You cannot view this unit as you're not logged in yet.

7 Responses

 1. Nie rozumiem ponizszej kwestii , Pan mówił na webinarze że cofamy sie do 12 miesięcy albo nawet do kilki lat wstecz- a tutaj w poniższym zadaniu mam taka odpowiedź,: wiem, że tutaj jest mowa o zasiłku, a my mówilismy o urlopach – czy to jest podstawową różnicą do ustalania takiego rodzaju podstawy?

  Pracownica przez okres 24 miesięcy bezpośrednio przed dniem powstania niezdolności do pracy przebywała na urlopie wychowawczym. Zgodnie z regulaminem wynagradzania, pracownicy oprócz wynagrodzenia zasadniczego przysługuje miesięczna premia wypłacana za czas faktycznie przepracowany. Z jakich miesięcy należy uwzględnić wynagrodzenie w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego. Jakie składniki wynagrodzenia będą stanowiły tę podstawę.

  Rozwiązanie: W podstawie wymiaru zasiłku chorobowego należy uwzględnić wynagrodzenie zasadnicze wynikające z umowy o pracę za miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy oraz premię w przeciętnej miesięcznej wysokości wypłaconej pracownikom zatrudnionym na takim samym lub podobnym stanowisku za miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

 2. Witam
  Jest to zasadnicza różnica. Przy ustalaniu podstawy wymiaru „świadczeń chorobowych” do podstawy przyjmujemy wypłacone pracownikowi wynagrodzenie za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc niezdolności do pracy. Jeżeli w okresie tym pracownik nie przepracował co najmniej połowy obowiązującego go wymiaru czasu pracy to miesiąc taki wyłączamy z podstawy – lecz nie cofamy się do innych miesięcy. Wyłączenie takiego miesiąca powoduje, że podstawę stanowić będzie wynagrodzenie za 11 miesięcy.
  Przy zmiennych składnikach przyjmowanych do podstawy urlopu wypoczynkowego nie przepracowanie pełnego miesiąca powoduje wyłączenie go z podstawy i przyjęcie najbliższego miesiąca .
  W powyższej kwestii inne są zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń chorobowych a inne przy wynagrodzeniu urlopowym.
  Jeżek Przemysław

 3. Dzień dobry,
  Zgodnie z zapytaniem w trakcie webinaru, prosimy o informacje w kwestii PIT-11 dot. wypłaty świadczeń po zmarłym pracowniku. Czy wysyłane są jedynie do US, czy też do osób, które otrzymały wypłatę (np. małżonek i dzieci)?
  Pozdrawiam serdecznie

  1. Dzień dobry
   Przepisy ustawy nie regulują tej kwestii wprost (w przeciwieństwie do świadczenia pracy). PIT-11 wystawiony na zmarłego pracownika należy przesłać do urzędu skarbowego właściwego na dzień śmierci pracownika w ogólnie obowiązujących terminach, a drugi egzemplarz pozostawić w aktach osobowych pracownika.
   Podstawa prawna: art. 42 ustawy o PDOF.

 4. Wyliczenia dodatków urlopowych: Czy jest podstawa, na którą można się powołać by przy przeliczaniu nadgodzin po zmianie etatu (np. z całego na 1/2) zmniejszyć również godziny nominalne (np. z 160 na 80)?
  Nasz administrator systemu kadrowo-płacowego uważa, że takowej nie ma i nie można do wyliczeń wziąć 1/2 nominału danego miesiąca.
  Wiemy, że przyjęte jest by tak robić ale czy mamy czym się podeprzeć w tym działaniu (podstawa prawna)?

 5. Dzień dobry
  Tak jak wspomniałem na szkoleniu jeżeli zmiana wymiaru etatu powoduje proporcjonalne obniżenie wynagrodzenia to nadgodzin nie przelicza się gdyż wyjedziemy na tą samą kwotę.
  Sposób obliczania stawki za godzinę pracy w celu ustalenia dodatku za godziny nadliczbowe dla pracowników otrzymujących wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania, określonego stawką miesięczną wskazuje § 4a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy. Przepis ten nakazuje podzielić miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu. Przyjmuje się przy tym, że dzielnikiem jest nominał, czyli wymiar czasu pracy ustalony zgodnie z art. 130 K.p. dlatego też jeżeli dla pracownika w pełnym wymiarze etatu wymiar wynosi 160 h to dla pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu wymiar ten wyniesie 80 h (stanowisko to kilkukrotnie potwierdziło MRPiPS oraz GIP).
  Przyjęcie przedstawionego sposobu ustalania stawki godzinowej spowoduje jego zaniżenie.
  Przykładowo – zatrudniamy dwóch pracowników:
  Pierwszy – pełny etat ze stawką 3000 zł
  Drugi – 1/2 etatu ze stawką 1500 zł.
  Pracownicy w miesiącu lutym wykonywali pracę w nadgodzinach. Przyjmując Państwa stanowisko stawkę godzinową należałoby ustalić w następujący sposób:
  3000 zł : 160 h
  1500 zł : 160 h ?
  Przyjęcie powyższego wyliczenia spowodowałoby, że wraz ze zmianą wysokości wynagrodzenia w związku ze zmianą etatu, dzielnikiem byłoby zawsze 160 h ?
  Pierwszy raz spotykam się z taką interpretacją przepisu. Przyjęcie takiego stanowiska spowoduje różnicowanie stawek godzinowych.

Comments are closed.