Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

Akademia Master Certyfikowany Kurs Kierownika Działu kadr i płac, uzupełnienie do APP VIII

5000

1 w magazynie

Dokument sprzedaży
Płatność w ratach
 • Start: 12.06.2024
 • Czas trwania: 6 miesięcy
 • Wykładowcy: Monika Smulewicz, Joanna Cur, Krzysztof Walczak, Przemysław Jeżek
 • Masz pytania o Akademię? Zostaw kontakt: Wypełnij formularz
 • Potrzebujesz więcej informacji? Pobierz broszurę
Poziom wiedzy uzyskanej po Akademii
Asystent Specjalista Ekspert

Kupując Akademię otrzymujesz:

3 kursy

 • Akademia Prawa Pracy dla wymagających
 • Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla wymagających
 • Zarządzanie zespołem kadrowo-płacowym

6-miesięczny program rozwoju zawodowego

216 godzin dydaktycznych

Zeszyt ćwiczeń

 • Zarządzanie Zespołem Kadrowo-Płacowym

2 segregatory na materiały pdf

Zaświadczenie wystawione na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Certyfikat

Certyfikat potwierdzający umiejętności w obrębie zawodu:

Kierownik działu kadr i płac kod zawodu 121201
Specjalista ds. wynagrodzeń kod zawodu 242310
Specjalista ds. kadr kod zawodu 242307

Bonus

Pakiet Pasjonata - Niespodzianka

Wyróżnienie

Broszka dla najlepszych kursantów

Dlaczego warto?

Spotkania online na żywo

Realny kontakt z prowadzącym wykłady

Spotkania są nagrywane

Dostęp do nagrań wideo 24h na dobę.

Rok dostępu

Materiały merytoryczne dostępne przez rok po zakończeniu Akademii

Klub Absolwenta Eduwersum

Zamknięta grupa Facebookowa i comiesięczne spotkania na żywo

Akademia składa się z następujących modułów

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających
to kompleksowy kurs dedykowany osobom pragnącym wzmocnić swoje zawodowe kompetencje i potwierdzić je tytułem Eksperta Prawa Pracy.

Podczas Akademii Prawa Pracy przedstawimy fundamentalne instytucje prawa, ich interpretacje dokonywane przez sądy oraz Państwową Inspekcję Pracy, a także omówimy je w kontekście praktycznego zastosowania w biznesie:

 • dobór właściwej formy zatrudnienia,
 • ochrona interesu pracodawcy,
 • zarządzanie czasem pracy i uprawnieniami pracowników,
 • restrukturyzacja zatrudnienia i współpraca ze związkami zawodowymi.

Awans i rozwój zawodowy w obszarze prawa pracy wymagają nadania Twoim codziennym zadaniom eksperckiego charakteru, odniesienia do orzecznictwa, poparcia kodeksowych tez wyjaśnieniami resortowymi i umiejętnością znalezienia powiązań pomiędzy realizacją celów biznesowych, a przepisami, które są na etapie projektowania, a w nieokreślonej przyszłości będą mieć wpływ na sytuację finansowo-gospodarczą przedsiębiorstw (np. Polski Ład, zmiany w Kodeksie pracy, ustawa o sygnalistach).

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających to kompleksowy kurs obejmujący zagadnienia wyliczania wynagrodzeń we wszystkich przewidzianych przepisami prawa przypadkach.

Podczas kursu omówimy na konkretnych przykładach i detalicznych, skomplikowanych wyliczeniach przypadki, z którymi z pewnością spotkasz się w swoich zawodowych działaniach.

Najwyższej klasy renomowani Trenerzy z bogatym dorobkiem szkoleniowym i autorytetem w branży usług edukacyjnych omówią takie zagadnienia, jak szeroko pojęte ustalanie wynagrodzenia za pracę i zwolnienia od pracy oraz tajniki wyliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Przeanalizują przepisy prawa podatkowego, w tym ulgi podatkowe i ich wpływ na wysokość wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców. Zagłębimy się w rozliczanie świadczeń niepieniężnych i benefitów, w tym ZFŚS, podróży służbowych i wiele innych.

Skomplikowane przypadki potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków omówione zostaną z uwzględnieniem indywidualnych składników wynagrodzeń. Merytorycznej analizie poddamy korygowanie wynagrodzeń i świadczeń po kontrolach ZUS oraz w przypadki związane z przekroczeniem limitu podstawy emerytalno-rentowej w trakcie roku.

Podczas kursu zdobędziesz też specyficzną i rzadko spotykaną na rynku specjalistów wiedzę dot. rozliczania wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do pracy za granicę oraz przychodów cudzoziemców pracujących w Polsce.

Zarządzanie Zespołem Kadrowo-Płacowym to praktyczny, stacjonarny warsztat z Moniką Smulewicz, menedżerem z obszaru usług kadrowo-płacowych oraz mentorem adeptów HR z ponad 20-letnim doświadczeniem w dostarczaniu najwyższej jakości usług dla pracowników i biznesu.

Podczas kameralnych warsztatów uczestnicy poznają praktyczne wskazówki zarządzania zespołem kadrowo-płacowym, dowiedzą się, jakie cechy powinien posiadać charyzmatyczny menedżer, który porwie za sobą zarówno Zarząd, jak i Zespół.

Poznają narzędzia pomocne w komunikacji z ludźmi, techniki zarządzania talentami, wskazówki, jak radzić sobie w kryzysie oraz jak z sukcesem implementować zmiany, nie tylko w dziale kadrowo-płacowym, ale również w całej organizacji.

Zbuduj swój Zespół marzeń z Moniką Smulewicz!

Pobierz broszurę na temat Akademii Master!

Pobierając broszurę na temat Akademii dowiesz się jak wygląda szczegółowy program szkolenia oraz jakie zagadnienia są omawiane w poszczególnych kursach, dodatkowo poznasz metodologię nauczania stosowaną w Akademii.

Zaświadczenie wystawione na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki oraz Certyfikat

Absolwenci kursów, szkoleń i programów rozwojowych Eduwersum otrzymują certyfikaty z kodem zawodu oraz zaświadczenie wystawione na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, wydane na podstawie § 23 ust. 3 i 4 (Dz. U. 2023, poz. 2175).

Zaświadczenia i certyfikaty podpisane są osobiście przez Monikę Smulewicz, Dyrektora Placówki Oświatowej.

Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2015

Eduwersum jest placówką oświatową wpisaną do rejestru RSPO 273974

Absolwenci kursów, szkoleń i programów rozwojowych Eduwersum otrzymują certyfikaty z kodem zawodu oraz zaświadczenie wystawione na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, wydane na podstawie § 23 ust. 3 i 4 (Dz. U. 2023, poz. 2175).