You cannot view this unit as you're not logged in yet.

3 Responses

  1. Czy w przypadku podpisania z pracownikiem zakazu konkurencji po ustaniu zatrudnienia na okres 3 miesięcy pracodawca jest zobowiązany zapłacić pracownikowi za ten czas?

  2. czy umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy może być przedstawiona pracownikowi np. po 1 mc od zatrudnienia?

    kto może stwierdzić , że działalność narusza czy zagraża interesom pracodawcy? pracownik możne twierdzić , że nie zagraża..albo być nieświadomym ,że tak może być.

  3. Umowę o zakazie konkurencji, podpisaną z pracownikiem trzymamy w części B akt osobowych. Jeżeli zakaz dotyczy także okresu po zatrudnieniu, trzymamy w części C.
    Czy to oznacza, że po zwolnieniu pracownika przekładamy dokument z części B do C? To chyba godziłoby w kompletność akt…
    A może robimy kserokopię dokumentu wraz z pieczątką „zgodność z oryginałem” i wpinamy do części C? Może jakiś inny sposób?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *