You cannot view this unit as you're not logged in yet.

25 Responses

 1. Czy przy kierowaniu przyszłego pracownika na badania wstępne w skierowaniu wpisujemy adres zamieszkania?
  Od kandydata do pracy nie możemy wymagać podania adresu zamieszkania.

 2. czy jeśli pracownik był jako pomoc administracyjna a teraz ma zmianę stanowisko na referenta ds księgowości, czy musi mieć nowe badania lekarskie

 3. Taka sytuacja w firmie zatrudniającej w większości kierowców. Pracownik przebywał za zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 30 dni. Po wykonaniu badań kontrolnych wrócił do pracy. Czy te badania kontrolne możemy potraktować jako okresowe (np. pracownik wrócił do pracy w maju, a w lipcu powinien udać się na badania okresowe – nie robił badań okresowych. Na podstawie kontrolnych, „okresowe” zostały uznane za dopuszczające.

 4. Mam pytanie odnośnie następującej sytutacji. Pracownik ma np badania okresowe ważne do 27.01.2020. Osoba odpowiadająca za kierowanie pracowników na badania lekarskie nie zauważył tego i dopiero 31.01.2020 to zauważa. Wydaje wówczas pracownikowi skierowanie do lekarza medycyny pracy ( oczywiście z datą wstecz).Pracownik zgłasza się do lekarza medycyny pracy, ale najszybciej wizyta jest możliwa w dniu 04.02.2020. W związku z zaistniałą osoba kierująca pracownika na badania chce wysłać na urlop bezpłatny bądź na urlop wypoczynkowy. Moim zdaniem pracownik powinien być zwolniony od świadczenia pracy w związku z brakiem badań i powinna być to nieobecność usprawiedliwona płatna, ponieważ tutaj zawiniła osoba działająca w imieniu pracodawcy a nie pracownik. Jaką podstawę prawną można podać

 5. I jeszcze kolejne pytanie. Pracownik przebywa na urlopie wypoczynkwym np 14 dniowym. W trakcie kończą mu się badania, osoba zajująca się skierowaniami na badania zauważa to w trakcie pobytu pracownika na urlopie. Czy w razie kontroli może być problem jeśli pracownik pójdzie na badania w pierwszym dniu po urlopie?

  1. pracownik na urlopie nie świadczy pracy, a zdolność potrzebna jest właśnie do pracy, jak pójdzie na badania pierwszego dnia po urlopie to będzie OK. Też miałam taki przypadek w pracy i takie info dostałam z przychodni, do której kierujemy pracowników na badania.

 6. Pracownik napisał wiadomość do kierownika, iż jest w złej kondycji psychicznej, ma myśli samobójcze czy powinniśmy lub czy możemy skierować takiego pracownika na badania kontrolne? Dodam, iż została przeprowadzona z pracownikiem rozmowa, po której stwierdził, iż dzisiaj czuje się dobrze i nie wymaga opieki lekarskiej. W momencie pisania e-maila miał gorszy dzień. Co powinniśmy z tym zrobić i czy w ogóle coś możemy zrobić?

  1. Witam, mam podobną sytuację, tylko u mnie pracownik poinformował o popełnionej próbie samobójczej, jednak w szpitalu lekarza poinformował że zdarzenie było wypadkiem podczas prac remontowych w domu. Teoretycznie mamy od niego telefoniczną inf. ale praktycznie żadnego dowodu, a pracuje na stanowisku kierowcy międzynarodowego. Co w tej sytuacji możemy zrobić?

 7. Jeszcze jedno pytanie czy pracownica, która była na zwolnieniu lekarskim w związku z ciążą ponad pół roku, później urlop macierzyński i rodzicielski to czy po powrocie do pracy powinniśmy skierować ją na badania kontrolne? Wiem, że na badania kontrolne kierujemy osoby, które przebywały na zwolnieniu lekarskim ponad 30 dni w związku z niezdolnością do pracy spowodowaną chorobą a ciąża to nie choroba, ale słyszałam różne opinie i chciałabym rozwiać tę wątpliwość?

 8. Zwolnienie lekarskie z kodem B oznacza chorobę przypadającą w okresie ciąży.
  Zatem należy wysłać pracownicę na badania kontrolne.

 9. 1.Skąd pracodawca ma wiedzieć jakie czynniki występują na stanowisku, jak ma poprawnie opisać je na skierowaniu , np. pracownik budowlany
  2. Jaka powinna być kolejność przy przyjmowaniu do pracy pracownika.tzn jakie dokumenty należy wręczyć pracownikowi.
  czy jest to najpierw skierowanie na badanie a potem umowa o pracę, czy najpierw umowa i później skierowanie…jeśli umowa będzie od 01.03.2020 to np 29.02.2020 pracownik musie zrobić badanie aby zacząć pracę od 01.03.2020?

  1. 1. każde stanowisko powinno mieć opracowane ryzyko zawodowe – tym zajmuje się BHP i to od niego powinnaś dostać dokument, z którego będzie wynikało jakie są szkodliwe czynniki na danym stanowisku.
   2. Wręczasz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, na podstawie danych z kwestionariusza wystawiasz skierowanie na badania, jak pracownik dostarczy zaświadczenie od lekarza o zdolności do pracy dopiero dajesz umowę o pracę.

 10. na skierowaniu dla osoby ubiegającej się o pracę mamy wpisać PESEL czy tylko datę urodzenia?
  ja dotychczas u każdego pracodawcy spotkałam się z tym, że wszędzie wpisywano PESEL.

 11. Czy umowa na przeprowadzanie badań z placówka opieki zdrowotnej jest niezbędna? Co jeśli pracodawca kieruje pracowników na badania do różnych placówek nie posiadając zawartych umów i rozliczając się jedynie na podstawie wystawionej faktury? Czy są z tego tytułu jakieś kary, a jeśli tak to jakie?

 12. Badania z zakresu psychotechniki dla osób wykorzystujących samochód służbowy do wykonywania obowiązków są ważne 5 lat (osoby nie będące kierowcami zawodowymi np. manager w firmie otrzymuje auto służbowe). Co w przypadku jeśli ważność orzeczenia lekarskiego kończy się wcześniej, np. po dwóch latach, a lekarz podczas badań wstępnych nie wydał oddzielnego dokumentu dotyczącego badań psychotechnicznych tylko jedno orzeczenie ogólne, że pracownik jest zdolny do pracy. Czy w opisanej sytuacji należy kierować pracownika przy okazji badań okresowych również na badania z zakresu spychotechniki już po 2 latach? A jeśli nie to jak w takim przypadku udowodnić podczas ewentualnej kontroli że badania psychotechniczne były ważne o 3 lata dłużej i że pracownik je w ogóle posiadał?

 13. Pracownica po macierzyńskim chce łączyć pracę na 1/2 etatu z rodzicielskiem. Od razu po macierzyńskim chce wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy czy skierować ją na badania po wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego czy przed rozpoczęciem łączenia pracy z rodzicielskiem?

 14. Pracodawca ma siedzibę w jednej miejscowości tu ma podpisaną umowę z medycyną pracy. Zatrudnia kilku pracowników niepełnosprawnych w formie telepracy z innych miejscowości i tam ma podpisaną umowę z inną firmą medycyny pracy. Czy dopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednej umowy z różnymi firmami medycyny pracy?

 15. Czy pracodawca mający centralę firmy w Warszawie, która ma swój oddział w Gdańsku, może dla wygody swoich pracowników, mieć podpisane jednocześnie dwie umowy z medycyną pracy w dwóch miastach?

 16. Pracownik na zwolnieniu lekarskim 3 miesiące (leczy się psychiatrycznie) przychodzi do pracy po skierowanie na badania kontrolne ale nie ma zaświadczenia od lekarza prowadzącego, że jest zdolny do pracy. W medycynie pracy przepisują badania ponieważ pracownik ma ważne badania okresowe – czy tak może być? (nadmienię, że pracownik pracuje w szkole z dziećmi). Jak właściwie powinno się postąpić z tak delikatną sprawą przez RODO nic nie wolno się dowiedzieć.

 17. Czy pracownik na stanowisku zawodowego kierowcy podlega badaniom okresowym w ramach medycyny pracy jeśli ma ważne badania kierowcy (z ustawy o transporcie drogowym)?

 18. Co jeśli pracownik doniósł orzeczenie lekarskie od lekarza ogólnego i nie chce dostarczyć od medycyny pracy?

 19. Przed urlopem macierzyńskim pracownica przebywała na zwolnieniu dłużej niż 30 dni. obecnie kończy się urlop rodzicielski i od razu pracownica chce wykorzystać zaległy wypoczynkowy. czy przed wykorzystaniem urlopu wypoczynkowego należy ją wysłać na badania kontrolne? czy dopiero przy końcu wykorzystywania urlopu kiedy będzie wracała do pracy?

 20. czy kierujemy na badania wstępne pracownika ogólobudowlanego , tynkarza betoniarza ogólnie budowlanka jeśli ma aktualne badania od tego samego pracodawcy, jest to ukrainiec – np zwolniony 15.02.202 – zatrudniony 01.03.2020 ??

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *