fbpx
Organem prowadzącym jest HR na Szpilkach

Najbardziej obszerne w wiedzę z naszych produktów online

Najedź kursorem, na któryś z naszych programów.

Start: 10 październik 2023

9–miesięczny program rozwoju zawodowego

Kurs kadry i płace

Aktualnie szkolenia
odbywają się ONLINE

START

ONLINE do odwołania

CZAS TRWANIA

4/5 lub 9 miesięcy

ILOŚĆ GODZIN

85/105 lub 190

FORMA KSZTAŁCENIA

Aktualnie wszystkie szkolenia odbywają się w formule ONLINE

!

Aktualnie z uwagi na ograniczenia stacjonarnej działalności Placówek Oświatowych w czasie pandemii wszystkie kursy prowadzone są tylko i wyłącznie w formule online do czasu zmiany zakazów prowadzenia szkoleń stacjonarnych.

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi wpisana została do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Uczestniczki i Uczestnicy wszystkich kursów organizowanych przez Akademię, którzy z wynikiem pozytywnym ukończą kurs, otrzymają piękne zaświadczenie wystawione na druku MEN.

Zaświadczenia wydawane są na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Ten stacjonarny kurs skierowany jest zarówno do osób stawiających pierwsze zawodowe kroki w obszarze kadr i płac, jak i praktyków chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i dostosować stan wiedzy do aktualnych przepisów.

Uczestnicy kursu zgłębią tajniki prawa pracy i płac podczas 5 weekendowych spotkań. Otrzymają najaktualniejsze, wysokiej jakości materiały dydaktyczne. 84 godziny intensywnego szkolenia stacjonarnego zwieńczonych jest egzaminem, po którym Absolwenci otrzymują certyfikat MEN potwierdzający zdobyte kwalifikacje.

Skomplikowany system prawno-podatkowy, jak również złożoność zagadnień wymagają stałego i systematycznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Musisz byś mistrzem w swojej profesji. Stale doskonalić się i podążać za najnowszymi trendami.

Jakby tego wszystkiego było za mało masz też z tego tytułu odpowiedzialność prawną, a to oznacza, że powinieneś znać przepisy w stopniu umożliwiającym ich zastosowanie, aby działać zgodnie z literą prawa i ­uniknąć odpowiedzialności z tego tytułu.

Czy wiesz, że 58% pracowników w Polsce nie robi kompletnie nic, by zadbać o swój rozwój zawodowy? To przerażające.

Na szczęście Ty należysz do elitarnego grona osób, które dbają o swój rozwój zawodowy i osobisty. Rozwijając kompetencje zawodowe uczysz się nowych rzeczy i zwiększasz swoją atrakcyjność na rynku pracy.

Wybierz swój kurs!

Akademia
Mistrzostwa
Kadrowego

START: 29 sierpnia 2023
5-miesięczny program rozwoju zawodowego
PLN 2250 Możliwość płatności w transzach
 • 4 Kursy: Kadry, Urlopy, Czas Pracy, RODO
 • 5 miesięcy intensywnej nauki
 • 133,5 godzin dydaktycznych
 • 2 Książki: Czas Pracy, Urlopy
 • 2 segregatory
 • Cotygodniowe spotkania na żywo
 • Zaświadczenie na druku MEN
 • Certyfikat potwierdzający umiejętności w obrębie zawodu:
  Specjalista ds. kadr
  (kod zawodu 242307)
 • BONUS: Kubeczek klubu pasjonatów

Akademia
Mistrzostwa
Kadrowego-Płacowego

START: 29 sierpnia 2023
9-miesięczny program rozwoju zawodowego
PLN 3750 Możliwość płatności w transzach
 • 7 Kursów: Kadry, Płace, Urlopy, Czas Pracy, Zasiłki, Excel i RODO
 • 9 miesięcy intensywnej nauki
 • 259 godzin dydaktycznych
 • 3 Książki: Czas Pracy, Urlopy, Zasiłki
 • 3 segregatory
 • Cotygodniowe spotkania na żywo
 • Zaświadczenie na druku MEN
 • Certyfikat potwierdzający umiejętności w obrębie zawodu:
  Specjalista ds. kadr
  (kod zawodu 242307)
  Specjalista ds. wynagrodzeń
  (kod zawodu 242310)
 • BONUS: Kubeczek klubu pasjonatów
Popularna

Akademia
Mistrzostwa
Płacowego

START:29 sierpnia 2023
4-miesięczny program rozwoju zawodowego
PLN 2100 Możliwość płatności w transzach
 • 3 Kursy: Płace, Zasiłki, Excel
 • 4 miesiące intensywnej nauki
 • 125,5 godzin dydaktycznych
 • Książka: Zasiłki
 • 2 segregatory
 • Cotygodniowe spotkania na żywo
 • Zaświadczenie na druku MEN
 • Certyfikat potwierdzający umiejętności w obrębie zawodu:
  Specjalista ds. wynagrodzeń
  (kod zawodu 242310)
 • BONUS: Kubeczek klubu pasjonatów

Program kursu

Moduł Kadry

• Źródła Prawa pracy
• Zasady prawa pracy
• Mobbing i dyskryminacja

• Prawa i obowiązki pracownika
• Prawa i obowiązki pracodawcy
• Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami

• Chwilę przed zatrudnieniem, czyli kompletowanie danych i dokumentów niezbędnych do nawiązania stosunku pracy
• Nawiązanie stosunku pracy – rodzaje umów o pracę i ich treść
• Obowiązki pracodawcy związane z przyjęciem do pracy nowego pracownika

• Porozumienie zmieniające, sposobem na polubowną zmianę warunków zatrudnienia
• Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy lub/i płacy
• Czasowe powierzenie innej pracy

• Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych
• Wymiar urlopu wypoczynkowego
• Cztery zasady proporcjonalności, czyli jak ustalić urlop należny?

• Czas pracy – podstawowe definicje
• Normy czasu pracy a wymiar czasu pracy
• Praca w niedziele i święta, porze nocnej i godzinach nadliczbowych

• Nieobecności w pracy oraz zwolnienia od pracy.
• Uprawnienia pracownicze związane z ciążą i porodem
• Szczególne uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

• Rozwiązanie umowy o pracę – zasady i warunki rozwiązania stosunku pracy
• Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika
• Świadectwo pracy – szczegółowa treść i zasady jego wydawania

Moduł Płace

• Pojęcie wynagrodzenia, klasyfikacja wynagrodzeń
• Systemy wynagradzania
• Składniki wynagrodzenia, wynagrodzenie minimalne

• Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP, FGŚP, katalog wyłączeń
• Podatek dochodowy: opodatkowanie wynagrodzeń i zwolnienia podatkowe
• Kalkulacja wynagrodzenia od brutto do netto

• Wynagrodzenie w przypadku zwolnienia lekarskiego
• Wynagrodzenie w przypadku innej przyczyny nieobecności
• A co jeśli obie na raz ? 🙂 Przypadki szczególne.

• Rodzaje świadczeń i warunki ich wypłaty
• Choroba na koszt pracodawcy – wynagrodzenie chorobowe
• Zasady ustalania podstawy wymiaru wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
• Świadczenia z tytułu choroby
• Świadczenia z tytułu macierzyństwa
• Zasiłki opiekuńcze, wypadkowe i świadczenia rehabilitacyjne

• Płatne i niepłatne zwolnienia od pracy
• Jak obliczyć wynagrodzenie za czas urlopu i zwolnień okolicznościowych
• Ekwiwalent za urlop

• Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe i wynagrodzenie za pracę w porze nocnej
• Odszkodowania, odprawy i rekompensaty
• Potrącenia z wynagrodzenia za pracę i zasiłków

• Umowy zlecenia
• Umowy o dzieło
• Inne umowy cywilno-prawne: kontrakt menedżerski, honorarium zarządu, rada nadzorcza

1000
Uczestników kursów
Wydanych certyfikatów
Stron materiałów
Dni szkoleniowe

Uczestnicy o kursach

Monika Gaszyńska z Poznania
Monika Gaszyńska z Poznania
Uczestniczka Akademii
Czytaj więcej
Trafiłam przez przypadek najpierw na fanpage Pani Moniki, potem była Mała Akademia, po której wiedziałam już, że ten kurs to jest to, czego szukam.

Wiele rzeczy mi wyjaśnił, wiele okazało się dla mnie nowością i zaskoczeniem i baaardzo cieszę się, że zdecydowałam się na wszystkie części kursu. Wiem, że w mojej pracy zdobyta tu wiedza na pewno mi się przyda. Pani Moniko, jak dobrze, że Pani jest! 
Małgorzata Kacprzycka-Nowicka z Olsztyna
Małgorzata Kacprzycka-Nowicka z Olsztyna
Absolwentka Akademii
Czytaj więcej
Codzienne zadania mobilizują do pracy i zdobywania umiejętności praktycznych. Forma kursu pozwala na rozwój zawodowy bez wychodzenia z domu oraz dostosowanie czasu na naukę do własnego rytmu dnia.

Serdecznie polecam wszystkim w szczególności tym na początku przygody z kadrami jak i dla osób, które pracują od lat w tej branży. Pani Moniko, czekam na nową ofertę kursów, bo wszystkie Pani kursy już ukończyłam. Nauka z Panią uzależnia;).
Anna
Anna
Absolwentka Akademii
Czytaj więcej
Bardzo dobrze przygotowany kurs. Taka forma nauki bardzo mi odpowiada. Czas pracy to temat, który bardzo mnie interesuje, ale jeszcze sporo muszę popracować. Dzisiaj zakończyłam swoją 9 miesięczną przygodę z Akademią.

Bałam się, że sobie nie poradzę, ale to był bardzo dobrze wykorzystany czas. Bardzo dużo pomocnych materiałów i spora dawka wiedzy. Teraz tylko na spokojnie sobie wszystko powtórzyć. Zastanawiam się tylko co ja będę teraz robiła. Dziękuje bardzo!!
Poprzedni
Następny

Kurs Kadry i Płace w praktyce rozpocznie się za:

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Gwarancja rozwoju kompetencji

WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWA

Programy kursów w kompleksowy sposób omawiają całość zagadnień kadrowo-płacowych, tak aby Uczestnicy dysponowali rozległą wiedzą, podstawami prawnymi oraz umiejętnością praktycznego zastosowania przepisów prawa pracy, przy zachowaniu zasad szeroko pojętej etyki zawodowej.

SYSTEMATYCZNOŚĆ I MOTYWACJA

Interakcje pomiędzy Uczestnikami a Ekspertami, a przede wszystkim stała ich dostępność oraz codzienne wspólne zadania w grupie sprawiają, że zapał do zdobywania wiedzy jest silny i efektywny. Formuła Akademii zakłada, że uczysz się w najbardziej dogodnym dla siebie miejscu i czasie a jednocześnie nie jesteś sam.

INWESTYCJA, KTÓRA SIĘ ZWRACA

Inwestycja poniesiona w kursy przekłada się na budowanie silnej marki osobistej i eksperckiej, utożsamianej z rozwojem, profesjonalizmem, przewagą kompetencyjną i silnymi podwalinami merytorycznymi, niezwykle pożądanymi na dzisiejszym rynku pracy. To się po prostu opłaca!

STAŁY KONTAKT I WSPARCIE EKSPERTÓW

Metodyka przygotowywania i prowadzenia kursów przewiduje bieżące wsparcie ekspertów, którymi są wyjątkowi specjaliści z bogatym doświadczeniem w swoim obszarze. Formuła Akademii daje możliwość konsultowania z nimi problemów, z którymi aktualnie zmaga się Twój dział kadrowo-płacowy.

FAQ

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów. Zaczynamy od wprowadzenia teoretycznego a następnie teorię wdrażamy w praktykę.

Uczestnicy rozwiązują wcześniej przygotowane przykłady, które następnie wspólnie omawiamy.

Część przykładów rozwiązywana jest w grupach, a następnie grupy prezentują  swoje rozwiązania wraz z uzasadnieniem. Nie ma czasu na nudę, czas jest w pełni wykorzystany.

Tak, oczywiście. Wspieramy przedsiębiorców w pozyskaniu wysoko wykwalifikowanego personelu. Działamy legalnie 😉 płacimy podatki i wystawiamy faktury VAT. Na życzenie wystawiamy również faktury pro forma i faktury z odroczonym terminem płatności dla jednostek sfery budżetowej.

Warunkiem ukończenia szkolenia jest obecność i bycie aktywnym uczestnikiem kursu.
Na zakończenie, każdy z Uczestników otrzymuje Zaświadczenie MEN potwierdzające udział w szkoleniu.

To może się zdarzyć tylko w przypadku, gdy … uczestnik szkolenia nie dotrze na miejsce szkolenia.

Nie ma odpowiedzi
na Twoje pytanie?