You cannot view this unit as you're not logged in yet.

15 Responses

 1. Proszę o wytłumaczenie Jeszce raz jak wykazywać w świadectwie pracy, urlopy wypoczynkowe i ekwiwalenty, oraz urlop rodzicielski.

 2. Pracownik rozwiązuje umowę o pracę na porozumienie stron w związku z uzyskaniem wieku emerytalnego,wystawiam mu świadectwo. Po uzyskaniu decyzji o przyznaniu mu emerytury zgłasza się do pracodawcy z wnioskiem o wypłatę odprawy emerytalnej i ja otrzymuje czy jest wtedy konieczność poprawienia świadectwo pracy w punkcie 12 ?

 3. Jeśli pracownik ma kilka egzekucji komorniczych, pierwszą ma potrącaną z wynagrodzenia, drugą – wysłana do komornika odmowa, ze względu na prowadzone już zajęcie i trzecią, dla której też została wysłana odmowa, ale komornik przekazał sprawę do tego komornika na rzecz którego dokonywane są wpłaty (pierwsza egzekucja) i wpłacane kwoty są „dzielone” na te dwa zajęcia komornicze. Jak mam to ująć w świadectwie pracy?

 4. 1. W książce w świadectwie pracy jest informacja o imionach rodziców …to chyba wkradł się mały błąd ? : >
  2. Jeśli z przyczyny obiektywnej nie mogłam wydać świadectwa pracy w ostatnim dniu pracy a na świadectwie, umieściłam datę rozwiązania stosunku pracy a nie faktyczną datę utworzenia świadectwa pracy oczywiście mieszczącą się w kodeksowych 7 dniach , czy takie postępowanie jest prawidłowe?

 5. 1. pytanie dot. lekcji 1 – Akta osobowe
  Jak w praktyce wygląda prowadzenie akt osobowych pracownika zatrudnionego ponownie.
  Każdą część teczki akt przedzielam np. zakładką i numeruję od nowa? Przecież w części C mamy już np. świadectwo pracy…

  2. Oświadczenie rodzina/opiekuna (korzystam ze wzorku pani Moniki już od dawna), czy to oświadczenia pracownik składa co roku? czy raz do odwołania? przechowuję go w części B akt osobowych czy w „teczuni”?

 6. jeśli chodzi o wydanie duplikatu świadectwa pracy które było wydane przed 01,01,2019r , czy po zmianach wystarczy jak zrobię kopię naniosę pieczątkę za zgodność z oryginałem?

 7. Czy prawidłowa jest informacja, że w świadectwie pracy wpisujemy informację ile urlopu udzielono w naturze a ile wypłacono ekwiwalent? Taka informacja jest w książce. Wydaje mi się, że podaje się łącznie ilość dni wykorzystanego urlopu w danym roku niezależnie czy był on wzięty w naturze czy wypłacony jako ekwiwalent.

 8. Jeśli pracownik przechodzi na emeryturę, rozwiązuje w związku z tym stosunek pracy otrzymuje świadectwo. Następnie pracodawca otrzymuje decyzję o przyznaniu emerytury. Na tej podstawie jest wypłacona odprawa emerytalna już byłemu pracownikowi. Czy w takiej sytuacji należy coś korygować w swiadectwie pracy?

 9. Czy informacja o pracy w warunkach szkodliwych powinna być podawana w odrębnym dokumencie czy wystarczy informacja na ten temat w świadectwie pracy? Czy pracownik mając taką informację w świadectwie pracy może wymagać wystawienia osobnego dokumentu?

 10. 1. Pracownikowi udzielony został urlop bezpłatny na ćwiczenia wojskowe na podstawie art 124 Ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP. Czy urlop ten wykazuję w świadectwie pracy w pkt. 6 ust. 2 oraz w pkt. 6 ust.10?
  2. Pracownik, który wykonuje pracę w szczególnym charakterze wystarczy, że otrzyma informację o warunkach szczególnych zawartych w wydanym świadectwie pkt 6 ust. 11 czy należy wydać dodatkowe świadectwo pracy w warunkach szczególnych?
  3. Słyszałam, że nie należy teraz wskazywać w pouczeniu świadectwa pracy konkretnego Sądu Rejonowego czy to prawda?
  4. Czy w pkt. 3 świadectwa pracy prawidłowy jest zapis znajdujący się w książce? – wymienione zostały zajmowanych stanowisk i okresy ich wykonywania? Czy nie powinno podać się tylko rodzaju wykonywanej pracy lub zajmowanych stanowisk bez dat ich wykonywania?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *