You cannot view this unit as you're not logged in yet.

13 Responses

 1. Co jeśli w umowie z pracownikiem na część etatu nie wskazało się dopuszczalnej liczby godzin…? Uznaje się, że dodatek jak za prace w godz. nadliczbowych przysługuje po przekroczeniu wymiaru czasu pracy? Słyszałam, że są różne stanowiska w tej sprawie..

 2. to jeśli w umowie o pracę będzie informacja o wynagrodzeniu zasadniczym, a ponad to jeśli spełnione zostaną wymogi sprzedażowe pracownik otrzyma premię to jaki zapis powinien być na umowie? Czy sam zapis z wynagrodzeniem zasadniczym będzie błędem? Informację odnośnie premii opisane zostało w regulaminie pracy, z którym pracownik zapoznał się.

 3. to jeśli w umowie o pracę będzie informacja o wynagrodzeniu zasadniczym, a ponad to jeśli spełnione zostaną wymogi sprzedażowe pracownik otrzyma premię to jaki zapis powinien być na umowie? Czy sam zapis z wynagrodzeniem zasadniczym będzie błędem? Informację odnośnie premii opisane zostało w regulaminie pracy, z którym pracownik zapoznał się.

 4. Telepraca:
  1. Czy z pracownikiem można zawrzeć umowę zarówno na pracę w biurze jak i pracę w systemie telepracy?
  2. Jakie zapisy powinny się koniecznie znaleźć przy zawieraniu z pracownikiem umowy w systemie telepracy?

 5. Jakie dokumenty powinny być podpisane z pracownikiem młodocianym oprócz umowy i informacji o ryzyku? Jak ewidencjonowac czas pracy młodocianego? Czy zaznaczamy jako dni pracy tylko te dni, w których ma praktykę?

 6. czy dopuszczalne jest zawarcie z pracownikiem kilka razy umowy o pracę na czas nieokreślony np w przypadku gdy pracownik awansuje na stanowisko kierownicze ?

  1. Jeżeli występuje umowa na czas nieokreślony, a następuje np. awans pracownika przygotowuje się porozumienie zmieniające do umowy.

 7. Jakie zapisy powinny znaleźć się w umowie o pracę pracownika zatrudnionego w wymiarze 0,5 etatu, który nie świadczy pracy codziennie po 4 godziny lecz np. 2 x 8 godzin oraz 1 x 4 godziny? Pozostałe 2 dni nie pracuje.

 8. Czy minimalne wynagrodzenie może być określone przepisem czy musi być podana kwota i wtedy co roku należy sporządzać aneksy?

 9. Zatrudniam pracowników między innymi na 1/2 i 3/4 etatu. Czy dopuszczalna liczba godzin ponad określony w umowie czas pracy , których przekroczenie uprawnia pracownika do dodatku może być stała ( dla wszystkich bez względu na część etatu 39 godzin ) czy lepiej rozgraniczyć :
  1/2 etatu np 29 godzin
  3/4 etatu 39 godzin

 10. Czy w przypadku zawarcia umowy na czas określony zawsze powinniśmy zawrzeć w niej wyjaśnienie celu jej zawarcia? Czy cel zawarcia dotyczy tylko umów na czas określony, które przekraczają wskazane limity (33 mies., 3 umowy)?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *