You cannot view this unit as you're not logged in yet.

6 Responses

 1. W jaki sposob prawidłowo w informacji o warunkach pracy zapisać informację o okresie wypowiedzenia i przysłującym urlopie wypoczynkowym.
  Czy jak wpisze zapis odnośnie okres wypowiedzenia określa art 36 KP zgodnie z nim:
  1)
  2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
  2)
  1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
  3)
  3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata
  Czy powinno wpisywać się odpowiedni okres wypowiedzenia zgodnie z okresem na jaki została zawarta umowa?

  I drugie pytanie odnośnie urlopu wypoczynkowego. Np pracownik ma prawo do 26 dni urlopu w roku. Pracuje od nas od marca to w w informacji podaję, że przysługuje mu konkreta liczby dni tj 21 czy wpisuję 26 dni proporcjonalnie do okres zatrudnienia

 2. Czy jak pracownik młodociany skończy 16 lat to trzeba dac mu informację o zmianie warunków zatrudnienia, że zaczyna pracować 8h, a nie 6h?

 3. W którym dokumencie powinniśmy podać informacje o systemie czasu pracy który obowiązuje pracownika? W mojej pracy podajemy informacji o warunkach zatrudnienia.

 4. Czy jeśli informacje o warunkach zatrudnienia są zawarte w umowie o pracę, to należy zmienić treść umowy i przygotowywać dodatkowy dokument jakim jest „Informacja o warunkach zatrudnienia”?

 5. Czy dobrze rozumiem 🙁
  maje zapisy w informacji o warunkach zatrudnienia s ą złe? 🙁
  1. Wymiar urlopu wynosi:
  – 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
  – 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.
  2. Okres wypowiedzenia Pani umowy o pracę jest uzależniony od okresu zatrudnienia
  i wynosi:
  – 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  – 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  – 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

 6. „Pracodawca jest zobowiązany wręczyć pracownikowi informację o warunkach zatrudnienia zawsze, gdy tylko dochodzi do nawiązania stosunku pracy, również wtedy, gdy strony zawierają kolejną umowę o pracę, kontynuując dotychczasowy
  stosunek pracy.”.

  Czy dobrze rozumiem, że po podpisaniu każdej kolejnej umowy o pracę pracodawca zobowiązany jest przedłożyć kolejne pismo z informacją o warunkach zatrudnienia? Jeżeli tak jest, czy można poprosić o podstawę prawną?

  W mojej obecnej firmie dokument ten wygląda w taki sposób, że rozpisujemy szczegółowo wszystkie niezbędne informacje, dotyczące, np.
  – ukończenia konkretnych szkół a naliczaniu stażu pracy
  – staż pracy a urlop
  – okresy wypowiedzenia

  dzięki czemu pracownik dostaje wszystkie dane „wyłożone na tacy” i sam może sobie wyliczyć, kiedy nabędzie praw do 26-dniowego urlopu itd. Jeżeli podana informacja byłaby zgodna z prawdą, jeden pracownik kontynuując jeden stosunek pracy, mógłby dostać do podpisu 5 identycznie brzmiących informacji o warunkach zatrudnienia – a to wydaje mi się dziwne…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *