You cannot view this unit as you're not logged in yet.

9 Responses

 1. Proszę o informację czy dobrze zrozumiałam. Jeśli pracownica zatrudniona od 01.01.2015 będzie przebywała na urlopie wychowawczym od 15.10.2016 do 28.02.2017 to za rok 2016 przysługuje jej urlop w całości tj np. 20 dni, a w roku 2017 urlop zostanie pomniejszony o 2 miesiące gdyż nie nabyła jeszcze prawa do urlopu a więc 20/12 x 10 = 17 dni – urlop należny za rok 2017??

 2. Co w sytuacji, gdy pracownik zmienia etat w trakcie tego samego miesiąca u danego pracodawcy? np. w okresie 01.01- 09.02.2019 pracował na 3/4 etatu, a od 10 lutego do końca roku kalendarzowego pracuje na cały etat i odwrotnie? Jak policzyć urlop przy zmianie etatu w trakcie miesiąca?

 3. Bardzo proszę o podpowiedź w jaki sposób poprawnie rozpisać urlop u pracownika pracującego na 1/2 etatu . Skoro jeden dzień urlopu to 8 godzin pracy to zabieramy mu przy jednym dniu urlopu te 8 godzin czy 4 godziny? Urlop dzielimy takiemu pracownikowi na dni czy godziny? I w jaki sposób to poprawnie ewidencjonowac ze wykorzystuje zakładając że ma pełen urlop 26 dni – 13 dni po 8 godzin? czy 26 dni po 4 godziny ?

 4. Ewa Chmiel: 26 (20) *1/2 = 13 dni po 8 godzin – tyle pracownikowi przysługuje. Wszystko zależy od tego, czy pracownik pracuje np. 3 dni po 8 godz (wtedy ściąga się po 8 godzin) a jeśli pracuje codziennie po 4 godziny to wtedy ściąga się po 4 godziny 🙂

 5. Czy po ukończeniu technikum zawsze liczymy 5 lat do urlopu? Jak były szkoły gimnazjalne to technikum trwało 4 lata.

 6. Pani Moniko, w jaki sposob pracodawca moze sklonic pracownika aby wykorzystal 14dniowy urlop jezeli pracownik sam nie chce wziac tak dlugiego urlopu. Jest to jego przywilej, nie obowiazek, czy zatem nalezy „zmuszac” ?

 7. PYTANIE O EKWIWALENT ZA URLOP WYPOCZYNKOWY. Jak dopełia się składniki zmienne jeśli pracownik nie przepracował wszystkich dwi w okresie przyjętym do ustaleia podstawy ekwiwalentu?
  Przykład (zakładamy, że mamy miesięczny okres rozliczeinowy)
  I miesiąc / dod. nocne 75zł / pracownik przepracował 18 z 20 dnia 2 dni chorował
  II miesiąc / wyn. za nadg. + dod. za nadg. 450zł / pracownik 1 dzień chorował oraz pracował w 2 dni wolne od pracy, za które nie otrzymał dnia wolnego, zakładając, że do przeprocowania było 20 dni, to pracownik pzepracował 20-1 (chorobowe)+2 (soboty)=21 dni
  III miesiąc dod. nocne / przepracowano 20 z 20 dni
  Jak dopełnić składniki zmienne w podstawie ekwiwalnetu?
  Czy do czasu faktycznie przepracowanego zaliczają się także dni przepracowane poza obowiązującą normę czu pracy?
  Proszę o szczeroką interpretację

 8. pytanie o ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
  pracownicy otrzynmmują premię regulaminową, która wchodzi do podstawy ekwiwalentu za urlop wyp. , premia ta jest w granicy od 0zł do 600zł. Premia jest wyliczana dla grupy pracowników, a nie indywidualnie doa każdej osoby.
  I miesiącu pracownik otrzymał dod. nocy 62zł + pramia 500zł / przepracował 20 z 20 dni
  II miesiącu pracownik otrzymał pramia 600zł / przepracował 1 z 20 dni – w pozostałych dniach przebywał na urlopie wypoczynkowym a premia nie jest pomniejszana za czas urlopu , nie wychdzi do podstawy wyn. za urlop
  III miesiącu pracownik otrzymał pramia 520zł / przepracował 15 z 20 dni – 5 dni przebywał na chorobowym
  Jak dopełnić składniki zmienne?
  Czy w drugim miesiący, pomimo, iż pracownik otrzymał max kwotę premmii miesiąc nnależy dopełniać?
  Czy dopełniamy sumę z 3 miesięcy czy każdy miesiąc po kolej? Kwoty będa różne zależnie od tego jak będziemy dopełniać.
  Proszę o wyjaśnienie.

 9. Czy okres studiów doktoranckich można zaliczyć do stażu pracy czy absolutnie jest to niezgodne z przepisami prawa pracy? Jeśli tak, to czy jest konkretna podstawa prawna, która na to zezwala bądź nie? W firmie, w której pracuję mamy dużo osób z doktoratem, którzy rozpoczęli go robić tuż po studiach magisterskich. Podejmując zatrudnienie u nas w firmie często uważają, że należy doliczyć im 4 lata do stażu pracy z tzw. automatu. Jak to wygląda w praktyce i czy jest to tylko „dobra wola” pracodawcy, że taki okres doliczy do stażu pracy? Prosiłabym o wyjaśnienie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *