You cannot view this unit as you're not logged in yet.

15 Responses

 1. Proszę o wytłumaczenie Jeszce raz jak wykazywać w świadectwie pracy, urlopy wypoczynkowe i ekwiwalenty, oraz urlop rodzicielski.

 2. Pracownik rozwiązuje umowę o pracę na porozumienie stron w związku z uzyskaniem wieku emerytalnego,wystawiam mu świadectwo. Po uzyskaniu decyzji o przyznaniu mu emerytury zgłasza się do pracodawcy z wnioskiem o wypłatę odprawy emerytalnej i ja otrzymuje czy jest wtedy konieczność poprawienia świadectwo pracy w punkcie 12 ?

 3. Jeśli pracownik ma kilka egzekucji komorniczych, pierwszą ma potrącaną z wynagrodzenia, drugą – wysłana do komornika odmowa, ze względu na prowadzone już zajęcie i trzecią, dla której też została wysłana odmowa, ale komornik przekazał sprawę do tego komornika na rzecz którego dokonywane są wpłaty (pierwsza egzekucja) i wpłacane kwoty są „dzielone” na te dwa zajęcia komornicze. Jak mam to ująć w świadectwie pracy?

 4. 1. W książce w świadectwie pracy jest informacja o imionach rodziców …to chyba wkradł się mały błąd ? : >
  2. Jeśli z przyczyny obiektywnej nie mogłam wydać świadectwa pracy w ostatnim dniu pracy a na świadectwie, umieściłam datę rozwiązania stosunku pracy a nie faktyczną datę utworzenia świadectwa pracy oczywiście mieszczącą się w kodeksowych 7 dniach , czy takie postępowanie jest prawidłowe?

 5. 1. pytanie dot. lekcji 1 – Akta osobowe
  Jak w praktyce wygląda prowadzenie akt osobowych pracownika zatrudnionego ponownie.
  Każdą część teczki akt przedzielam np. zakładką i numeruję od nowa? Przecież w części C mamy już np. świadectwo pracy…

  2. Oświadczenie rodzina/opiekuna (korzystam ze wzorku pani Moniki już od dawna), czy to oświadczenia pracownik składa co roku? czy raz do odwołania? przechowuję go w części B akt osobowych czy w „teczuni”?

 6. jeśli chodzi o wydanie duplikatu świadectwa pracy które było wydane przed 01,01,2019r , czy po zmianach wystarczy jak zrobię kopię naniosę pieczątkę za zgodność z oryginałem?

 7. Czy prawidłowa jest informacja, że w świadectwie pracy wpisujemy informację ile urlopu udzielono w naturze a ile wypłacono ekwiwalent? Taka informacja jest w książce. Wydaje mi się, że podaje się łącznie ilość dni wykorzystanego urlopu w danym roku niezależnie czy był on wzięty w naturze czy wypłacony jako ekwiwalent.

 8. Jeśli pracownik przechodzi na emeryturę, rozwiązuje w związku z tym stosunek pracy otrzymuje świadectwo. Następnie pracodawca otrzymuje decyzję o przyznaniu emerytury. Na tej podstawie jest wypłacona odprawa emerytalna już byłemu pracownikowi. Czy w takiej sytuacji należy coś korygować w swiadectwie pracy?

 9. Czy informacja o pracy w warunkach szkodliwych powinna być podawana w odrębnym dokumencie czy wystarczy informacja na ten temat w świadectwie pracy? Czy pracownik mając taką informację w świadectwie pracy może wymagać wystawienia osobnego dokumentu?

 10. 1. Pracownikowi udzielony został urlop bezpłatny na ćwiczenia wojskowe na podstawie art 124 Ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP. Czy urlop ten wykazuję w świadectwie pracy w pkt. 6 ust. 2 oraz w pkt. 6 ust.10?
  2. Pracownik, który wykonuje pracę w szczególnym charakterze wystarczy, że otrzyma informację o warunkach szczególnych zawartych w wydanym świadectwie pkt 6 ust. 11 czy należy wydać dodatkowe świadectwo pracy w warunkach szczególnych?
  3. Słyszałam, że nie należy teraz wskazywać w pouczeniu świadectwa pracy konkretnego Sądu Rejonowego czy to prawda?
  4. Czy w pkt. 3 świadectwa pracy prawidłowy jest zapis znajdujący się w książce? – wymienione zostały zajmowanych stanowisk i okresy ich wykonywania? Czy nie powinno podać się tylko rodzaju wykonywanej pracy lub zajmowanych stanowisk bez dat ich wykonywania?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *