You cannot view this unit as you're not logged in yet.

16 Responses

 1. Witam, podczas webinaru padło pytanie o kasy urlopowe. Interesuje mnie głównie temat Niemiec. I jeśli jeszcze mógłby się Pan odnieść do banku godzin w rozliczeniach przy oddelegowaniu. W PL nie stosujemy banku godzin ale już np. w Niemczech istnieje taka możliwość i czy możemy jako polski pracodawca zastosować coś takiego w odniesieniu do pracowników oddelegowanych do Niemiec?

  Dodatkowo chciałabym jeszcze uściślić naszą sytuację co do której nie jestem pewna rozwiązania.
  Firma prowadzi na terenie Niemiec oddział zamiejscowy. W firmie zatrudniony jest główny elektryk i prezes (poza innymi pracownikami, których sytuacja jest dla nas jasna). Wg. przepisów odnośnie prowadzenia działalności związanej z usługami elektrycznymi, oddział musi mieć zatrudnionego kwalifikowanego uczelnią wyższą lub dyplomem mistrzowskim elektryka. Oczywiście ten elektryk pracuje zarówno na rzecz zakładu polskiego jak i niemieckiego (to wciąż jedna firma) jednak wynagrodzenie ma płatne zarówno po stronie polskiej jak i niemieckiej. Pełniąc swoje obowiązki wobec oddziału zagranicznego elektryk codziennie praktycznie wykonuje jakieś czynności fachowe (sprawdza dokumentację, rozmawia z kontrahentami i ustala jakieś fachowe rzeczy) jednocześnie fizycznie przebywa na terenie Niemiec dość rzadko. Jednocześnie identyczne czynności elektryk – inżynier kierownik robót, wykonuje na terenie polski i tutaj też przebywa większość czasu ze względu na miejsce zamieszkania. Strona Niemiecka uważa, że wynagrodzenie elektryka i prezesa powinno być osobno wyliczane na terenie Niemiec żeby tam weszło w koszty podatkowe. Czy firma powinna zaliczki na podatek rozliczyć w Niemczech a pracownik sam niech sobie później ten podatek odzyska czy bardziej prawidłowo byłoby opodatkować jednak ten przychód z oddziału niemieckiego w Polsce?
  Pozdrawiam serdecznie,
  Kamilia

  1. Witam
   W pierwszej kolejności chciałbym odnieść się do drugiego pytania (do pierwszego potrzebuję trochę więcej czasu). Dla porządku chciałbym dopytać o pewną kwestię: czy osoby, o których mowa w pytaniu, są pracownikami firmy polskiej czy oddziału w Niemczech ? Jakie wskazane mają w umowie miejsce wykonywania pracy ?

 2. Mam taki przypadek – podmiot z Korei Południowej ma oddział na terenie Polski i podmiot z Korei oddelegowuje pracowników do pracy na terenie PL. Czy po przekroczeniu 183 dni obowiązek podatkowy przechodzi na oddział działający w PL i oddział nalicza i odprowadza podatek, czy oddelegowany pracownik sam musi zapłacić podatek? Dodam, iż jednostka macierzysta płaci za wynagrodzenia nie oddział?

  1. Czy do 183 dni pobytu danej osoby na terytorium RP, zaliczka na podatek dochodowy płacona jest w Korei ? W przypadku oddelegowania na terytorium RP, kto pozostaje fizycznie pracodawcą ? Czy jest w ogóle podstawa do tego aby uznać, że do 183 dni pobytu podatek należny był w Korei ….

 3. Witam serdecznie,

  Chciałabym spytać o kwestie związane z doliczaniem do przychodu pracownika delegowanego elementów pozapłacowych typu: koszty biletów, hoteli, zakwaterowania etc. W mojej organizacji mamy grupę serwisantów, którzy podróżują po cały świecie, świadcząć usługi dla UE. Jest to związane z pracą często w bardzo egoztycznych miejscach (dosłwonie cały świat – Afryka, Ameryki, Azja etc.), gdzie koszty biletów lotniczych i hoteli są bardzo wysokie (tysiące Euro). Dodatkowo UE, z uwagi na specyfikę branży i usług, wymaga od nas zakwaterowania pracowników w konkretnych miejscach (często hotele 4,5 – 5-gwiazdkowe). Czy jeśli ciężar zapewnienia zakwaterowania i biletów ciążyłby na odbiorcy usłg, również należałoby doliczyć te koszty do przychodu pracownika? Pytam, gdyż są to koszty, na które nikt normalnie by się nie zgodził, np. pobyt 6 tygodni w Waszyngtonie, to ponad 100 tys. złotych plus bilety lotnicze. Co innego, kiedy są to koszty firmy. Czy jeśli byłoby to po stronie naszego partnera, a my tylko wysyłalibyśmy pracowników, to też należałoby to doliczać do przychodu?
  Z góry dziękuję za informację zwrotną,
  miłego dnia,

  1. Witam
   W przedstawionej sytuacji, jeżeli pracodawca delegujący pracowników do wykonywania pracy za granicą w formie oddelegowania, nie wykazuje takowych kosztów tzn. nie ponosi ich – to po stronie pracownika nie powstanie przychód podatkowy. Skoro strona zagraniczna zapewnia przejazdy, noclegi, wyżywienie itp. to ewentualne rozstrzygnięcie „korzyści” po stronie oddelegowanego pracownika powinna rozstrzygnąć strona zagraniczna.

 4. Witam,
  Przelewam wynagrodzenia w EUR 9-go każdego mca, listę ZUS wyliczam kilka dni wcześniej (również z uwagi na ilość pracowników 70-100), ok 5-6 dnia mca, po czym przesyłam listę do niemieckiego biura rachunk., które przelicza brutto/netto; w takim przypadku nie sposób przyjąć kursu EUR z dnia poprz. uzyskanie przychodu tj. z 8-go dnia, przeliczam więc po kursie sprzed dnia przeliczenia ZUS. Czy można przyjąć takie założenie za prawidłowe?
  dziękuję i pozdrawiam

  1. W sytuacji gdy przychody pracownika wyrażone są w walucie obcej, to przelicza się je na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu (art. 11a ust. 1 ustawy o pdof).

 5. Dzień Dobry. Zwracam się z prośbą o wskazówki w następujących kwestiach:
  Dni pobytu.
  -Jak ustalić ilość dni pobytu potrzebnych do wyliczenia podstawy ZUS dla pracownika oddelegowanego na cały miesiąc do Niemiec, który na sobotę i niedzielę wraca do Polski, bo mieszka przy granicy.
  Czy liczba dni pobytu w Niemczech to 31 dni, czy 31 dni – 9 dni weekendu = 22 dni pobytu?

  Rozliczenie PIT-11 cudzoziemca oddelegowanego do Belgii
  – Cudzoziemiec otrzymał zezwolenie typu A , CFR-1 /certyfikat rezydenta/, PESEL, A1 przepracował 1 m-c w Polsce a następnie wyjechał do Belgii.
  Złożył oświadczenie że w Belgii będzie przebywał powyżej 183 dni.
  Jak wygląda sprawa rozliczenia się z podatku w Polsce.
  Gdzie wysyłamy PIT-11 , pracownik nie wrócił do Polski.

  Obniżanie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki.
  – Pracownicy delegowani do Belgii i otrzymujący wynagrodzenie z tytułu pracy w Belgii otrzymują jednocześnie zasiłek chorobowy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i/lub wynagrodzenie chorobowe.

  Pracownicy są polskimi rezydentami podatkowymi i podlegają polskiemu systemowi ubezpieczeń społecznych (posiadają zaświadczenia A1). Jednocześnie, przychód Pracowników z tytułu:

  • wynagrodzenia za pracę w Belgii jest zwolniony z opodatkowania w Polsce na podstawie
  art. 15 ust. 1 polsko-belgijskiej UPO; od takiego przychodu nie są odprowadzane zaliczki na PIT;
  • wynagrodzenia chorobowego podlega opodatkowaniu w Polsce (od takiego przychodu są odprowadzane w Polsce zaliczki na PIT); oraz
  • zasiłku chorobowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podlega opodatkowaniu w Polsce (od takiego przychodu są odprowadzane w Polsce zaliczki na PIT).

  Spółka stosuje zasady wskazane w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 2016 r., sygn. akt III UZP 18/15 i dokonuje obniżenia składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na PIT do wysokości zaliczki na PIT od wynagrodzenia chorobowego w następujących sytuacjach:

  1) wypłaty w danym miesiącu wyłącznie niskiego wynagrodzenia chorobowego;
  2) wypłaty w danym miesiącu:
  3) i) wynagrodzenia pracownika za pracę w Belgii (składka na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzenia pracownika za pracę w Belgii jest odprowadzana w pełnej wysokości), oraz ii) niskiego wynagrodzenia chorobowego;
  4) wypłaty w danym miesiącu: i) wynagrodzenia pracownika za pracę w Belgii (składka na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzenia pracownika za pracę w Belgii jest odprowadzana w pełnej wysokości), ii) niskiego wynagrodzenia chorobowego; oraz iii) niskiego zasiłku chorobowego (Spółka oddzielnie oblicza zaliczkę na PIT od kwoty zasiłku chorobowego i nie oblicza składki zdrowotnej od takiego wynagrodzenia, gdyż zasiłek chorobowy nie stanowi podstawy wymiaru składki zdrowotnej).

  Czy jej obecna praktyka jest prawidłowa?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  1. Dni pobytu.
   Jak ustalić ilość dni pobytu potrzebnych do wyliczenia podstawy ZUS dla pracownika oddelegowanego na cały miesiąc do Niemiec, który na sobotę i niedzielę wraca do Polski, bo mieszka przy granicy.
   Czy liczba dni pobytu w Niemczech to 31 dni, czy 31 dni – 9 dni weekendu = 22 dni pobytu?

   Odpowiedź:
   Podstawowe pytanie brzmi czy pracodawca prowadzi ewidencję na podstawie której potwierdza wyłączenie tych dni z dni pobytu za granicą ? W sytuacji gdy pracownik został oddelegowany do pracy za granicę i oficjalnie ma tam przebywać (pracodawca nie ma wiedzy i przyjeździe do Polski) to wliczamy wszystkie dni do pobytu. W innym przypadku odliczeniu podlegają wszystkie pełne dni spędzone w Polsce. Szczegółowe zasady ustalania dni pobytu zostały opisane w materiałach szkoleniowych od strony: 26.

   Rozliczenie PIT-11 cudzoziemca oddelegowanego do Belgii
   Cudzoziemiec otrzymał zezwolenie typu A , CFR-1 /certyfikat rezydenta/, PESEL, A1 przepracował 1 m-c w Polsce a następnie wyjechał do Belgii. Złożył oświadczenie że w Belgii będzie przebywał powyżej 183 dni.
   Jak wygląda sprawa rozliczenia się z podatku w Polsce.
   Gdzie wysyłamy PIT-11 , pracownik nie wrócił do Polski.

   Odpowiedź:
   Zgodnie z zapisami Konwencji zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisana w Warszawie dnia 20.08.2001 r. stosuje się w 2020 r. metodę wyłączenia z progresją.
   Oznacza to, że dochody ODDELEGOWANEGO PRACOWNIKA, jeżeli przekroczył 183 dni w okresie dwunastu miesięcy, rozpoczynającym się lub kończącym w danym roku podatkowym, uzyskane za pracę w Belgii są opodatkowane również w Polsce.
   W PIT-11 należy wykazać łącznie przychody uzyskane w Polsce i Belgii w poz. 29 odliczając ulgę w wysokości 30% wartości diety za każdy dzień pobytu za granicą. PIT-11 należy wysłać do US w Polsce odpowiedniego według miejsca zamieszkania pracownika.
   Powyższa odpowiedź dotyczy pracownika oddelegowanego, któremu wynagrodzenie wypłaca polski pracodawca za okres oddelegowania.

   W przypadku obniżenia składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podstawie wyroku SN jest prawidłowe.

 6. Witam,
  1. Wg polskich przepisów, jeśli pracodawca zapewnia zakwaterowanie, wyżywienie, przejazdy, to stanowi to dla pracownika przychód do opodatkowania ( zwolnienie do 500 zł) i oskładkowania. Czy od tych przychodów pracownika oddelegowanego potrącamy podatek i składki zus niezależnie od tego, czy pracownik nie przekroczył/przekroczył 183 dni pobytu w kraju w którym wykonuje pracę jako pracownik oddelegowany?
  2 Czy w trakcie oddelegowania może pracownik skorzystać z urlopu bezpłatnego – niezależnie gdzie będzie przebywał podczas tego urlop bezpłatnego, czy to w Polsce, czy we Francji (jeśli tam jest oddelegowany)? Czy jednak urlop bezpłatny – nawet na tydzień przerywa oddelegowanie, co powoduje, że nalezy skrócić A1 i ponownie wystąpić o A1 po zakończeniu tygodniowego urlopu bezpłatnego?
  3. Jeśli pracownik od pierwszego dnia zatrudnienia jest skierowany do oddelegowania za granicą, to jak tu rozwiązać kwestie szkolenia bhp wstępnego? Szkolenie bhp powinno się odbyć w godzinach pracy i na koszt pracodawcy. Czy jeśli pracownik w ogóle nie będzie skierowany do pracy w Polsce, to żeby odbył szkolenie bhp wstępne – (w firmie w Polsce jest bhpowiec) powinniśmy go zatrudnić np. w piątek, żeby mógł odbyć to szkolenie bhp już jako pracownik? Za ten dzień dostaje wynagrodzenie wg stawki polskiej za cały dzień, mimo że nie przystąpił faktycznie do pracy, tylko podpisał umowę o pracę (miejsce wykonywania pracy Katowice), inne dokumenty i przeszedł szkolenie bhp wstępne i nie zajęło mu to pełne 8 godz. Dostaje w tym dniu również podpisanie porozumienia zmieniającego miejsce wykonywania pracy np. do Grenoble od poniedziałku. Na weekend jedzie za granicę, żeby w poniedziałek zacząć pracę za granicą jako pracownik oddelegowany – tam jest mu przeprowadzany instruktaż stanowiskowy. Czy to jest prawidłowe postępowanie, czy jest jakieś lepsze?
  4. Pracownik od stycznia do marca był w oddelegowniu. W kwietniu zjeżdża do PL. W maju rozwiązuje umowę o pracę. W cel wypłaty ekwiwalentu za urlop należy przeliczyć składniki zmienne z okresu oddelegowania wg stawki polskiej, jeśli również są przewidziane do wypłaty w PL ? Wypłata jest do 10-go.
  5.w celu określenia dochodu zwolnionego z podatku pracownika oddelegowanego, który należy wykazać w pit 11, to przy określeniu 30 %*49 * dni pobytu stosujemy kurs z dnia poprzedzającego wypłatę z poszczególnych miesięcy oddelegowania i sumujemy to? W celu wyliczenia dochodu zwolnionego z podatku odejmujemy również kup zwykle lub podwyższone mimo, że nie zostały potrącone, za okresy gdy był naliczany podatek zagraniczny?

  1. Witam
   1.
   W sytuacji gdy pracownik przekroczył 183 dni pobytu i pracodawca zaprzestał naliczania i potrącania zaliczki na podatek dochodowy to koszty zakwaterowania rozliczać należy według przepisów państwa do którego pracownik został oddelegowany. W kwestii składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – jeżeli pracownik podlega dalej ustawodawstwu polskiemu to rozliczamy je według naszych krajowych przepisów.
   2.
   Nie widzę w tym wypadku podstaw do zmiany wydanej A1 przez ZUS musiałaby nastąpić faktyczna przerwa w oddelegowaniu. Konsekwencją udzielenia urlopu bezpłatnego będzie to, że okresu tego nie można wliczyć do dni pobytu pracownika za granicą. W konsekwencji podstawy wymiaru składek nie można wówczas pomniejszyć o równowartość diet za dni tego urlopu.
   3.
   Wstępne szkolenie BHP powinno odbyć się „przed dopuszczeniem pracownika do pracy”. Oznacza to, że dopiero po takich szkoleniach powinno dopuścić się pracownika do pracy czyli oddelegować. Jeżeli osoba zostanie zatrudniona w piątek, szkolenie i inne czynności przeprowadzone będą w ten dzień to pracownik zachowuje za ten dzień prawo do wynagrodzenia ustalonego za pracę w Polsce.
   4.
   Przyjmując, że wynagrodzenie za okres oddelegowania przyjęte będzie do podstawy ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, to zgodnie z art. 172 K.p. i par. 10 rozporządzenia urlopowego – należy je przeliczyć po stawce wynagrodzenia obowiązująca na dzień nabycia prawa do ekwiwalentu.
   5.
   Do przeliczenia wynagrodzenia należy przyjąć średni kurs NBP z dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu a więc dzień przekazania wynagrodzenia na r-k bankowy pracownika. Oznacza to, że przeliczenia należy dokonać odrębnie dla każdego miesiąca kalendarzowego w którym pracownik uzyskał przychód.
   Z pytania wynika, iż mowa jest o pobycie pracownika w Niemczech ? (49euro). Jeżeli tak – to dochody (jeżeli były opodatkowane za granicą) wykazuje się w kol. „Dochód zwolniony z opodatkowania”. W kolumnie tej wykazać należy: Przychód po odjęciu KUP i 30% równowartości diet za każdy dzień pobytu za granicą.

 7. Dzień dobry
  Jesteśmy państwową osobą prawną powołaną ustawą. W Brukseli Jednostka ma swoje biuro, które nie zostało zarejestrowane w Brukseli i działa wg przepisów prawa polskiego.
  W dniu 21.02 br zostało podpisane z pracownikiem porozumienie, że na okres od 24.02. – 31.07.2020 miejscem wykonywania pracy jest Bruksela. Na miesiąc pracownik powrócił do Polski na swoje poprzednie stanowisko i od 01.09.- 31.12.2020 znowu nastąpiła zmiana miejsca wykonywania pracy i zmiana stanowiska.
  Z ZUSu pracownik otrzymał A1 jako pracownik służby cywilnej (nie jesteśmy służbą cywilną ale ZUS tak Jednostkę zakwalifikował). pracownik został również zgłoszony do LIMOSY.
  1) czy dzień 31.08 kiedy pracownik przyleciał do Brukseli wliczać do 183 dni czy od 01.09. tj od pierwszego dnia oddelegowania.
  2) Czy po przekroczeniu 183 dni podatek powinien być odprowadzany w Belgii czy może być nadal odprowadzany w Polsce. Pracownik jest rezydentem polskim. W Polsce posiada centrum interesów życiowych.
  3) Czy po przekroczeniu 183 dni pracownik sam może odprowadzać podatek w Belgii? Jeśli tak czy powinno być jakieś porozumienie w tej sprawie.
  4) Jeśli po przekroczeniu 183 dni pracownik złoży pracodawcy oświadczenie o naliczeniu i odprowadzaniu podatku w Polsce to należy naliczać podatek wg dotychczasowych zasad?
  5) Czy wg obowiązujących przepisów pracodawca powinien zapewnić wyżywienie pracownikowi oddelegowanemu do Belgii?
  6) Czy można prosić o przykład wyliczenia listy płac od brutto do netto dla w/w pracownika po przekroczeniu 183 dni i :
  – zaniechaniu poboru podatku przy założeniu, że wynajem mieszkania wynosi 8000 PLN;
  – złożeniu oświadczenia przez pracownika o odprowadzaniu podatku w Polsce,

  dziękuję

  1. Dzień dobry
   1.
   Do liczby dni pobytu za granicą należy wliczyć każdy dzień nawet jeżeli pracownik przyleciał do Brukseli o godzinie 23:45.
   Obliczanie dni pobytu zostało szczegółowo omówione od str. 26 materiałów szkoleniowych.
   2.
   Pomimo tego, że pracownik jest polskim rezydentem, przekroczenie 183 dni powoduje, iż podatek powinien być od pierwszego dnia rozliczony w Belgii.
   Rezydencja w Polsce oznacza to, że pracownik musi się z tych przychodów rozliczyć w Polsce stosując odpowiednią metodę rozliczania podatku.
   3.
   Przepisy tej kwestii nie regulują. Co do zasady (pracodawcy w tej sytuacji pomagają pracownikom m.in. przez zlecenie rozliczenia podatku przez biuro rachunkowe w Belgii) na pracowniku ciąży obowiązek rozliczenia podatku od pierwszego dnia pobytu w Belgii.
   4.
   Przychody z Belgii rozlicza się w Polsce metodą proporcjonalnego odliczenia. Oznacza to, że na podstawie przepisów ustawy o prof pracownik może wnioskować, pomimo przekroczenia 183 dni pobytu, aby zaliczka na podatek dalej była naliczana według naszych krajowych przepisów. W tym wypadku podatek będzie rozliczany w Belgii i w Polsce, przy czym od zaliczki na podatek dochodowy w Polsce odejmuje się podatek zapłacony w Belgii.
   5.
   Nie jestem na to pytanie w stanie odpowiedzieć gdyż w każdym kraju dodatkowe świadczenia dla pracowników regulowane są odrębnie. W tej sytuacji należy zapoznać się z przepisami obowiązującymi w Belgii dla pracowników oddelegowanych.
   6.
   poproszę o kontakt:
   [email protected]

  2. Dzień dobry
   1.
   Do liczby dni pobytu za granicą należy wliczyć każdy dzień nawet jeżeli pracownik przyleciał do Brukseli o godzinie 23:45.
   Obliczanie dni pobytu zostało szczegółowo omówione od str. 26 materiałów szkoleniowych.
   2.
   Pomimo tego, że pracownik jest polskim rezydentem, przekroczenie 183 dni powoduje, iż podatek powinien być od pierwszego dnia rozliczony w Belgii.
   Rezydencja w Polsce oznacza to, że pracownik musi się z tych przychodów rozliczyć w Polsce stosując odpowiednią metodę rozliczania podatku.
   3.
   Przepisy tej kwestii nie regulują. Co do zasady (pracodawcy w tej sytuacji pomagają pracownikom m.in. przez zlecenie rozliczenia podatku przez biuro rachunkowe w Belgii) na pracowniku ciąży obowiązek rozliczenia podatku od pierwszego dnia pobytu w Belgii.
   4.
   Przychody z Belgii rozlicza się w Polsce metodą proporcjonalnego odliczenia. Oznacza to, że na podstawie przepisów ustawy o prof pracownik może wnioskować, pomimo przekroczenia 183 dni pobytu, aby zaliczka na podatek dalej była naliczana według naszych krajowych przepisów. W tym wypadku podatek będzie rozliczany w Belgii i w Polsce, przy czym od zaliczki na podatek dochodowy w Polsce odejmuje się podatek zapłacony w Belgii.
   5.
   Nie jestem na to pytanie w stanie odpowiedzieć gdyż w każdym kraju dodatkowe świadczenia dla pracowników regulowane są odrębnie. W tej sytuacji należy zapoznać się z przepisami obowiązującymi w Belgii dla pracowników oddelegowanych.
   6.
   poproszę o kontakt:
   [email protected]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *