You cannot view this unit as you're not logged in yet.

3 Responses

 1. Dzień dobry, mam pytanie dotyczące treści, która była na szkoleniu. Będę wdzięczna za odpowiedź.

  Kto z członków znajdujących się w Komisji Socjalnej może podpisywać decyzję o przyznaniu finansowania np. wczasów pod gruszą lub innych form wybranych przez pracodawcę. Muszą to być wszyscy członkowie czy osoba wybrana przez pracodawcę.
  W regulaminie ZFŚS istnieje zapis
  W skład Komisji Socjalnej wchodzą:

  dwóch przedstawicieli wybranych przez pracowników,

  jeden przedstawiciel pracodawcy.

  Pracodawca spośród członków Komisji wyznacza Przewodniczącego.

 2. Dzień dobry
  Ze względu na brak regulacji prawnych dotyczących tworzenia, powoływania komisji socjalnych – kwestie praw i obowiązków w tym uprawnienia członków komisji powinny zostać uregulowane w wewnętrznych przepisach u danego pracodawcy. Przepisy ustawy o ZFŚS przewidują jedynie (art. 8 ust. 2), iż zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie ustalanym zgodnie z art. 27 ust. 1 albo art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, uzgadnia regulamin z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.
  W sytuacji gdy członkowie komisji mieliby również podejmować decyzje o przyznaniu danego świadczenia osobie uprawnionej to zapisy takie powinny wynikać np. z regulaminu.
  Zapis o składzie Komisji w pytaniu, nie rozstrzyga tej kwestii a jedynie wskazuje osoby wchodzące w jej skład. Regulamin należałoby doprecyzować odnośnie uprawnień nadanych członkom Komisji. Brak takiego zapisu powoduje, że ostateczną decyzję podejmuje pracodawca. Członkowie komisji w tej sytuacji są uprawni są jedynie do weryfikowania dokumentów i sprawdzania zgodności z zapisami regulaminu.

 3. Dzień dobry,
  Czy ZFŚS można wdrożyć w połowie roku ?
  Chciałabym go wdrożyć w maju, w lipcu wypłacić już świadczenie urlopowe,
  Pozdrawiam,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *