oraz online

2-modul-grafika
Coraz więcej pracodawców staje przed wyzwaniem jakim jest zatrudnianie cudzoziemców. Jest to dość skomplikowane przedsięwzięcie wymagające wykonania wielu działań. Osoby mierzące się z tym odpowiedzialnym zadaniem muszą posiąść szereg umiejętności. Właśnie dlatego zapraszamy do udziału w Podyplomowych Studiach Menedżerskich „Zarządzanie procesem legalizacji i zatrudniania cudzoziemców w Polsce”.
Studia mają na celu dostarczenie słuchaczom kompleksowej wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat sposobów zgodnego z prawem i teorią zarządzania zatrudniania cudzoziemców w Polsce, związanych z tym kwestii kosztowych oraz aktualnych tendencji i wyzwań
w sferze migracji zarobkowych w Polsce.
ico

ZDOBĄDŹ DYPLOM UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO!

Zatrudniasz cudzoziemców?
Chcesz osiągnąć mistrzostwo zawodowe i stać się wsparciem dla Zarządu?
Wybierz PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE Zarządzanie procesem legalizacji i zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

DLA KOGO?

Studia podyplomowe dedykowane są przede wszystkim menedżerom i pracownikom działów kadr i legalizacji firm zatrudniających cudzoziemców, pracownikom instytucji publicznych obsługujących pracodawców i cudzoziemców, oraz wszystkim innym osobom pragnącym zdobyć specjalistyczną wiedzę na temat prawidłowego zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Studia podyplomowe zostały zorganizowane na podstawie umowy współpracy zawartej pomiędzy Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz C&C Chakowski & Ciszek.

O CZYM?

Studia maja na celu dostarczenie słuchaczom kompleksowej wiedzy teoretycznej
i praktycznej na temat sposobów zgodnego z prawem i teorią zarządzania zatrudniania cudzoziemców w Polsce, związanych z tym kwestii kosztowych oraz aktualnych tendencji i wyzwań w sferze migracji zarobkowych w Polsce.

KIEDY?

Studia są prowadzone w trybie zaocznym. Zajęcia będą odbywać się w soboty i niedziele (przeciętnie, co dwa/trzy tygodnie). Zajęcia rozpoczną się na przełomie jesień/zima 2021 i potrwają jeden rok akademicki – 152 godziny dydaktyczne.

FORMA

Zajęcia prowadzone są w formie hybrydowej – online oraz stacjonarnie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie.

DLA KOGO?

firmy/osoby zatrudniające cudzoziemców

O CZYM?

Legalizacja pobytu
i zatrudnianie cudzoziemców

FORMA

hybrydowa - stacjonarna/online

Zapraszamy do udziału w Podyplomowych Studiach Menedżerskich „Zarządzanie procesem legalizacji i zatrudniania cudzoziemców w Polsce”, które powstały przy ścisłej współpracy Uniwersytetu Warszawskiego, Kancelarii C&C Chakowski & Ciszek oraz HR na szpilkach.

Razem z nami zdobędziesz umięjętności z zakresu

Legalizacji pobytu
i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce

Weryfikacji statusu cudzoziemców

Postępowania administracyjnego
w sprawach cudzoziemskich

Optymalizacji kosztów zatrudnienia cudzoziemców

Wynagradzania, motywowania oraz zarządzania czasem pracy cudzoziemców

Przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji

Szczegółowy program studiów:

NAZWA PRZEDMIOTU

OSOBA PROWADZĄCA

Polska w UE – członkostwo w strefie Schengen

dr Izabela Florczak

Swoboda przepływu osób w ramach UE
z uwzględnieniem obywateli krajów trzecich

dr Izabela Florczak

Rola instytucji rynku pracy w zatrudnianiu cudzoziemców

dr hab. Grażyna Spytek-Bandurska

Podstawy postępowania administracyjnego

dr Andrzej Nałęcz

Szczególne postępowanie administracyjne
w sprawach cudzoziemskich

adw. Piotr Raczak

Legalizacja pobytu i zatrudnienia
cudzoziemców w Polsce

r.pr. Przemysław Ciszek

Weryfikacja statusu cudzoziemców

r.pr. Przemysław Ciszek

Kontrole pracodawców przez Straż Graniczną, ZUS, PIP

adw. Piotr Raczak

Konsekwencje negatywnych kontroli dla osób
fizycznych i prawnych w tym odpowiedzialność członków zarządów

adw. Piotr Raczak

Zatrudnienie na podstawie umów o pracę
i umów cywilnoprawnych

dr hab. Andrzej Patulski prof. UW

 Zatrudnienie zewnętrzne za pośrednictwem APT oraz outsourcing

dr Maciej Chakowski

Zarządzanie czasem pracy cudzoziemców

mgr Monika Smulewicz

  Przetwarzanie danych osobowych cudzoziemców

dr Anna Kamińska

Działanie związków zawodowych z udziałem cudzoziemców

dr hab. Krzysztof Walczak

  Wynagradzanie i motywowanie

dr hab. Krzysztof Walczak

Opodatkowanie dochodów cudzoziemców –  zasady ogólne

dp Wojciech Garczyński

 Zasady podlegania pod ubezpieczenia społeczne cudzoziemców

prof. dr hab. Gertruda Uścińska,
dr Andrzej Szybkie

 Optymalizacja kosztów zatrudnienia cudzoziemców

dp Grzegorz Ziomkowski

 Wpływ kultury na zarządzanie organizacją

dr hab. Agnieszka Postuła

Kompetencje kulturowe w zarządzaniu pracownikami zagranicznymi

dr hab. Izabella Łęcka
dr hab. Tomasz Ochinowski

 Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji

dr Barbara Godlewska-Bujok

Delegowanie cudzoziemców legalnie pracujących w Polsce do krajów UE

r.pr Katarzyna
Ziółkowska

 Zarządzanie projektami

dr Przemysław Dubel

Seminarium końcowe

dr hab. Krzysztof Walczak,
dr Maciej Chakowski,
r.pr Przemysław Ciszek

WYKŁADOWCY

DOŁĄCZAM DO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE

Zarządzanie procesem legalizacji
i zatrudniania cudzoziemców w Polsce
8000 PLN Opłata za całe studia
  • Start: 26.02.2022r.
  • Czas trwania: rok akademicki
  • 152 godziny dydaktyczne
  • Dyplom Uniwersytetu Warszawskiego

BROSZURA INFORMACYJNa

Podyplomowe Studia Menedżerskie zaczynają się za

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Gwarancja rozwoju kompetencji

WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWA

Program studiów obejmuje kompleksową wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat sposobów zgodnego z prawem i teorią zarządzania zatrudniania cudzoziemców w Polsce, związanych
z tym kwestii kosztowych oraz aktualnych tendencji i wyzwań w sferze migracji zarobkowych w Polsce.

SYSTEMATYCZNOŚĆ I MOTYWACJA

Studia są prowadzone będą w trybie zaocznym. Zajęcia będą odbywać się będą w soboty i niedziele (przeciętnie, co dwa/trzy tygodnie), co pozytywnie wpłynie na systematyczne przyswojenie przekazywanej wiedzy. Zajęcia prowadzone będą
w formie hybrydowej – online oraz stacjonarnie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie.

INWESTYCJA, KTÓRA SIĘ ZWRACA

Inwestycja poniesiona w studia podyplomowe przekłada się na budowanie silnej marki osobistej
i eksperckiej, utożsamianej z rozwojem, profesjonalizmem, przewagą kompetencyjną
i silnymi podwalinami merytorycznymi, niezwykle pożądanymi na dzisiejszym rynku pracy.
To się po prostu opłaca!

WSPARCIE EKSPERTÓW

Kompleksowy program studiów przewiduje spotkania z najwyższej klasy praktykami oraz ekspertami rynku, a każdy zaplanowany temat zostanie poruszony przez najtrafniej dobranego prowadzącego.