fbpx
You cannot view this unit as you're not logged in yet.

4 odpowiedzi

  1. czy jest konieczność sporządzania umowy w sytuacji gdy pracownik korzysta jedynie z kodeksowego urlopu szkoleniowego czy zwolnień z całości dnia pracy??, nie ma dodatkowych świadczeń i czy zasadne jest żeby pracownik odpracował jakiś okres ???
    czy w ogóle jest taka potrzeba, jak nie ma świadczeń dodatkowych?
    np. Pracownik za zgodą pracodawcy podnosi kwalifikacje, studia magisterskie, korzysta z urlopu szkoleniowego w wymiarze 21 dni roboczych, studia opłaca pracownik samodzielnie, czy zasadne jest sporządzenie umowy w której pracodawca chce żeby pracownik mu nie uciekł i odpracował 1 rok po obronie pracy mgr?,

  2. Czy pracownik musi mieć zawartą umowę o podnoszenie kwalifikacji z pracodawcą, żeby korzystać z urlopu szkoleniowego?

  3. Czy aby pracownik mógł skorzystać z urlopu szkoleniowego musi mieć zawartą umowę z pracodawcą? Czy wystarczy ustne poinformowanie pracodawcy?

  4. Jakie warunki musi spełniać kurs doszkalający, aby pracownikowi należało się 6 dni urlopu?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *