You cannot view this unit as you're not logged in yet.

13 Responses

 1. Dzień dobry,
  Mamy pytania dotyczące szkolenia.
  Pracownik oddelegowany na mocy porozumienia do Niemiec na cały rok 2021 jest zatrudniony w systemie równoważnym czasu pracy. Zgodnie z harmonogramem pracuje 3 tygodnie po czym wraca na tydzień do Polski i ten tydzień ma wolny. Czy odliczając diety bierzemy pod uwagę okres oddelegowania według porozumienia czy faktyczne dni pobytu pracownika na terenie Niemiec. Jesteśmy firmą polską posiadającą zakład podatkowy w DE. Podatki dochodowe pracowników płacimy w DE. Czy mamy prawo pomniejszyć podstawę do ZUS o diety za każdy dzień pobytu pracownika w DE?

  Czy musimy poinformować pracowników o opodatkowaniu i oskładkowaniu przychodu niepieniężnego jaki stanowi koszt przejazdu i zakwaterowania? Jeśli tak, to w jakiej formie?

  1. Dzień dobry
   Odliczając diety bierzemy pod uwagę dni pobytu pracownika za granicą za które zachowuje prawo do wynagrodzenia wraz z dniami wolnymi od pracy. Jeżeli nie wystąpiły sytuacje w których pracownik nie nabył prawa do wynagrodzenia np. ze względu na urlop bezpłatny czy NN to należy przyjąć okres oddelegowania według zawartego porozumienia.
   Czy powrót pracownika do Polski powoduje przerwanie oddelegowania ? to, że pracownik ma wolne ze względu na system równoważny nie powoduje wprost odliczenia tych dni z dni pobytu za granicą, pracownik może tym samym dni wolne spędzić na terytorium Niemiec, stąd pytanie czy oficjalnie dokumentowany jest fakt powrotu do Polski a tym samym przerwanie okresu oddelegowania ?
   Zgodnie z przepisami ustawy o PDOF, zwolnienie przysługuje za każdy dzień pobytu pracownika za granicą, w którym pracownik pozostaje w stosunku pracy.
   W sytuacji gdy pracownik, pomimo tego, że wynagrodzenie opodatkowane jest w Niemczech, nadal podlega ubezpieczeniom w Polsce (potwierdzona A1) i wynagrodzenie pracownika jest wyższe od kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, które w 2021 r. wynosi: 5 259 zł to za każdy dzień pobytu pracownika (z wyłączeniem m.in. urlopu wypoczynkowego, zwolnień lekarskich) podstawę do oskładkowania pomniejsza się o równowartość diety państwa oddelegowania z tym, że podstawa nie może być niższa od 5 259 zł.
   Pracodawca nie ma obowiązku informowania pracownika o przychodzie tytułem kosztów zakwaterowania i przejazdu. Nie ma przeszkód prawnych aby taka informacja przekazana została pracownikowi aby miał tego świadomość.
   Jeżek Przemysław

 2. Dzień dobry,
  zadałam to pytanie już wczoraj ale chciałabym raz jeszcze się upewnić.
  Pracownik oddelegowany do Niemiec na okres 24 misięcy, podatek odprowadzany w Niemczch, składki ZUS w Polsce.
  Pracownik choruje , zwolnienie wystawiane na druku ZUS ZLA polskie (najczęściej na czas zwolnienia wraca do Polski), proszę o potwierdzenie czy mam odprowadzać podatek od zwolnienia w Polsce?

  Pozdrawiam,
  Anna Blicharska-Sowa

   1. Wynagrodzenie chorobowe:
    Jest kosztem pracodawcy w związku z czym uważam, że powinno być opodatkowane w kraju oddelegowania tak jak pozostałe świadczenia ze stosunku pracy.
    Przykładowo:
    Osoba fizyczna wykonywała pracę w Niemczech. Z uwagi na długotrwały okres oddelegowania (dłużej niż 183 dni) podatek od wynagrodzeń płaciła w Niemczech, natomiast składki na ubezpieczenia społeczne – w Polsce. W okresie oddelegowania zachorowała. Wynagrodzenie za czas choroby stanowi wynagrodzenie z pracy najemnej w rozumieniu art. 15 polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i podlega opodatkowaniu w Niemczech.
    Zasiłki z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego:
    Pracodawca spełniający warunki do wypłaty zasiłków staje się płatnikiem ale nie są to jego koszty – dokonuje on ich wypłaty lecz rozlicza wypłacone kwoty z ZUS.
    Analogiczne przyjmując, że gdyby zasiłek wypłacał ZUS to podatek potrącony ze świadczeń chorobowych zostanie naliczony, pobrany i odprowadzony do polskiego US.
    Jeżek Przemysław

 3. Mam pytanie, czy jest jakiś sensowny kalkulator do liczenia wynagrodzeń za oddelegowania? Który z systemów księgowych to ma? Odwołuję się do Pana doświadczeń, a także innych uczestników szkolenia.

  1. Witam
   Na systemach na których pracuję obliczanie wynagrodzenia pracowników oddelegowanych dokonywane jest na zasadzie indywidualnych ustawień składników a więc na zlecenie zamawiającego.

 4. Dzień dobry, poproszę jeszcze o klaryfikację odnośnie wyliczenia podatku dochodowego i kwoty netto dla zleceniobiorców.

  Zakładając, że opłacane były koszty noclegów, to czy obliczając KUP (20%) odnoszę się do przychodu uwzględniającego noclegi?

  Co natomiast z wyliczeniem kwoty netto? Sądzę, że ona powinna być wyliczona od wynagrodzenia brutto, w którym nie zawiera się już kosztów noclegu – proszę o potwierdzenie.

 5. Dzień dobry
  Podstawę do obliczenia KUP stanowi przychód do opodatkowania w rozumieniu ustawy o PDOF (wraz z kosztami noclegu) pomniejszony o naliczone i potrącone składki ERCH.
  Kwota netto to: Przychód ze świadczeń pieniężnych (wynagrodzenie brutto – bez kosztów noclegu gdyż stanowią one przychód ze świadczeń niepieniężnych) pomniejszony o naliczone składki na ub. społeczne i składkę na ub. zdrowotne wraz z zaliczką na podatek. Koszty noclegu na liście płac wykazywane są tylko w celu rozliczeń podatkowo-składkowych

 6. Drodzy uczestnicy,
  mam jeszcze do was prośbę jeżeli ktoś to jeszcze przeczyta i zechce podzielić się praktykami będę bardzo wdzięczna.
  Mam za zadanie ogarnąć proces naliczania płac dla pracowników oddelegowany powyżej 183 dni (aktualnie czesc rzeczy jest robione w excelu, cześć w programie, a cześć na piechotę) i potrzebuję się skonsultować z kimś kto nalicza takie wynagrodzenia (kwestie techniczne, programowe).
  pozdrawiam,
  Anna Blicharska-Sowa

 7. Dzień dobry,
  mam dylemat co do zastosowania zwolnienia z opodatkowania 500 zł świadczenia ponoszonego przez pracodawcę tytułem zapewnienia pracownikowi zakwaterowania.
  Idąc zgodnie z informacjami i wytycznymi ze szkolenia wyszła mi pewna wątpliwość, czy aby dobrze Pana zrozumiałam co do zastosowania tego zwolnienia.
  Rozumiem, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 19 w związku z ust. 14 ustawy o PDOF kwotę 500 zł: należy odjąć od kwoty przychodu od zakwaterowania, zgadza się?
  Ponadto ustalamy dwie różne podstawy składki zdrowotnej: dla składki 9% i dla składki odliczonej 7,75%, zgadza się?
  Ale wychodzi mi, że jeśli obniżymy podstawę zdrowotną do obliczenia składki zdrowotnej odliczonej o 500 zł, to w obliczeniach zastosujemy 2 razy zwolnienie 500 zł.
  Czy to jest w porządku?
  Jeśli tak, to czy mogę prosić o podstawę prawną ustalenia odrębnej (pomniejszonej o 500 zł) podstawy dla składki zdrowotnej odliczonej?
  Ustawiamy właśnie nasz system kadrowo-płacowy i nasz opiekun nie słyszał ani o możliwości ustalania odrębnej (pomniejszonej o 500 zł) podstawy dla składki zdrowotnej odliczonej, ani o podstawie prawnej takiego działania.

  Będę niezmiernie wdzięczna za odpowiedź.
  Anna Ostrowska

Comments are closed.