You cannot view this unit as you're not logged in yet.

5 Responses

  1. Mam pytanie była zmiana kwoty wynagrodzenia czy stanowiska . Powinno być to zrobione za pomocą porozmienia zmieniające. A co w przypadku jeśli program kadrowy pozwala tylko na wystawienie aneksu, to nie będzie problem w przypadku kontroli? Z tego co pamiętam na takim aneksie nie ma zapisu strony zgodnie postanawiają. Jest to aneks podpisany przez pracodawcę i pracownika. i jest tam zapis, że pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

  2. W materiale jest napisane że np. osobom w wieku emerytalnym nie można wyręczyć wypowiedzenia zmieniającego.
    Oczywiście jest to prawda ale są pewne wyjątki o których warto byłoby wspomnieć, czy mam rację?

  3. Jeśli pracownik posiada UoP do dnia np. 30.06. to mogę mu powierzyć inną pracę również na 3 miesiące?

  4. W poprzedniej mojej pracy, w której pracowałam do 31.08.2019 na porozumieniach zmieniających były wykazywane adresy pracowników. W obecnej, zauważyłam, że podawane jest tylko imię i nazwisko pracownika. Która firma stosuje poprawny zapis :)?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *