You cannot view this unit as you're not logged in yet.

9 Responses

  1. To jeśli pracownik wpisze w kwestionariusz dane o okresach zatrudnienia u poprzednich pracodawców to nie trzeba mięć świadcetw pracy? tak to zrozumiałam. Byłam przekonana, że śwadectw pracy są niezbędne, szczegolnie ostatnie

  2. Czy pracownik uzupełnia i odpisuje kwestionariusz osobowy dla pracownika z datą zawarcia umowy, czy późniejszą – datą rozpoczęcia pracy lub jeszcze późniejszą?

  3. Jakie są przykładowe dane, które powinno się zaczernić / zamazać w kwestionariuszach z przed 05.2019r.
    Wiem, że np. ksero dowodu (bo o tym była mowa we wcześniejszych wykładach – i to już chyba dłużej funkcjonuje), ale może jest coś jeszcze co kategorycznie trzeba wymazać, a z Waszego doświadczenia wynika, że mogą się znajdować w aktach.

  4. Jak to jest z oświadczeniem o niekaralności ? Czy mamy prawo je mieć w aktach osobowych i prosić o przedłożenie takiego dokumentu? Na przykład w przypadku pracowników ochrony fizycznej osób i mienia?

  5. Czy możemy skorzystać z adresu zamieszkania i daty urodzeni który mamy na CV pracownika przy wypełnieniu skierowana na badania wstępne? Czy pracownik musi wypełnić nam kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie aby wykorzystać np. datę urodzenia i adres zamieszkania?

  6. Czy dobrze zrozumiałam, że powinnam zaczernić dane, które zostały podane nadmiarowo w poprzednich kwestionariuszach czyli tych przed 4.05.2019? A jeżeli w aktach niektórych pracowników mam CV (dodam,iż są to pracownicy, którzy pracują bardzo długo) czy te CV powinnam zaczernić, usunąć czy pozostawić, gdyż były zbierane przed wejściem w życie nowych przepisów o danych osobowych -RODO?

  7. Co z oświadczeniem zamiaru korzystania z 2dni (16 godz) urlopu opieki. Czy co roku powinna być zbierana taka informacja i czy takie oświadczenie dajemy każdemu pracownikowi (są sytuacje gdzie nie jesteśmy świadomi ze pracownik posiada dzieci w takim wieku)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *